W cenie kursu nasi Maturzyści otrzymują:

 • 83 godziny zajęć (25 spotkań po 3 h)
  (teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe),
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • bezpłatne uczestnictwo w Seminarium Maturalnym w ferie zimowe,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • sprawdziany podsumowujące (forma arkusza maturalnego) - z omówieniem wyników, 
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach


Dla kogo Kurs Standardowy?

Kurs Standardowy to kurs zarówno dla uczniów, którzy uczyli się systematycznie przez całą szkołę średnią i chcą raz jeszcze wszystko powtórzyć, aby utrwalić swoją wiedzę, ale także dla tych, którzy wszystko już zapomnieli (my rozumiemy, jak to jest) i potrzebują wytłumaczenia całego materiału od podstaw.

Drodzy Maturzyści, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.
Kurs trwa 7 miesięcy, więc bez stresu i pośpiechu zrealizujemy cały materiał, będziecie sprawdzać swoje postępy pisząc testy, próbne matury, rozwiązując zadania domowe.

Ponadto w ramach kursu będziecie uczestniczyć w feryjnym Seminarium Maturalnym, czyli w przedmaturalnej burzy mózgów na arkuszach maturalnych.

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz
z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Proporcję części teoretycznej do ćwiczeń możemy dopasować indywidualnie do życzenia każdej grupy.

Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z J. niemiecki Standardowy

 • Spotkanie 1
  Test wstępny sprawdzający poziom zaawansowania językowego (30 minut)
  Część tematyczna: Człowiek
  Gramatyka: czas teraźniejszy, stopniowanie przymiotnika, czasowniki modalne.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: podstawowe zwroty przydatne w prowadzeniu rozmowy/ rozmowa na podst. ilustracji
 • Spotkanie 2
  Część tematyczna: Dom
  Gramatyka: zdania podrzędnie złożone ze spójnikami: ,,wenn”, ,,weil”, ,,dass”, liczba mnoga rzeczownika.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu(test wielokrotnego wyboru)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji / Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: zaproszenie
 • Spotkanie 3
  Część tematyczna: Szkoła
  Gramatyka: odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu(test  typu prawda-fałsz)/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie/ rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: pisanie zaproszenia i listu półformalnego o przyjęcie do szkoły. 
 • Spotkanie 4
  Część tematyczna: Praca
  Gramatyka: odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu (dobieranie)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: podanie o pracę
 • Spotkanie 5
  Część tematyczna: Szkoła, Praca, Dom
  Gramatyka: Szyk zdania , zdania przydawkowe.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu(dobieranie)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji, / Wypowiedź pisemna: krótki tekst użytkowy: pisanie e-maila i pocztówki.
 • Spotkanie 6
  Powtórzenie wiadomości o zdania współrzędnie i podrzędnie złożonych, stopniowanie i odmiana przymiotnika, szyk zdania. Wykonywanie ćwiczeń z tego zakresu tematycznego.
  Powtórzenie czterech form pisemnych: zaproszenie, ogłoszenie o zgubie, podanie o pracę. Powtórzenie słownictwa z zakresu: człowiek, dom, szkoła, praca. (Powtórka w formie ćwiczeń na mówienie oraz słuchanie)
 • Spotkanie 7
  Test obejmujący materiał ze spotkań 1-6 ( 45 minut)
  Część tematyczna: Życie rodzinne i towarzyskie
  Gramatyka: zdania współrzędnie i podrzędnie złożone, stopniowanie i odmiana przymiotnika, szyk zdania.  
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu (dobieranie)
 • Spotkanie 8
  Część tematyczna: Żywienie
  Gramatyka: Zdania czasowe ze spójnikiem: ..bevor” i ,,wenn”, przysłówek, zaimki dzierżawcze.
  Egzamin: Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji / Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: napisanie notatki.
 • Spotkanie 9
  Część tematyczna: Zakupy i usługi
  Gramatyka: Czas przeszły: Perfekt.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie/ rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: list prywatny 
 • Spotkanie 10
  Część tematyczna: Podróżowanie i turystyka
  Gramatyka: Czas przeszły Perfekt ,zdania warunkowe
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu / Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji , rozmowa na podstawie ilustracji/ Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: pisanie zażalenia. 
 • Spotkanie 11
  Część tematyczna: Kultura
  Gramatyka: Zdania warunkowe, czas przeszły: Imperfekt.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu / Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, relacjonowanie wydarzeń/ Wypowiedź pisemna: Krótki tekst użytkowy: wiadomość, ogłoszenie.
 • Spotkanie 12
  Część tematyczna: Rund um die Welt auf  Deutsch: Kraje niemieckojęzyczne- Quiz.
  Gramatyka: Powtórzenie wiadomości o zdaniach warunkowych oraz czasie przeszłym: Perfekt.
  Egzamin: Mówienie: relacjonowanie wydarzeń / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: list formalny (list z prośbą o informację)
 • Spotkanie 13
  Test leksykalno-gramatyczny: 7-12 ( 30 minut)
  Część tematyczna: Sport
  Gramatyka: Strona bierna
  Egzamin: Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, relacjonowanie wydarzeń  
 • Spotkanie 14
  Część tematyczna: Zdrowie
  Gramatyka: Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym i przeszłym: Imperfekt, tryb rozkazujący.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji/ Wypowiedź pisemna: krótki tekst użytkowy: ogłoszenie o wydarzeniu
 • Spotkanie 15
  Część tematyczna: Zdrowie, zakupy i usługi, żywienie
  Gramatyka: Przyimki po czasownikach i przymiotnikach.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, uzyskiwanie i udzielanie informacji 
 • Spotkanie 16
  Część tematyczna: Nauka i technika
  Gramatyka: Przysłówki zaimkowe, rekcja czasownika.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: list do redakcji 
 • Spotkanie 17
  Część tematyczna: Rund um die Welt auf  Deutsch: Kraje niemieckojęzyczne- Quiz.-część II.
  Gramatyka: Powtórzenie materiału: Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym i przeszłym: Imperfekt, przyimki po czasownikach i przymiotnikach, strona bierna, przysłówki zaimkowe, rekcja czasownika.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu ( zadania typu: prawda-fałsz)
 • Spotkanie 18
  Część tematyczna: Świat przyrody
  Gramatyka: Tryb przypuszczający, czasowniki rozdzielnie złożone.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: powtórzenie wiadomości o krótkich tekstach użytkowych 
 • Spotkanie 19
  Część tematyczna: Państwo i społeczeństwo
  Gramatyka: Zdania przydawkowe, czas przyszły: Futur I
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: list półformalny do organizacji niosącej pomoc.
 • Spotkanie 20
  Test leksykalno-gramatyczny z zakresu: 14-19
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji
 • Spotkanie 21
  Część tematyczna: Praca, Człowiek, Podróżowanie i turystyka
  Gramatyka: Czas teraźniejszy i czasy przeszłe: Imperfekt i Perfekt (powtórzenie wszystkich poznanych czasów).
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji
 • Spotkanie 22
  Część tematyczna: Praca, Człowiek, Podróżowanie i turystyka
  Gramatyka: Powtórzenie wszystkich zaimków i przyimków.
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji /Wypowiedź pisemna: dłuższy tekst użytkowy: list formalny ( z prośbą o informację)
 • Spotkanie 23
  Część tematyczna: Państwo i społeczeństwo, świat przyrody
  Gramatyka: Powtórzenie odmiany i stopniowania przymiotnika.
  Egzamin: Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji /Wypowiedź pisemna: powtórzenie wszystkich form pisemnych
 • Spotkanie 24
  Gramatyka: Czas zaprzeszły: Plusquamperfekt. Powtórzenie strony biernej i trybu przypuszczającego.
  Egzamin: Rozwiązywanie przykładowego arkusza maturalnego
 • Spotkanie 25
  Gramatyka: Zadania powtórkowe z całego zakresu gramatycznego
  Egzamin: Rozwiązywanie przykładowego arkusza egzaminacyjnego
  Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów.
  Rozmowy na podstawie materiału stymulującego.
Paweł Romanowski
J. niemiecki
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.