Kurs przeznaczony jest dla Uczniów drugich klas, którzy mają sprecyzowane plany dotyczące kierunku studiów i dążą do uzyskania jak najwyższego wyniku maturalnego. To kurs dla tych, którzy zdają sobie sprawę z ogromu pracy, jaka czeka Maturzystów, pragnących dostać się na oblegane kierunki studiów.

Celem Kursu dla Drugoklasistów jest zrealizowanie najważniejszych zagadnień poziomu rozszerzonego z danego przedmiotu, kluczowych dla zrozumienia i opanowania całości materiału. Rozłożenie przygotowań na dwa lata pozwoli osiągnąć trwałą, głęboką wiedzę, zbudowaną na rzetelnych, logicznie i jasno wytłumaczonych podstawach. W drugiej klasie Uczeń zdobędzie wiedzę, która zaprocentuje w przyszłym roku na kursie XXL lub Standardowym, a ostatecznie - na świadectwie maturalnym.


W cenie kursu nasi Uczniowie otrzymują:

 • 75 godzin zajęć (teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe),
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach


Drodzy Uczniowie, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Zapraszamy serdecznie!
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Matematyka dla Drugoklasistów

Od 2018 roku kurs dla Drugoklasistów będzie obejmował 75 godzin zajęć (25 spotkań). Harmonogram zostanie uaktualniony wkrótce.

 • Spotkanie 1
  Wzory skróconego mnożenia.
  Wykorzystanie wzorów skróconego mnożenia.
 • Spotkanie 2
  Wartość bezwzględna.
  Wykorzystanie pojęcia wartości bezwzględnej.
  Rozwiązywanie równań z wartością bezwzględną.
 • Spotkanie 3
  Rozwiązywanie nierówności z wartością bezwzględną.
  Równania i nierówności liniowe z parametrem.
 • Spotkanie 4
  Wykres i własności funkcji liniowej.
  Przykłady funkcji określonych w różnych przedziałach różnymi wzorami.
 • Spotkanie 5
  Równania kwadratowe.
  Suma i iloczyn pierwiastków równania kwadratowego.
  Równania kwadratowe z parametrem.
 • Spotkanie 6
  Trzy postacie funkcji kwadratowej.
  Układy równań z dwiema niewiadomymi, z których przynajmniej jedno jest stopnia drugiego.
 • Spotkanie 7
  Nierówności kwadratowe z parametrem.
 • Spotkanie 8
  Pojęcie wielomianu.
  Działania na wielomianach. Twierdzenie Bézout
 • Spotkanie 9
  Pierwiastki całkowite i wymierne wielomianu.
  Rozkład wielomianu na czynniki.
 • Spotkanie 10
  Równania i nierówności wielomianowe
 • Spotkanie 11
  Wyrażenia wymierne.
  Działania na wyrażeniach wymiernych.
 • Spotkanie 12
  Równania i nierówności wymierne.
 • Spotkanie 13
  Równania wymierne – zadania tekstowe.
 • Spotkanie 14
  Funkcja wykładnicza.
  Równania i nierówności wykładnicze.
 • Spotkanie 15
  Logarytmy – zamiana podstawy logarytmu, logarytm potęgi.
  Funkcja logarytmiczna.
 • Spotkanie 16
  Ciąg określony wzorem rekurencyjnym.
  Ciąg arytmetyczny i geometryczny zadaniach.
 • Spotkanie 17
  Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta. Wzory redukcyjne.
 • Spotkanie 18
  Związki między funkcjami trygonometrycznymi.
  Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów.
  Suma i różnica funkcji trygonometrycznych.
 • Spotkanie 19
  Równania trygonometryczne.
  Nierówności trygonometryczne.
 • Spotkanie 20
  Planimetria.
Arkadiusz Czapiewski
Matematyka
Bydgoszcz
Grzegorz Jurek
Matematyka
Bydgoszcz
Agata Podgórska - Falaszek
Matematyka
Bydgoszcz
Agnieszka Michalska
Matematyka
Bydgoszcz
Bartosz Pałucki
Matematyka
Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.