W cenie kursu nasi Maturzyści otrzymują:

 • bardzo dużą liczbę godzin zajęć (130 godzin!)
  teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe (29 spotkań po 4 godziny)
 • bezpłatne uczestnictwo w Seminarium Maturalnym w ferie zimowe (8 godzin),
 • próbną maturę - arkusze autorskie wykładowców CE MATURITA (6 godzin)
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze,
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • sprawdziany podsumowujące (forma arkusza maturalnego) - z omówieniem wyników oraz matura próbna,
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach.

Dla kogo Kurs XXL?

Kurs XXL organizujemy dla tych, którzy zdają sobie sprawę z ogromu pracy, jaka czeka Maturzystów, pragnących dostać się na oblegane kierunki studiów. Dla tych, którzy chcą gruntownie i bardzo intensywnie przygotować się do matury z chemii lub biologii - pod kątem medycyny, z przedmiotów ścisłych - matematyki, fizyki, geografii - pod kątem kierunków technicznych, ekonomii, architektury, z historii i wos - pod kątem prawa. To kurs zarówno dla uczniów, którzy uczyli się systematycznie przez całą szkołę średnią i chcą raz jeszcze wszystko powtórzyć, aby utrwalić swoją wiedzę, ale także dla tych, którzy wszystko już zapomnieli (my rozumiemy, jak to jest) i potrzebują wytłumaczenia całego materiału od podstaw. To kurs dla wszystkich, którzy potrzebują systematycznej pracy i kontroli swoich postępów a także chcą podczas kursu zrealizować naprawdę dużą ilość arkuszy i zadań maturalnych.

Zakres materiału jest identyczny z zakresem Kursu Standardowego (83 godziny), jednak znacznie większa ilość godzin pozwala na bardziej szczegółowe tłumaczenie, powtarzanie niezrozumiałych zagadnień i przede wszystkim pozwala na bardziej obszerne ćwiczenie arkuszy – pod okiem wykładowcy, z natychmiastową korektą błędów, wytłumaczeniem sprawiających trudność zadań.

Drodzy Maturzyści, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.
Kurs trwa 7 miesięcy, więc bez stresu i pośpiechu zrealizujemy cały materiał, będziecie sprawdzać swoje postępy pisząc testy, próbne matury, rozwiązując zadania domowe.

Ponadto w ramach kursu będziecie uczestniczyć w feryjnym Seminarium Maturalnym, czyli w przedmaturalnej burzy mózgów na arkuszach maturalnych a także w maturze próbnej.

Po zajęciach dostajecie do zrobienia w domu  zestaw zadań, co mobilizuje, utrwala wiedzę i pozwala jeszcze wyłapać ewentualne braki. W ramach kursu zagwarantowane jest także uczestnictwo w Seminarium Maturalnym, które odbywa się w okresie ferii zimowych (2 dni intensywnej pracy na arkuszach).

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz
z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Proporcję części teoretycznej do ćwiczeń możemy dopasować indywidualnie do życzenia każdej grupy.

Zapraszamy serdecznie!
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z WOS XXL

 • Spotkanie 1
  Test wstępny (45 minut)
  Społeczeństwo: rodzina, naród, struktura społeczeństwa, formy organizacji społeczeństw.
 • Spotkanie 2
  Społeczeństwo: Prawidłowości życia społecznego, społeczeństwo polskie, problemy społeczne Polski po 1989 roku.
  Państwo: Geneza i istota państwa, funkcje i formy państwa, państwo a gospodarka.
 • Spotkanie 3
  Test kontrolny – Społeczeństwo. (45 minut)
  Demokracja: formy demokracji, obywatel w państwie demokratycznym, modele ustrojowe państw świata, obywatele w państwach niedemokratycznych.
 • Spotkanie 4
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy RP, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, samorząd terytorialny w Polsce.
 • Spotkanie 5
  Test kontrolny – Państwo. (45 minut)
  Polityka: Myśl polityczna, liberalizm, konserwatyzm, nauka społeczna kościoła.
 • Spotkanie 6
  Polityka: faszyzm, komunizm, inne ideologie, partie polityczne w Polsce i na świecie.
 • Spotkanie 7
  Prawo: prawo i jego funkcje, prawo naturalne a prawo pozytywne, przepis prawny, a forma prawna, wykładnia prawa, gałęzie prawa, system źródeł prawa w Polsce.
 • Spotkanie 8
  Prawo: Publikacja aktów prawnych, elementy prawa cywilnego, karnego, postępowanie karne, postępowanie cywilne, postępowanie administracyjne, państwo prawa.
 • Spotkanie 9
  Test kontrolny: Polityka i prawo. (50 minut)
  Organizacje międzynarodowe: charakterystyka organizacji międzynarodowych, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacje wyspecjalizowane ONZ.
 • Spotkanie 10
  Organizacje międzynarodowe: Rada Europy, NATO, OBWE, OPA, Unia Afrykańska, Europejskie organizacje regionalne.
 • Spotkanie 11
  Integracja Europejska: Geneza i rozwój UE, wybrane traktaty europejskie, instytucje UE.
 • Spotkanie 12
  Polityka UE po 2000 roku . Najważniejsze postacie UE – z uwzględnieniem czasów najnowszych.
 • Spotkanie 13
  Integracja Europejska: wybrane obszary działalności UE, prawo wspólnotowe UE.
  Prawa człowieka: pojęcie i geneza praw człowieka, katalog najważniejszych indywidualnych praw człowieka, ochrona praw człowieka.
 • Spotkanie 14
  Test kontrolny: Organizacje międzynarodowe i Integracja Europejska. (45 minut)
  Prawa człowieka: Regionalne systemy ochrony praw człowieka, organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony praw człowieka, ochrona praw człowieka w Polsce.
 • Spotkanie 15
  Problemy współczesnego świata: Demografia, problemy trzeciego świata, problemy ekologiczne, postęp naukowo techniczny, globalizacja.
 • Spotkanie 16
  Problemy współczesnego świata: Choroby cywilizacyjne i epidemie, terroryzm.
 • Spotkanie 17
  Problemy współczesnego świata – terroryzm, wybrane religie świata.
 • Spotkanie 18
  Konflikty na świecie 1945 -2017
 • Spotkanie 19
  Polska polityka zagraniczna: główne kierunki polskiej polityki zagranicznej, stosunki Polski z wybranymi państwami.
 • Spotkanie 20
  Polska polityka zagraniczna: Polska w ONZ, Polska w UE, Polska w NATO, RE i OBWE.
 • Spotkanie 21
  Test kontrolny: Organizacje międzynarodowe.
  Problemy Współczesnego Świata, Polska polityka zagraniczna. (50min)
 • Spotkanie 22
  Polskie misje wojskowe w XX-XXI wieku. Polska w strukturach światowych i ogólnoeuropejskich.
 • Spotkanie 23
  Gospodarka: praca w życiu człowieka, rynek pracy, podstawy przedsiębiorczości.
 • Spotkanie 24
  Gospodarka: Pracodawca i pracobiorca – prawa i obowiązki, reklama i marketing, korupcja i szara strefa, podstawy prawa gospodarczego.
 • Spotkanie 25
  Polityka gospodarcza Polski z uwzględnieniem prawa podatkowego po 2000 roku.
 • Spotkanie 26
  Bieżące wydarzenia społeczno–gospodarczo–polityczne, analiza.
  Spotkanie uwzględnia dynamikę przedmiotu i zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie w życiu społecznym i politycznym świata i Europy.
 • Spotkanie 27
  Wybrane zagadnienia z historii Polski i Świata XIX–XX–XXI wieku.
 • Spotkanie 28
  Test kontrolny - Powtórzenie wiadomości z wszystkich działów (90minut).
  Analiza testów oraz prac pisemnych.
 • Spotkanie 29
  Powtórzenie materiału. Ćwiczenia praktyczne, ostatnie wskazówki, wnioski.
Wojciech Bartoszek
WOS
Bydgoszcz
Nel Powel
WOS
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.