Na naszych kursach gwarantujemy:

 • Zajęcia stacjonarne – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi nauczycielami, egzaminatorami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Spotkania w grupach do 18 osób – możesz czynnie brać udział w zajęciach, nauczyciel ma dla Ciebie czas.
 • Kontakt z nauczycielem również przez e-dziennik – pomożemy, jeżeli masz problem z zadaniem lub nie rozumiesz teorii.
 • Test wstępny, testy sprawdzające, wejściówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • Testy i warsztaty są omówione w dodatkowych materiałach filmowych - możesz wrócić do nich w dowolnym czasie.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do wykładów i warsztatów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów, indywidualne konto Rodzica i Ucznia.
 • Dogodny dojazd - zajęcia prowadzone w centrum miasta.
 • Przyjazna atmosfera!
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Uczniowie nas polecają.

Organizacja naszych kursów:

 • Zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu – systematyczna nauka, uporządkowanie wiedzy
 • Wykłady z bardzo dokładnym, obrazowym tłumaczeniem materiału i z przykładowymi zadaniami.
 • Po teorii przechodzimy do zadań, których rozwiązanie omawiamy krok po kroku. Zestawy zadań przygotowane są w logicznym ciągu, umożliwiającym jak najlepsze zrozumienie omawianego tematu.
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Historia Standardowy

 • Spotkanie 1
  Test wstępny (45minut)
  Starożytność: Państwa Bliskiego Wschodu, Starożytna Grecja
 • Spotkanie 2
  Starożytność: Grecja cd., Rzym
 • Spotkanie 3
  Test kontrolny – Starożytność (45 minut)
  Średniowiecze: Wczesne Średniowiecze (Historia Powszechna)
 • Spotkanie 4
  Średniowiecze – Rozkwit Średniowiecza, Kultura, Nauka, Filozofia
 • Spotkanie 5
  Polska Piastów od czasów Mieszka I do Kazimierza Wielkiego
 • Spotkanie 6
  Test kontrolny – Historia Powszechna Średniowiecza, Polska Piastów (45 minut)
 • Spotkanie 7
  Czasy nowożytne od 1492 roku do 1795 roku – Historia powszechna
 • Spotkanie 8
  Czasy nowożytne od 1492 roku do 1795 roku – Historia powszechna cd.
 • Spotkanie 9
  Polska Andegawenów i Jagiellonów
 • Spotkanie 10
  Test kontrolny –  Nowożytność (45 minut)
  Polska  Jagiellonów cd.
 • Spotkanie 11
  Rzeczpospolita Królów Elekcyjnych
 • Spotkanie 12
  Rzeczpospolita Królów Elekcyjnych cd.
 • Spotkanie  13
  Okres napoleoński w Polsce i Europie
 • Spotkanie 14
  Europa po Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku
 • Spotkanie 15
  Test kontrolny –  Królowie Elekcyjni (45min)
  Europa po Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku cd.
 • Spotkanie 16
  Polska po  Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku
 • Spotkanie 17
  Polska po Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku cd.
 • Spotkanie 18
  Początek XX wieku w Polsce i na świecie, I wojna światowa 1914-1918
 • Spotkanie 19
  Test kontrolny-Świat i Polska w XIX wieku (50 minut)
 • Spotkanie 20
  Europa i Świat w 1918-1939
 • Spotkanie 21
  Polska w latach 1918-1939
 • Spotkanie 22
  II wojna światowa (Polska i Świat)
 • Spotkanie 23
  Przemiany na świecie po 1945 roku do czasów współczesnych
 • Spotkanie 24
  Polska po 1945 roku
 • Spotkanie 25
  Test kontrolny –XX wiek (45minut)
  Powtórzenie materiału, powtórki, wnioski, analizy
Wojciech Bartoszek
Historia
Bydgoszcz
Nel Powel
Historia
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.