W cenie kursu nasi Maturzyści otrzymują:

 • dużą liczbę godzin zajęć (83 godziny)
  teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe (25 spotkań po 3 godziny)
 • bezpłatne uczestnictwo w Seminarium Maturalnym w ferie zimowe (8 godzin)
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • sprawdziany podsumowujące (forma arkusza maturalnego) - z omówieniem wyników, 
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach


Dla kogo Kurs Standardowy?

Kurs Standardowy to kurs zarówno dla uczniów, którzy uczyli się systematycznie przez całą szkołę średnią i chcą raz jeszcze wszystko powtórzyć, aby utrwalić swoją wiedzę, ale także dla tych, którzy wszystko już zapomnieli (my rozumiemy, jak to jest) i potrzebują wytłumaczenia całego materiału od podstaw.

Drodzy Maturzyści, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.
Kurs trwa 7 miesięcy, więc bez stresu i pośpiechu zrealizujemy cały materiał, będziecie sprawdzać swoje postępy pisząc testy, próbne matury, rozwiązując zadania domowe.

Ponadto w ramach kursu będziecie uczestniczyć w feryjnym Seminarium Maturalnym, czyli w przedmaturalnej burzy mózgów na arkuszach maturalnych.

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz
z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Proporcję części teoretycznej do ćwiczeń możemy dopasować indywidualnie do życzenia każdej grupy.

Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Matematyka Standardowy

 • Spotkanie 1
  Logika
  Zbiory
  Liczby rzeczywiste
  Wartość bezwzględna
 • Spotkanie 2
  Definicja i ogólne własności funkcji
  Własności funkcji
  Przekształcanie wykresów funkcji SOX, SOY, S00 i translacja
 • Spotkanie 3
  Wykres i własności funkcji liniowej
  Przekształcanie wykresów funkcji
  Równania liniowe
  Równania liniowe z parametrem
  Równania liniowe z wartością bezwzględną
 • Spotkanie 4
  Układy równań liniowych
  Układy równań liniowych z wartością bezwzględną
  Układy równań liniowych z parametrem
 • Spotkanie 5
  Trzy postacie funkcji kwadratowej
  Równania i nierówności kwadratowe
  Równania i nierówności kwadratowe z parametrem
 • Spotkanie 6
  Równania i nierówności kwadratowe z wartością bezwzględną
  Układy równań i nierówności kwadratowych
  Wzory Viete’a
 • Spotkanie 7
  Pojęcie wielomianu
  Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie wielomianów
  Twierdzenie Bezout
  Pierwiastki całkowite i wymierne wielomianu
  Rozkład wielomianu na czynniki
 • Spotkanie 8
  Równania i nierówności wielomianowe
 • Spotkanie 9
  Funkcja wymierna
  Równania i nierówności wymierne
 • Spotkanie 10
  Równania i nierówności wymierne z wartością bezwzględną
 • Spotkanie 11
  Definicja i ogólne własności ciągów
  Ciąg arytmetyczny
  Ciąg geometryczny
  Procent prosty i złożony
 • Spotkanie 12
  Zastosowanie ciągów do rozwiązywania zadań tekstowych
 • Spotkanie 13
  Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym
  Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta
  Miara łukowa i stopniowa
  Wzory trygonometryczne
  Wzory redukcyjne
  Tożsamości trygonometryczne
 • Spotkanie 14
  Równania i nierówności trygonometryczne
  Równania i nierówności trygonometryczne z wartością bezwzględną
 • Spotkanie 15
  Potęga o wykładniku rzeczywistym
  Funkcja wykładnicza
  Pojęcie logarytmu
  Działania na logarytmach
  Funkcja logarytmiczna
 • Spotkanie 16
  Rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych i logarytmicznych
 • Spotkanie 17
  Równanie prostej w postaci kierunkowej i ogólnej
  Odległość dwóch punktów
  Odległość punktu od prostej
  Równanie okręgu, wzajemne położenie dwóch okręgów, wzajemne położenie okręgu i prostej
  Wektory na płaszczyźnie
 • Spotkanie 18
  Rozwiązywanie zadań z geometrii analitycznej
 • Spotkanie 19
  Twierdzenie Talesa
  Jednokładność
  Twierdzenie sinusów i cosinusów
  Iloczyn skalarny wektorów
  Twierdzenie o stycznych
 • Spotkanie 20
  Kąt wpisany i środkowy, twierdzenia o kątach w kole
  Okrąg wpisany i opisany na wielokącie
  Trójkąty, czworokąty, wielokąty
  Symetria osiowa i środkowa, przesunięcie równoległe
 • Spotkanie 21
  Prosta i płaszczyzna
  Graniastosłupy
  Ostrosłupy
 • Spotkanie 22
  Bryły obrotowe
  Przekroje płaskie brył
  Wielościany foremne
 • Spotkanie 23
  Kombinatoryka: permutacja, kombinacja, wariacja bez powtórzeń, wariacje z powtórzeniami
  Doświadczenie losowe
  Prawdopodobieństwo
  Metoda drzew
 • Spotkanie 24
  Prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń
  Prawdopodobieństwo całkowite
  Schemat Bernoulliego
 • Spotkanie 25
  Elementy statystyki opisowej
  Miary zgodności, miary rozproszenia
Arkadiusz Czapiewski
Matematyka
Bydgoszcz
Grzegorz Jurek
Matematyka
Bydgoszcz
Agata Podgórska - Falaszek
Matematyka
Bydgoszcz
Agnieszka Michalska
Matematyka
Bydgoszcz
Bartosz Pałucki
Matematyka
Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.