W cenie kursu nasi Maturzyści otrzymują:

 • dużą liczbę godzin zajęć (83 godziny)
  teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe (25 spotkań po 3 godziny)
 • bezpłatne uczestnictwo w Seminarium Maturalnym w ferie zimowe (8 godzin)
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • sprawdziany podsumowujące (forma arkusza maturalnego) - z omówieniem wyników, 
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach


Dla kogo Kurs Standardowy?

Kurs Standardowy to kurs zarówno dla uczniów, którzy uczyli się systematycznie przez całą szkołę średnią i chcą raz jeszcze wszystko powtórzyć, aby utrwalić swoją wiedzę, ale także dla tych, którzy wszystko już zapomnieli (my rozumiemy, jak to jest) i potrzebują wytłumaczenia całego materiału od podstaw.

Drodzy Maturzyści, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.
Kurs trwa 7 miesięcy, więc bez stresu i pośpiechu zrealizujemy cały materiał, będziecie sprawdzać swoje postępy pisząc testy, próbne matury, rozwiązując zadania domowe.

Ponadto w ramach kursu będziecie uczestniczyć w feryjnym Seminarium Maturalnym, czyli w przedmaturalnej burzy mózgów na arkuszach maturalnych.

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz
z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Proporcję części teoretycznej do ćwiczeń możemy dopasować indywidualnie do życzenia każdej grupy.

Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Chemia Standardowy

 • Spotkanie 1
  Test wstępny (30 min)
  Budowa atomu, izotopy, promieniotwórczość, konfiguracja elektronowa
 • Spotkanie 2
  Jonizacja, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe, elektroujemność, wiązania chemiczne, wzory elektronowe, oddziaływania międzycząsteczkowe
 • Spotkanie 3
  Orbital atomowy, liczby kwantowe, orbital cząsteczkowy, hybrydyzacja, kształt cząsteczki
 • Spotkanie 4
  Test cząstkowy: atom, chemia kwantowa, wiązania (30 min)
  Mol, masa molowa, objętość molowa, obliczenia stechiometryczne, prawa gazowe, stężenia procentowe, stężenia molowe
 • Spotkanie 5
  Kinetyka chemiczna, szybkość reakcji, czynniki wpływające na szybkość reakcji
 • Spotkanie 6
  Kinetyka chemiczna, procesy równowagowe
 • Spotkanie 7
  Termochemia: układ-otoczenie, wymiana energii, funkcje stanu, entalpia
 • Spotkanie 8
  Test cząstkowy: kinetyka + termochemia (30 min)
  Elektrochemia: aktywność i szereg elektrochemiczny metali, półogniwa, ogniwa, SEM
 • Spotkanie 9
  Elektrochemia: półogniwa redoks, ogniwa stężeniowe, korozja
 • Spotkanie 10
  Test cząstkowy: elektrochemia (30 min)
  Związki nieorganiczne: wodorki, tlenki, nadtlenki, ponadtlenki, właściwości fizyczne i chemiczne tlenków, amfoteryczność
 • Spotkanie 11
  Wodorotlenki, zasady, kwasy, teorie kwasów i zasad, sole, rozpuszczalność
 • Spotkanie 12
  Elektrolity, dysocjacja jonowa, moc elektrolitów, stała i stopień dysocjacji, iloczyn jonowy wody, skala pH, obliczenia
 • Spotkanie 13
  Reakcje w roztworach wodnych, zapisy reakcji, hydroliza, reakcje strąceniowe, iloczyn rozpuszczalności, reakcje zobojętnienia, tworzenie słabego elektrolitu
 • Spotkanie 14
  Reakcje w roztworach wodnych - cd. Projektowanie doświadczeń
 • Spotkanie 15
  Test cząstkowy: związki + reakcje w roztworach wodnych (30 min)
  Reakcje redoks, zapis, bilansowanie, przewidywanie kierunku reakcji redoks
 • Spotkanie 16
  Test cząstkowy: chemia nieorganiczna (60 min)
  Powtórka z chemii nieorganicznej - arkusze, doświadczenia
 • Spotkanie 17
  Chemia organiczna. Wykrywanie i oznaczanie związków organicznych. Węgiel kamienny, ropa naftowa, podział związków organicznych, węglowodory
 • Spotkanie 18
  Węglowodory alifatyczne i aromatyczne, chlorowcopochodne węglowodorów
 • Spotkanie 19
  Alkohole i fenole, aldehydy, ketony
 • Spotkanie 20
  Kwasy organiczne, estry, tłuszcze
 • Spotkanie 21
  Test cząstkowy: węglowodory do estrów (30 min)
  Hydroksykwasy, aminy, amidy
 • Spotkanie 22
  Aminokwasy, białka, cukry – budowa, właściwości, reakcje charakterystyczne
 • Spotkanie 23
  Izomeria optyczna
  Powtórka z chemii organicznej
 • Spotkanie 24
  Test cząstkowy: chemia organiczna (60 min)
  Powtórka z chemii organicznej
 • Spotkanie 25
  Powtórka, projektowanie doświadczeń
Nina Kaczorowska
Chemia
Poznań
Tomasz Sokolnicki
Chemia
Poznań
Dominika Hapka-Żmich
Chemia
Bydgoszcz, Poznań
Justyna Ławrynkowicz
Chemia
Bydgoszcz
Aleksander Kruczyński
Chemia
Bydgoszcz
Małgorzata Kamińska
Chemia
Bydgoszcz
Klaudia Konera
Chemia
Bydgoszcz, Toruń
Magdalena Gierszewska
Chemia
Bydgoszcz, Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.