W cenie kursu nasi Maturzyści otrzymują:

 • bardzo dużą liczbę godzin zajęć (130 godzin!)
  teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe (29 spotkań po 4 godziny)
 • bezpłatne uczestnictwo w Seminarium Maturalnym w ferie zimowe (8 godzin),
 • próbną maturę - arkusze autorskie wykładowców CE MATURITA (6 godzin)
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze,
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • sprawdziany podsumowujące (forma arkusza maturalnego) - z omówieniem wyników oraz matura próbna,
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach.

Dla kogo Kurs XXL?

Kurs XXL organizujemy dla tych, którzy zdają sobie sprawę z ogromu pracy, jaka czeka Maturzystów, pragnących dostać się na oblegane kierunki studiów. Dla tych, którzy chcą gruntownie i bardzo intensywnie przygotować się do matury z chemii lub biologii - pod kątem medycyny, z przedmiotów ścisłych - matematyki, fizyki, geografii - pod kątem kierunków technicznych, ekonomii, architektury, z historii i wos - pod kątem prawa. To kurs zarówno dla uczniów, którzy uczyli się systematycznie przez całą szkołę średnią i chcą raz jeszcze wszystko powtórzyć, aby utrwalić swoją wiedzę, ale także dla tych, którzy wszystko już zapomnieli (my rozumiemy, jak to jest) i potrzebują wytłumaczenia całego materiału od podstaw. To kurs dla wszystkich, którzy potrzebują systematycznej pracy i kontroli swoich postępów a także chcą podczas kursu zrealizować naprawdę dużą ilość arkuszy i zadań maturalnych.

Zakres materiału jest identyczny z zakresem Kursu Standardowego (83 godziny), jednak znacznie większa ilość godzin pozwala na bardziej szczegółowe tłumaczenie, powtarzanie niezrozumiałych zagadnień i przede wszystkim pozwala na bardziej obszerne ćwiczenie arkuszy – pod okiem wykładowcy, z natychmiastową korektą błędów, wytłumaczeniem sprawiających trudność zadań.

Drodzy Maturzyści, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.
Kurs trwa 7 miesięcy, więc bez stresu i pośpiechu zrealizujemy cały materiał, będziecie sprawdzać swoje postępy pisząc testy, próbne matury, rozwiązując zadania domowe.

Ponadto w ramach kursu będziecie uczestniczyć w feryjnym Seminarium Maturalnym, czyli w przedmaturalnej burzy mózgów na arkuszach maturalnych a także w maturze próbnej.

Po zajęciach dostajecie do zrobienia w domu  zestaw zadań, co mobilizuje, utrwala wiedzę i pozwala jeszcze wyłapać ewentualne braki. W ramach kursu zagwarantowane jest także uczestnictwo w Seminarium Maturalnym, które odbywa się w okresie ferii zimowych (2 dni intensywnej pracy na arkuszach).

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz
z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Proporcję części teoretycznej do ćwiczeń możemy dopasować indywidualnie do życzenia każdej grupy.

Zapraszamy serdecznie!
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Biologia XXL

 • Spotkanie 1
  Test wstępny; doświadczalnictwo
 • Spotkanie 2
  Biochemia
 • Spotkanie 3
  Komórka – organelle, podziały komórkowe
 • Spotkanie 4
  Metabolizm (bez fotosyntezy, fotooddychania, oddychania)
 • Spotkanie 5
  Wirusy i bakterie
 • Spotkanie 6
   Protista i grzyby
 • Spotkanie 7
  Test cząstkowy z poprzednich zajęć (30 mim)
  Rośliny – przegląd systematyczny, tkanki, organy
 • Spotkanie 8
  Fizjologia roślin – fotosynteza i transport w roślinie
 • Spotkanie 9
  Fizjologia roślin – wzrost, hormony roślinne, reakcja na bodźce
 • Spotkanie 10
  Test cząstkowy z poprzednich zajęć (30 mim)
  Oddychanie tlenowe i beztlenowe
 • Spotkanie 11
  Test cząstkowy z poprzednich zajęć (30 mim)
  Klasyfikacja zwierząt
  Tkanki zwierzęce
  Bezkręgowce I – gąbki, parzydełkowce, płazińce, nicienie
 • Spotkanie 12
  Bezkręgowce II – pierścienice, stawonogi, mięczaki, szkarłupnie
 • Spotkanie 13
  Test cząstkowy z poprzednich zajęć (30 mim);
  Strunowce – strunowce niższe, ryby, płazy
 • Spotkanie 14
  Gady, ptaki, ssaki
 • Spotkanie 15
  Test cząstkowy z poprzednich zajęć (30 mim)
  Układ pokarmowy człowieka, trawienie
  Spotkanie 16

  Układ oddechowy i wydalniczy
 • Spotkanie 17
  Układ krwionośny i limfatyczny
 • Spotkanie 18
  Układ ruchu
 • Spotkanie 19
  Układ nerwowy
 • Spotkanie 20
  Narządy zmysłów
 • Spotkanie 21
  Układ hormonalny i rozrodczy
 • Spotkanie 22
  Pokrycie ciała i homeostaza i choroba a zdrowie człowieka
 • Spotkanie 23
  Test cząstkowy z poprzednich zajęć (30 mim)
  Genetyka molekularna: replikacja DNA, ekspresja informacji Genetycznej, regulacja
 • Spotkanie 24
  Zadania z genetyki – krzyżówki, prawo H-W
 • Spotkanie 25
  Mutacje
 • Spotkanie 26
  Inżynieria genetyczna
 • Spotkanie 27
  Ewolucjonizm
 • Spotkanie 28
  Test cząstkowy z poprzednich zajęć (30 min); ekologia i ochrona środowiska
 • Spotkanie 29
  Utrwalenie przystosowań roślin i zwierząt do środowiska życia
Anna Smolar
Biologia
Toruń
Anna Kledzik
Biologia
Poznań
Kamila Stasiewska
Biologia
Bydgoszcz
Katarzyna Kachel
Biologia
Bydgoszcz
Marta Górna
Biologia
Bydgoszcz
Danuta Madziar
Biologia
Bydgoszcz
Magdalena Czerwińska
Biologia
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.