W cenie kursu nasi Maturzyści otrzymują:

 • dużą liczbę godzin zajęć (83 godziny)
  teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe (25 spotkań po 3 godziny)
 • bezpłatne uczestnictwo w Seminarium Maturalnym w ferie zimowe (8 godzin)
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • sprawdziany podsumowujące (forma arkusza maturalnego) - z omówieniem wyników, 
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach


Dla kogo Kurs Standardowy?

Kurs Standardowy to kurs zarówno dla uczniów, którzy uczyli się systematycznie przez całą szkołę średnią i chcą raz jeszcze wszystko powtórzyć, aby utrwalić swoją wiedzę, ale także dla tych, którzy wszystko już zapomnieli (my rozumiemy, jak to jest) i potrzebują wytłumaczenia całego materiału od podstaw.

Drodzy Maturzyści, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.
Kurs trwa 7 miesięcy, więc bez stresu i pośpiechu zrealizujemy cały materiał, będziecie sprawdzać swoje postępy pisząc testy, próbne matury, rozwiązując zadania domowe.

Ponadto w ramach kursu będziecie uczestniczyć w feryjnym Seminarium Maturalnym, czyli w przedmaturalnej burzy mózgów na arkuszach maturalnych.

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz
z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Proporcję części teoretycznej do ćwiczeń możemy dopasować indywidualnie do życzenia każdej grupy.

Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Historia Standardowy

 • Spotkanie 1
  Test wstępny (45minut)
  Starożytność: Państwa Bliskiego Wschodu, Starożytna Grecja
 • Spotkanie 2
  Starożytność: Grecja cd., Rzym
 • Spotkanie 3
  Test kontrolny – Starożytność (45 minut)
  Średniowiecze: Wczesne Średniowiecze (Historia Powszechna)
 • Spotkanie 4
  Średniowiecze – Rozkwit Średniowiecza, Kultura, Nauka, Filozofia
 • Spotkanie 5
  Polska Piastów od czasów Mieszka I do Kazimierza Wielkiego
 • Spotkanie 6
  Test kontrolny – Historia Powszechna Średniowiecza, Polska Piastów (45 minut)
 • Spotkanie 7
  Czasy nowożytne od 1492 roku do 1795 roku – Historia powszechna
 • Spotkanie 8
  Czasy nowożytne od 1492 roku do 1795 roku – Historia powszechna cd.
 • Spotkanie 9
  Polska Andegawenów i Jagiellonów
 • Spotkanie 10
  Test kontrolny –  Nowożytność (45 minut)
  Polska  Jagiellonów cd.
 • Spotkanie 11
  Rzeczpospolita Królów Elekcyjnych
 • Spotkanie 12
  Rzeczpospolita Królów Elekcyjnych cd.
 • Spotkanie  13
  Okres napoleoński w Polsce i Europie
 • Spotkanie 14
  Europa po Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku
 • Spotkanie 15
  Test kontrolny –  Królowie Elekcyjni (45min)
  Europa po Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku cd.
 • Spotkanie 16
  Polska po  Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku
 • Spotkanie 17
  Polska po Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku cd.
 • Spotkanie 18
  Początek XX wieku w Polsce i na świecie, I wojna światowa 1914-1918
 • Spotkanie 19
  Test kontrolny-Świat i Polska w XIX wieku (50 minut)
 • Spotkanie 20
  Europa i Świat w 1918-1939
 • Spotkanie 21
  Polska w latach 1918-1939
 • Spotkanie 22
  II wojna światowa (Polska i Świat)
 • Spotkanie 23
  Przemiany na świecie po 1945 roku do czasów współczesnych
 • Spotkanie 24
  Polska po 1945 roku
 • Spotkanie 25
  Test kontrolny –XX wiek (45minut)
  Powtórzenie materiału, powtórki, wnioski, analizy
Wojciech Bartoszek
Historia
Bydgoszcz
Nel Powel
Historia
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.