Kurs przeznaczony jest dla Uczniów drugich klas, którzy mają sprecyzowane plany dotyczące kierunku studiów i dążą do uzyskania jak najwyższego wyniku maturalnego. To kurs dla tych, którzy zdają sobie sprawę z ogromu pracy, jaka czeka Maturzystów, pragnących dostać się na oblegane kierunki studiów.

Celem Kursu dla Drugoklasistów jest zrealizowanie najważniejszych zagadnień poziomu rozszerzonego z danego przedmiotu, kluczowych dla zrozumienia i opanowania całości materiału. Rozłożenie przygotowań na dwa lata pozwoli osiągnąć trwałą, głęboką wiedzę, zbudowaną na rzetelnych, logicznie i jasno wytłumaczonych podstawach. W drugiej klasie Uczeń zdobędzie wiedzę, która zaprocentuje w przyszłym roku na kursie XXL lub Standardowym, a ostatecznie - na świadectwie maturalnym.


W cenie kursu nasi Uczniowie otrzymują:

 • 75 godzin zajęć (teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe),
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach


Drodzy Uczniowie, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Zapraszamy serdecznie!
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Fizyka dla Drugoklasistów

Od 2018 roku kurs dla Drugoklasistów będzie obejmował 75 godzin zajęć (25 spotkań). Harmonogram zostanie uaktualniony wkrótce.

 • Spotkanie 1
  Praca i moc.
 • Spotkanie 2:
  Energia. Zasada zachowania energii.
 • Spotkanie 3:   
  Energia potencjalna sprężystości. Pęd, zasada zachowania pędu.
 • Spotkanie 4: 
  Moment siły. Moment pędu.
 • Spotkanie 5:   
  Energia potencjalna bryły sztywnej. Energia kinetyczna w ruchu obrotowym.
 • Spotkanie 6:
  Druga zasada dynamiki w ruchu obrotowym.
 • Spotkanie 7:
  Ruch drgający. Drgania harmoniczne.
 • Spotkanie 8:
  Energia w ruchu harmonicznym. Wahadło matematyczne.
 • Spotkanie 9:
  Ruch falowy. Rozchodzenie się fal.
 • Spotkanie 10:   
  Fale dźwiękowe.
 • Spotkanie 11:
  Interferencja i dyfrakcja fal. Efekt Dopplera.
 • Spotkanie 12:
  Przepływ ciepła. Ciepło właściwe.
 • Spotkanie 13:
  Przemiany fazowe.
 • Spotkanie 14: 
  Zasady termodynamiki.
 • Spotkanie 15:
  Zasady termodynamiki.
 • Spotkanie 16:
  Przemiany gazu doskonałego.
 • Spotkanie 17:
  Ciepło w przemianach gazowych.
 • Spotkanie 18:
  Silniki spalinowe.
 • Spotkanie 19:
  Prawo grawitacji powszechnej. Prawa Keplera. Ruch w polu grawitacyjnym.
 • Spotkanie 20:
  Energia w polu grawitacyjnym. Pole grawitacyjne.

Bartosz Pałucki
Fizyka
Toruń
Elżbieta Fisz
Fizyka
Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.