Kurs przeznaczony jest dla Uczniów pierwszych klas, którzy zdają sobie sprawę z ilości pracy czekającej Maturzystów, pragnących dostać się na oblegane kierunki studiów.

Pytania maturalne obejmują wiadomości z całej podstawy programowej gimnazjum - liceum. Z tego powodu celem Kursu dla Pierwszoklasistów jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości
z gimnazjum oraz gruntowne zrealizowanie  wszystkich zagadnień z danego przedmiotu na poziomie podstawowym.Obowiązujący w pierwszej klasie poziom podstawowy często realizowany jest przez szkoły zbyt szybko. Uczniowie uczą się na pamięć, często bez zrozumienia, a taka wiedza jest nietrwała. Zaplanowana na Kursie dla Pierwszoklasistów powtórka z gimnazjum oraz gruntowne, jasne wytłumaczenie zagadnień z zakresu podstawowego zaprocentuje jako dobra podstawa w kolejnych latach nauki a także bezpośrednio wpłynie na wynik maturalny.


W cenie kursu nasi Uczniowie otrzymują:

 • 60 godzin zajęć (teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe),
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach

Zapraszamy serdecznie!
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Chemia dla Pierwszoklasistów

 • Spotkanie 1
  Test diagnostyczny. Substancje i ich przemiany.
 • Spotkanie 2
  Budowa atomu, izotopy, rodzaje wiązań chemicznych.
 • Spotkanie 3
  Obliczenia stechoiometryczne.
 • Spotkanie 4
  Obliczenia niestechiometryczne, rozpuszczalność, stężenie procentowe.
 • Spotkanie 5
  Rozcieńczanie i zatężanie roztworów, pojęcie mola i obliczanie stężenia molowego.
 • Spotkanie 6
  Test  - zadania.
  Budowa, otrzymywanie, nazewnictwo kwasów nieorganicznych, dysocjacja jonowa.
 • Spotkanie 7
  Budowa, otrzymywanie, nazewnictwo wodorotlenków i zasad, dysocjacja jonowa.
 • Spotkanie 8
  Metody otrzymywania i nazewnictwo soli, dysocjacja.
 • Spotkanie 9
  Doświadczenia różne, reakcje jonowe, zobojętnianie, wytrącanie. Wprowadzenie do chemii organicznej.
 • Spotkanie 10
  Test  - systematyka
  Przeróbka ropy naftowej i węgla kamiennego.
  Szereg homologiczny alkanów, reakcje alkanów.
 • Spotkanie 11
  Węglowodory nienasycone i ich reakcje, alkohole.
 • Spotkanie 12
  Kwasy organiczne: otrzymywanie, zastosowanie właściwości.
 • Spotkanie 13
  Estry, aminy i aminokwasy.
 • Spotkanie 14
  Test – chemia organiczna
  Tłuszcze, białka, cukry i ich otrzymywanie i właściwości.
 • Spotkanie 15
  Środki czystości, emulsje, usuwanie brudu.
 • Spotkanie 16
  Leki i substancje kosmetyczne.
 • Spotkanie 17
  Tworzywa sztuczne i ich zastosowanie.
 • Spotkanie 18
  Skały i mienerały.
 • Spotkanie 19
  Test
  Powtórka całego materiału.
 • Spotkanie 20
  Temat na życzenie.
Dominika Hapka-Żmich
Chemia
Bydgoszcz
Aleksander Kruczyński
Chemia
Bydgoszcz
Małgorzata Kamińska
Chemia
Bydgoszcz
Magdalena Gierszewska
Chemia
Bydgoszcz, Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.