Kurs przeznaczony jest dla Uczniów pierwszych klas, którzy zdają sobie sprawę z ilości pracy czekającej Maturzystów, pragnących dostać się na oblegane kierunki studiów.

Pytania maturalne obejmują wiadomości z całej podstawy programowej gimnazjum - liceum. Z tego powodu celem Kursu dla Pierwszoklasistów jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości
z gimnazjum oraz gruntowne zrealizowanie  wszystkich zagadnień z danego przedmiotu na poziomie podstawowym.Obowiązujący w pierwszej klasie poziom podstawowy często realizowany jest przez szkoły zbyt szybko. Uczniowie uczą się na pamięć, często bez zrozumienia, a taka wiedza jest nietrwała. Zaplanowana na Kursie dla Pierwszoklasistów powtórka z gimnazjum oraz gruntowne, jasne wytłumaczenie zagadnień z zakresu podstawowego zaprocentuje jako dobra podstawa w kolejnych latach nauki a także bezpośrednio wpłynie na wynik maturalny.


W cenie kursu nasi Uczniowie otrzymują:

  • 60 godzin zajęć (teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe),
  • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
  • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
  • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
  • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
  • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
  • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach

Zapraszamy serdecznie!
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Fizyka dla Pierwszoklasistów

W przygotowaniu...
Bartosz Pałucki
Fizyka
Toruń
Elżbieta Fisz
Fizyka
Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.