Na naszych kursach gwarantujemy:

 • Zajęcia stacjonarne – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi nauczycielami, egzaminatorami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Spotkania w grupach do 18 osób – możesz czynnie brać udział w zajęciach, nauczyciel ma dla Ciebie czas.
 • Kontakt z nauczycielem również przez e-dziennik – pomożemy, jeżeli masz problem z zadaniem lub nie rozumiesz teorii.
 • Test wstępny, testy sprawdzające, wejściówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • Testy i warsztaty są omówione w dodatkowych materiałach filmowych - możesz wrócić do nich w dowolnym czasie.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do wykładów i warsztatów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów, indywidualne konto Rodzica i Ucznia.
 • Dogodny dojazd - zajęcia prowadzone w centrum miasta.
 • Przyjazna atmosfera!
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Uczniowie nas polecają.

Organizacja naszych kursów:

 • Zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu – systematyczna nauka, uporządkowanie wiedzy
 • Wykłady z bardzo dokładnym, obrazowym tłumaczeniem materiału i z przykładowymi zadaniami.
 • Po teorii przechodzimy do zadań, których rozwiązanie omawiamy krok po kroku. Zestawy zadań przygotowane są w logicznym ciągu, umożliwiającym jak najlepsze zrozumienie omawianego tematu.
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Fizyka dla Drugoklasistów

Harmonogram w modyfikacji pod nową formułę Kursu dla Drugoklasistów...

 • Spotkanie 1
  Praca i moc.
 • Spotkanie 2:
  Energia. Zasada zachowania energii.
 • Spotkanie 3:   
  Energia potencjalna sprężystości. Pęd, zasada zachowania pędu.
 • Spotkanie 4: 
  Moment siły. Moment pędu.
 • Spotkanie 5:   
  Energia potencjalna bryły sztywnej. Energia kinetyczna w ruchu obrotowym.
 • Spotkanie 6:
  Druga zasada dynamiki w ruchu obrotowym.
 • Spotkanie 7:
  Ruch drgający. Drgania harmoniczne.
 • Spotkanie 8:
  Energia w ruchu harmonicznym. Wahadło matematyczne.
 • Spotkanie 9:
  Ruch falowy. Rozchodzenie się fal.
 • Spotkanie 10:   
  Fale dźwiękowe.
 • Spotkanie 11:
  Interferencja i dyfrakcja fal. Efekt Dopplera.
 • Spotkanie 12:
  Przepływ ciepła. Ciepło właściwe.
 • Spotkanie 13:
  Przemiany fazowe.
 • Spotkanie 14: 
  Zasady termodynamiki.
 • Spotkanie 15:
  Zasady termodynamiki.
 • Spotkanie 16:
  Przemiany gazu doskonałego.
 • Spotkanie 17:
  Ciepło w przemianach gazowych.
 • Spotkanie 18:
  Silniki spalinowe.
 • Spotkanie 19:
  Prawo grawitacji powszechnej. Prawa Keplera. Ruch w polu grawitacyjnym.
 • Spotkanie 20:
  Energia w polu grawitacyjnym. Pole grawitacyjne.

Bartosz Pałucki
Fizyka
Toruń
Elżbieta Fisz
Fizyka
Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.