Na naszych kursach gwarantujemy:

 • Zajęcia stacjonarne – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi nauczycielami, egzaminatorami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Spotkania w grupach do 18 osób – możesz czynnie brać udział w zajęciach, nauczyciel ma dla Ciebie czas.
 • Kontakt z nauczycielem również przez e-dziennik – pomożemy, jeżeli masz problem z zadaniem lub nie rozumiesz teorii.
 • Test wstępny, testy sprawdzające, wejściówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • Testy i warsztaty są omówione w dodatkowych materiałach filmowych - możesz wrócić do nich w dowolnym czasie.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do wykładów i warsztatów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów, indywidualne konto Rodzica i Ucznia.
 • Dogodny dojazd - zajęcia prowadzone w centrum miasta.
 • Przyjazna atmosfera!
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Uczniowie nas polecają.

Organizacja naszych kursów:

 • Zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu – systematyczna nauka, uporządkowanie wiedzy
 • Wykłady z bardzo dokładnym, obrazowym tłumaczeniem materiału i z przykładowymi zadaniami.
 • Po teorii przechodzimy do zadań, których rozwiązanie omawiamy krok po kroku. Zestawy zadań przygotowane są w logicznym ciągu, umożliwiającym jak najlepsze zrozumienie omawianego tematu.
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z WOS dla Drugoklasistów

Harmonogram w modyfikacji pod nową formułę Kursu dla Drugoklasistów...


 • Spotkanie 1
  Test wstępny -45 minut.  Społeczeństwo i Polityka.
  Wybrane zagadnienia  z działu Społeczeństwo.
 • Spotkanie 2
  Państwo: Geneza i istota państwa, funkcje i formy państwa, państwo a gospodarka.
 • Spotkanie 3
  Demokracja: formy demokracji, obywatel w państwie demokratycznym, modele ustrojowe państw świata, obywatele w państwach niedemokratycznych.
 • Spotkanie 4
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, organy władzy RP, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, samorząd terytorialny w Polsce.
 • Spotkanie 5
  Test kontrolny – Państwo. (45 minut)
  Polityka: Myśl polityczna, liberalizm, konserwatyzm, nauka społeczna kościoła.
 • Spotkanie 6
  Polityka: faszyzm, komunizm, inne ideologie, partie polityczne w Polsce i na świecie.
 • Spotkanie 7
  Prawo: prawo i jego funkcje, prawo naturalne a prawo pozytywne, przepis prawny, a forma prawna, wykładnia prawa, gałęzie prawa, system źródeł prawa w Polsce. Publikacja aktów prawnych. Gałęzie prawa.
 • Spotkanie 8
  Test kontrolny: Polityka i prawo. (50 minut)
  Organizacje międzynarodowe: charakterystyka organizacji międzynarodowych, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacje wyspecjalizowane ONZ.
 • Spotkanie 9
  Organizacje międzynarodowe: Rada Europy, NATO, OBWE, OPA, Unia Afrykańska, Europejskie organizacje regionalne. Integracja Europejska: Geneza i rozwój UE, wybrane traktaty europejskie, instytucje UE.
 • Spotkanie 10
  Jak pisać pracę maturalną z Wiedzy o Społeczeństwie. Wybrane przykłady –analiza, ćwiczenia.
 • Spotkanie 11
  Prawa człowieka: Regionalne systemy ochrony praw człowieka, organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony praw człowieka, ochrona praw człowieka w Polsce.
 • Spotkanie 12
  Problemy współczesnego świata: Demografia, problemy trzeciego świata, problemy ekologiczne, postęp naukowo techniczny, globalizacja.
 • Spotkanie 13
  Problemy współczesnego świata ) – terroryzm, , wybrane religie świata.
 • Spotkanie 14
  Konflikty na świecie 1945 -2017
 • Spotkanie 15
  Polska polityka zagraniczna: główne kierunki polskiej polityki zagranicznej, stosunki Polski z wybranymi państwami.
 • Spotkanie 16
  Test kontrolny: Organizacje międzynarodowe, Problemy Współczesnego Świata, Polska polityka zagraniczna. (50min)
 • Spotkanie 17
  Polskie misje wojskowe w XX-XXI wieku. Polska w strukturach światowych i ogólnoeuropejskich.
 • Spotkanie 18
  Gospodarka: praca w życiu człowieka, rynek pracy, podstawy przedsiębiorczości.
 • Spotkanie 19
  Bieżące wydarzenia społeczno–gospodarczo–polityczne, analiza.
  Spotkanie uwzględnia dynamikę przedmiotu i zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie w życiu społecznym i politycznym świata i Europy.
 • Spotkanie 20
  Ćwiczenia z arkuszami. Tematy na życzenie. Podsumowanie.
Wojciech Bartoszek
WOS
Bydgoszcz
Nel Powel
WOS
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.