Kurs przeznaczony jest dla Uczniów drugich klas, którzy mają sprecyzowane plany dotyczące kierunku studiów i dążą do uzyskania jak najwyższego wyniku maturalnego. To kurs dla tych, którzy zdają sobie sprawę z ogromu pracy, jaka czeka Maturzystów, pragnących dostać się na oblegane kierunki studiów.

Celem Kursu dla Drugoklasistów jest zrealizowanie najważniejszych zagadnień poziomu rozszerzonego z danego przedmiotu, kluczowych dla zrozumienia i opanowania całości materiału. Rozłożenie przygotowań na dwa lata pozwoli osiągnąć trwałą, głęboką wiedzę, zbudowaną na rzetelnych, logicznie i jasno wytłumaczonych podstawach. W drugiej klasie Uczeń zdobędzie wiedzę, która zaprocentuje w przyszłym roku na kursie XXL lub Standardowym, a ostatecznie - na świadectwie maturalnym.


W cenie kursu nasi Uczniowie otrzymują:

 • 75 godzin zajęć (teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe),
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach


Drodzy Uczniowie, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Zapraszamy serdecznie!
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z WOS dla Drugoklasistów

Od 2018 roku kurs dla Drugoklasistów będzie obejmował 75 godzin zajęć (25 spotkań). Harmonogram zostanie uaktualniony wkrótce.

 • Spotkanie 1
  Test wstępny -45 minut.  Społeczeństwo i Polityka.
  Wybrane zagadnienia  z działu Społeczeństwo.
 • Spotkanie 2
  Państwo: Geneza i istota państwa, funkcje i formy państwa, państwo a gospodarka.
 • Spotkanie 3
  Demokracja: formy demokracji, obywatel w państwie demokratycznym, modele ustrojowe państw świata, obywatele w państwach niedemokratycznych.
 • Spotkanie 4
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy RP, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, samorząd terytorialny w Polsce.
 • Spotkanie 5
  Test kontrolny – Państwo. (45 minut)
  Polityka: Myśl polityczna, liberalizm, konserwatyzm, nauka społeczna kościoła.
 • Spotkanie 6
  Polityka: faszyzm, komunizm, inne ideologie, partie polityczne w Polsce i na świecie.
 • Spotkanie 7
  Prawo: prawo i jego funkcje, prawo naturalne a prawo pozytywne, przepis prawny, a forma prawna, wykładnia prawa, gałęzie prawa, system źródeł prawa w Polsce. Publikacja aktów prawnych. Gałęzie prawa.
 • Spotkanie 8
  Test kontrolny: Polityka i prawo. (50 minut)
  Organizacje międzynarodowe: charakterystyka organizacji międzynarodowych, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacje wyspecjalizowane ONZ.
 • Spotkanie 9
  Organizacje międzynarodowe: Rada Europy, NATO, OBWE, OPA, Unia Afrykańska, Europejskie organizacje regionalne. Integracja Europejska: Geneza i rozwój UE, wybrane traktaty europejskie, instytucje UE.
 • Spotkanie 10
  Jak pisać pracę maturalną z Wiedzy o Społeczeństwie. Wybrane przykłady –analiza, ćwiczenia.
 • Spotkanie 11
  Prawa człowieka: Regionalne systemy ochrony praw człowieka, organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony praw człowieka, ochrona praw człowieka w Polsce.
 • Spotkanie 12
  Problemy współczesnego świata: Demografia, problemy trzeciego świata, problemy ekologiczne, postęp naukowo techniczny, globalizacja.
 • Spotkanie 13
  Problemy współczesnego świata ) – terroryzm, , wybrane religie świata.
 • Spotkanie 14
  Konflikty na świecie 1945 -2017
 • Spotkanie 15
  Polska polityka zagraniczna: główne kierunki polskiej polityki zagranicznej, stosunki Polski z wybranymi państwami.
 • Spotkanie 16
  Test kontrolny: Organizacje międzynarodowe, Problemy Współczesnego Świata, Polska polityka zagraniczna. (50min)
 • Spotkanie 17
  Polskie misje wojskowe w XX-XXI wieku. Polska w strukturach światowych i ogólnoeuropejskich.
 • Spotkanie 18
  Gospodarka: praca w życiu człowieka, rynek pracy, podstawy przedsiębiorczości.
 • Spotkanie 19
  Bieżące wydarzenia społeczno–gospodarczo–polityczne, analiza.
  Spotkanie uwzględnia dynamikę przedmiotu i zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie w życiu społecznym i politycznym świata i Europy.
 • Spotkanie 20
  Ćwiczenia z arkuszami. Tematy na życzenie. Podsumowanie.
Wojciech Bartoszek
WOS
Bydgoszcz
Nel Powel
WOS
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.