W cenie kursu nasi Maturzyści otrzymują:

  • bardzo dużą liczbę godzin zajęć (130 godzin!)
    teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe (29 spotkań po 4 godziny)
  • bezpłatne uczestnictwo w Seminarium Maturalnym w ferie zimowe (8 godzin),
  • próbną maturę - arkusze autorskie wykładowców CE MATURITA (6 godzin)
  • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
  • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze,
  • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
  • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
  • sprawdziany podsumowujące (forma arkusza maturalnego) - z omówieniem wyników oraz matura próbna,
  • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
  • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach.

Dla kogo Kurs XXL?

Kurs XXL organizujemy dla tych, którzy zdają sobie sprawę z ogromu pracy, jaka czeka Maturzystów, pragnących dostać się na oblegane kierunki studiów. Dla tych, którzy chcą gruntownie i bardzo intensywnie przygotować się do matury z chemii lub biologii - pod kątem medycyny, z przedmiotów ścisłych - matematyki, fizyki, geografii - pod kątem kierunków technicznych, ekonomii, architektury, z historii i wos - pod kątem prawa. To kurs zarówno dla uczniów, którzy uczyli się systematycznie przez całą szkołę średnią i chcą raz jeszcze wszystko powtórzyć, aby utrwalić swoją wiedzę, ale także dla tych, którzy wszystko już zapomnieli (my rozumiemy, jak to jest) i potrzebują wytłumaczenia całego materiału od podstaw. To kurs dla wszystkich, którzy potrzebują systematycznej pracy i kontroli swoich postępów a także chcą podczas kursu zrealizować naprawdę dużą ilość arkuszy i zadań maturalnych.

Zakres materiału jest identyczny z zakresem Kursu Standardowego (83 godziny), jednak znacznie większa ilość godzin pozwala na bardziej szczegółowe tłumaczenie, powtarzanie niezrozumiałych zagadnień i przede wszystkim pozwala na bardziej obszerne ćwiczenie arkuszy – pod okiem wykładowcy, z natychmiastową korektą błędów, wytłumaczeniem sprawiających trudność zadań.

Drodzy Maturzyści, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.
Kurs trwa 7 miesięcy, więc bez stresu i pośpiechu zrealizujemy cały materiał, będziecie sprawdzać swoje postępy pisząc testy, próbne matury, rozwiązując zadania domowe.

Ponadto w ramach kursu będziecie uczestniczyć w feryjnym Seminarium Maturalnym, czyli w przedmaturalnej burzy mózgów na arkuszach maturalnych a także w maturze próbnej.

Po zajęciach dostajecie do zrobienia w domu  zestaw zadań, co mobilizuje, utrwala wiedzę i pozwala jeszcze wyłapać ewentualne braki. W ramach kursu zagwarantowane jest także uczestnictwo w Seminarium Maturalnym, które odbywa się w okresie ferii zimowych (2 dni intensywnej pracy na arkuszach).

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz
z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Proporcję części teoretycznej do ćwiczeń możemy dopasować indywidualnie do życzenia każdej grupy.

Zapraszamy serdecznie!
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Chemia XXL

  • Spotkanie 1
    Test wstępny (60 min)
    Budowa atomu, izotopy, promieniotwórczość
  • Spotkanie 2
    Promieniotwórczość - zadania, konfiguracja elektronowa, Jonizacja, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe, elektroujemność
  • Spotkanie 3
    Liczby kwantowe, jonizacja, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe, elektroujemność. Wiązania chemiczne.
  • Spotkanie 4
    Wzory elektronowe. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Orbital cząsteczkowy, hybrydyzacja, kształt cząsteczki.
  • Spotkanie 5
    Mol, masa molowa, objętość molowa, obliczenia stechiometryczne, prawa gazowe, stężenia procentowe, stężenia molowe.
    Spotkanie 6
    Test cząstkowy: atom, chemia kwantowa, wiązania.
    Kinetyka chemiczna, szybkość reakcji, czynniki wpływające na szybkość reakcji
  • Spotkanie 7
    Kinetyka chemiczna c.d., procesy równowagowe.
  • Spotkanie 8
    Termochemia: układ-otoczenie, wymiana energii, funkcje stanu, entalpia
  • Spotkanie 9
    Powtórka
  • Spotkanie 10
    Test cząstkowy: kinetyka + termochemia.
    Elektrochemia: aktywność i szereg elektrochemiczny metali, półogniwa, ogniwa, zadania.
    Spotkanie 11
    Elektrochemia cd. Powtórka
  • Spotkanie 12
    Związki nieorganiczne: wodorki, tlenki, nadtlenki, ponadtlenki, właściwości fizyczne i chemiczne tlenków.
  • Spotkanie 13
    Amfoteryczność, związki koordynacyjne, wodorotlenki, zasady, kwasy.
  • Spotkanie 14
    Teorie kwasów i zasad, sole, rozpuszczalność.
  • Spotkanie 15
    Elektrolity, dysocjacja jonowa. Moc elektrolitów, stała i stopień dysocjacji.
  • Spotkanie 16
    Iloczyn jonowy wody, skala pH, obliczenia.
  • Spotkanie 17
    Reakcje w roztworach wodnych, zapisy reakcji, hydroliza, reakcje strąceniowe, iloczyn rozpuszczalności, reakcje zobojętnienia, tworzenie słabego elektrolitu
  • Spotkanie 18
    Reakcje w roztworach wodnych c.d.
  • Spotkanie 19
    Test cząstkowy: związki + reakcje w roztworach wodnych.
    Reakcje redoks, zapis, bilansowanie.
  • Spotkanie 20
    Reakcje redoks c.d.
  • Spotkanie 21
    Test cząstkowy: chemia nieorganiczna.
    Chemia organiczna. Wykrywanie i oznaczanie związków organicznych. Węgiel kamienny, ropa naftowa.
  • Spotkanie 22
    Węglowodory alifatyczne i aromatyczne
  • Spotkanie 23
    Chlorowcopochodne węglowodorów, alkohole i fenole
  • Spotkanie 24
    Aldehydy, ketony, kwasy organiczne
  • Spotkanie 25
    Test cząstkowy: węglowodory do kwasów. Estry, tłuszcze, hydroksykwasy, aminy, amidy.
  • Spotkanie 26
    Powtórka
  • Spotkanie 27
    Aminokwasy, białka, węglowodany, izomeria optyczna
  • Spotkanie 28
    Izomeria optyczna cd., węglowodany cd.
    Test cząstkowy: chemia organiczna.
  • Spotkanie 29
    Powtórka.
Nina Kaczorowska
Chemia
Poznań
Tomasz Sokolnicki
Chemia
Poznań
Dominika Hapka-Żmich
Chemia
Bydgoszcz, Poznań
Justyna Ławrynkowicz
Chemia
Bydgoszcz
Aleksander Kruczyński
Chemia
Bydgoszcz
Małgorzata Kamińska
Chemia
Bydgoszcz
Klaudia Konera
Chemia
Bydgoszcz, Toruń
Magdalena Gierszewska
Chemia
Bydgoszcz, Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.