Na naszych kursach gwarantujemy:

 • Zajęcia stacjonarne – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi nauczycielami, egzaminatorami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Spotkania w grupach do 18 osób – możesz czynnie brać udział w zajęciach, nauczyciel ma dla Ciebie czas.
 • Kontakt z nauczycielem również przez e-dziennik – pomożemy, jeżeli masz problem z zadaniem lub nie rozumiesz teorii.
 • Test wstępny, testy sprawdzające – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • Testy i warsztaty są omówione w dodatkowych materiałach filmowych - możesz wrócić do nich w dowolnym czasie.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do wykładów i warsztatów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów, indywidualne konto Rodzica i Ucznia.
 • Dogodny dojazd - zajęcia prowadzone w centrum miasta.
 • Przyjazna atmosfera!
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Uczniowie nas polecają.

Organizacja naszych kursów:

 • Zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu – systematyczna nauka, uporządkowanie wiedzy
 • Wykłady z bardzo dokładnym, obrazowym tłumaczeniem materiału i z przykładowymi zadaniami.
 • Po teorii przechodzimy do zadań, których rozwiązanie omawiamy krok po kroku. Zestawy zadań przygotowane są w logicznym ciągu, umożliwiającym jak najlepsze zrozumienie omawianego tematu.
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Biologia Standardowy

 • Spotkanie 1
  Test wstępny.
  Związki organiczne, pierwiastki, enzymy, badania przyrodnicze.
 • Spotkanie 2
  Metabolizm. Fotosynteza, chemosynteza, oddychanie tlenowe i beztlenowe.
 • Spotkanie 3
  Komórka – budowa i podziały.
 • Spotkanie 4
  Test cząstkowy – Biochemia i cytologia.
  Bakterie i wirusy.
 • Spotkanie 5
  Protista i Grzyby
 • Spotkanie 6
  Rośliny. Budowa, przegląd, cykle rozwojowe.
 • Spotkanie 7
  Procesy fizjologiczne roślin – doświadczenia.
 • Spotkanie 8
  Test cząstkowy. - Rośliny i ich funkcjonowanie.
  Tkanki zwierzęce, gąbki i parzydełkowce.
 • Spotkanie 9
  Płazińce i obleńce.
 • Spotkanie 10
  Pierścienice, stawonogi, mięczaki i szkarłupnie.
 • Spotkanie 11
  Strunowce, kręgouste, ryby i płazy.
 • Spotkanie 12
  Gady, ptaki, ssaki.
 • Spotkanie 13
  Test cząstkowy – zwierzęta.
  Układ pokarmowy, enzymy, witaminy.
 • Spotkanie 14
  Układ oddechowy i wydalniczy.
 • Spotkanie 15
  Układ krwionośny i odpornościowy.
 • Spotkanie 16
  Układ nerwowy i zmysły.
 • Spotkanie 17
  Układ hormonalny.
 • Spotkanie 18
  Układ rozrodczy. Rozwój człowieka.
 • Spotkanie 19
  Aparat ruchu i skóra.
 • Spotkanie 20
  Test cząstkowy – człowiek.
  Genetyka molekularna.
 • Spotkanie 21
  Genetyka mendlowska.
 • Spotkanie 22
  Mutacje i choroby.
 • Spotkanie 23
  Test cząstkowy – Genetyka.
  Ewolucjonizm.
 • Spotkanie 24
  Ekologia.
 • Spotkanie 25
  Ochrona środowiska – badania.
Anna Smolar
Biologia
Toruń
Anna Kledzik
Biologia
Poznań
Kamila Stasiewska
Biologia
Bydgoszcz
Katarzyna Kachel
Biologia
Bydgoszcz
Marta Górna
Biologia
Bydgoszcz
Danuta Madziar
Biologia
Bydgoszcz
Magdalena Czerwińska
Biologia
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.