Na naszych kursach gwarantujemy:

 • Zajęcia stacjonarne – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi nauczycielami, egzaminatorami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Spotkania w grupach do 18 osób – możesz czynnie brać udział w zajęciach, nauczyciel ma dla Ciebie czas.
 • Kontakt z nauczycielem również przez e-dziennik – pomożemy, jeżeli masz problem z zadaniem lub nie rozumiesz teorii.
 • Test wstępny, testy sprawdzające, wejściówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • Testy i warsztaty są omówione w dodatkowych materiałach filmowych - możesz wrócić do nich w dowolnym czasie.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do wykładów i warsztatów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów, indywidualne konto Rodzica i Ucznia.
 • Dogodny dojazd - zajęcia prowadzone w centrum miasta.
 • Przyjazna atmosfera!
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Uczniowie nas polecają.

Organizacja naszych kursów:

 • Zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu – systematyczna nauka, uporządkowanie wiedzy
 • Wykłady z bardzo dokładnym, obrazowym tłumaczeniem materiału i z przykładowymi zadaniami.
 • Po teorii przechodzimy do zadań, których rozwiązanie omawiamy krok po kroku. Zestawy zadań przygotowane są w logicznym ciągu, umożliwiającym jak najlepsze zrozumienie omawianego tematu.
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Matematyka dla Drugoklasistów

Harmonogram w modyfikacji pod nową formułę Kursu dla Drugoklasistów...

 • Spotkanie 1
  Wzory skróconego mnożenia.
  Wykorzystanie wzorów skróconego mnożenia.
 • Spotkanie 2
  Wartość bezwzględna.
  Wykorzystanie pojęcia wartości bezwzględnej.
  Rozwiązywanie równań z wartością bezwzględną.
 • Spotkanie 3
  Rozwiązywanie nierówności z wartością bezwzględną.
  Równania i nierówności liniowe z parametrem.
 • Spotkanie 4
  Wykres i własności funkcji liniowej.
  Przykłady funkcji określonych w różnych przedziałach różnymi wzorami.
 • Spotkanie 5
  Równania kwadratowe.
  Suma i iloczyn pierwiastków równania kwadratowego.
  Równania kwadratowe z parametrem.
 • Spotkanie 6
  Trzy postacie funkcji kwadratowej.
  Układy równań z dwiema niewiadomymi, z których przynajmniej jedno jest stopnia drugiego.
 • Spotkanie 7
  Nierówności kwadratowe z parametrem.
 • Spotkanie 8
  Pojęcie wielomianu.
  Działania na wielomianach. Twierdzenie Bézout
 • Spotkanie 9
  Pierwiastki całkowite i wymierne wielomianu.
  Rozkład wielomianu na czynniki.
 • Spotkanie 10
  Równania i nierówności wielomianowe
 • Spotkanie 11
  Wyrażenia wymierne.
  Działania na wyrażeniach wymiernych.
 • Spotkanie 12
  Równania i nierówności wymierne.
 • Spotkanie 13
  Równania wymierne – zadania tekstowe.
 • Spotkanie 14
  Funkcja wykładnicza.
  Równania i nierówności wykładnicze.
 • Spotkanie 15
  Logarytmy – zamiana podstawy logarytmu, logarytm potęgi.
  Funkcja logarytmiczna.
 • Spotkanie 16
  Ciąg określony wzorem rekurencyjnym.
  Ciąg arytmetyczny i geometryczny zadaniach.
 • Spotkanie 17
  Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta. Wzory redukcyjne.
 • Spotkanie 18
  Związki między funkcjami trygonometrycznymi.
  Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów.
  Suma i różnica funkcji trygonometrycznych.
 • Spotkanie 19
  Równania trygonometryczne.
  Nierówności trygonometryczne.
 • Spotkanie 20
  Planimetria.
Magdalena Pytlik
Matematyka
Bydgoszcz
Arkadiusz Czapiewski
Matematyka
Bydgoszcz
Grzegorz Jurek
Matematyka
Bydgoszcz
Agata Podgórska - Falaszek
Matematyka
Bydgoszcz
Agnieszka Michalska
Matematyka
Bydgoszcz
Bartosz Pałucki
Matematyka
Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.