Na naszych kursach ON-line gwarantujemy:

 • Zajęcia na żywo z nauczycielami – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi nauczycielami, egzaminatorami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Każde spotkanie na żywo jest nagrywane i udostępniane Uczniom po zajęciach - możesz wrócić do lekcji w dowolnym czasie, nawet jeżeli z powodu choroby nie mogłeś uczestniczyć w zajęciach na żywo.
 • Materiały i filmy z wykładami udostępniane tydzień przed spotkaniem na żywo – masz czas, aby dobrze przygotować się do kolejnych zajęć.
 • Filmy z wykładami – możesz je oglądać w dowolnym czasie, dowolną ilość razy.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Spotkania on-line w grupach do 18 osób – możesz czynnie brać udział w zajęciach, nauczyciel ma dla Ciebie czas.
 • Kontakt z nauczycielem również przez e-dziennikpomożemy, jeżeli masz problem z zadaniem lub nie rozumiesz teorii.
 • Test wstępny, testy sprawdzające i wejściówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • Testy i warsztaty są omówione w dodatkowych materiałach filmowych - możesz wrócić do nich w dowolnym czasie.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do wykładów i warsztatów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów, indywidualne konto Rodzica i Ucznia.
 • Elastyczny czas zajęć – możesz wybrać dogodny dla Ciebie termin spotkań.
 • Nie marnujesz czasu na dojazdy.
 • Przyjazna atmosfera
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Uczniowie nas polecają.

Organizacja naszych kursów ON-line:

 • Zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu – systematyczna nauka, uporządkowanie wiedzy
 • Część teoretyczna – wykłady w formie filmów, z bardzo dokładnym, obrazowym tłumaczeniem materiału i z przykładowymi zadaniami. Wykład i materiały do tematu (teoria, zadania, testy) udostępniane na tydzień przed spotkaniem na żywo.
 • Część praktyczna – cotygodniowe spotkania na żywo ON-line w grupach do 18 osób. Zaczynamy 5-minutową wejściówką (Kurs Rozszerzony XXL i dla Drugoklasistów). Następnie nauczyciel krótko przypomina i podsumowuje teorię, kładąc nacisk na najważniejsze pod kątem egzaminu zagadnienia i problemy. Po teorii przechodzimy do zadań, których rozwiązanie omawiamy krok po kroku. Zestawy zadań przygotowane są w logicznym ciągu, umożliwiającym jak najlepsze zrozumienie omawianego tematu.
 • Spotkania na żywo są nagrywane i udostępniane grupie. Dzięki temu Uczeń może zawsze powrócić nie tylko do teorii (wykłady), ale również powtórzyć lekcje ON-line. Nawet jeżeli Uczeń z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w zajęciach na żywo.
 • Dodatkowe godziny warsztatów – ćwiczenia arkuszy egzaminacyjnych, omówienie w formie materiałów filmowych.
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Chemia Rozszerzony XXL ON-Line

 • Spotkanie 1
  Test wstępny (60 min)
  Budowa atomu, izotopy, promieniotwórczość
 • Spotkanie 2
  Promieniotwórczość - zadania, konfiguracja elektronowa, Jonizacja, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe, elektroujemność
 • Spotkanie 3
  Liczby kwantowe, jonizacja, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe, elektroujemność. Wiązania chemiczne.
 • Spotkanie 4
  Wzory elektronowe. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Orbital cząsteczkowy, hybrydyzacja, kształt cząsteczki.
 • Spotkanie 5
  Mol, masa molowa, objętość molowa, obliczenia stechiometryczne, prawa gazowe, stężenia procentowe, stężenia molowe.
  Spotkanie 6
  Test cząstkowy: atom, chemia kwantowa, wiązania.
  Kinetyka chemiczna, szybkość reakcji, czynniki wpływające na szybkość reakcji
 • Spotkanie 7
  Kinetyka chemiczna c.d., procesy równowagowe.
 • Spotkanie 8
  Termochemia: układ-otoczenie, wymiana energii, funkcje stanu, entalpia
 • Spotkanie 9
  Powtórka
 • Spotkanie 10
  Test cząstkowy: kinetyka + termochemia.
  Elektrochemia: aktywność i szereg elektrochemiczny metali, półogniwa, ogniwa, zadania.
  Spotkanie 11
  Elektrochemia cd. Powtórka
 • Spotkanie 12
  Związki nieorganiczne: wodorki, tlenki, nadtlenki, ponadtlenki, właściwości fizyczne i chemiczne tlenków.
 • Spotkanie 13
  Amfoteryczność, związki koordynacyjne, wodorotlenki, zasady, kwasy.
 • Spotkanie 14
  Teorie kwasów i zasad, sole, rozpuszczalność.
 • Spotkanie 15
  Elektrolity, dysocjacja jonowa. Moc elektrolitów, stała i stopień dysocjacji.
 • Spotkanie 16
  Iloczyn jonowy wody, skala pH, obliczenia.
 • Spotkanie 17
  Reakcje w roztworach wodnych, zapisy reakcji, hydroliza, reakcje strąceniowe, iloczyn rozpuszczalności, reakcje zobojętnienia, tworzenie słabego elektrolitu
 • Spotkanie 18
  Reakcje w roztworach wodnych c.d.
 • Spotkanie 19
  Test cząstkowy: związki + reakcje w roztworach wodnych.
  Reakcje redoks, zapis, bilansowanie.
 • Spotkanie 20
  Reakcje redoks c.d.
 • Spotkanie 21
  Test cząstkowy: chemia nieorganiczna.
  Chemia organiczna. Wykrywanie i oznaczanie związków organicznych. Węgiel kamienny, ropa naftowa.
 • Spotkanie 22
  Węglowodory alifatyczne i aromatyczne
 • Spotkanie 23
  Chlorowcopochodne węglowodorów, alkohole i fenole
 • Spotkanie 24
  Aldehydy, ketony, kwasy organiczne
 • Spotkanie 25
  Test cząstkowy: węglowodory do kwasów. Estry, tłuszcze, hydroksykwasy, aminy, amidy.
 • Spotkanie 26
  Powtórka
 • Spotkanie 27
  Aminokwasy, białka, węglowodany, izomeria optyczna
 • Spotkanie 28
  Izomeria optyczna cd., węglowodany cd.
  Test cząstkowy: chemia organiczna.
Nina Kaczorowska
Chemia
Poznań
Tomasz Sokolnicki
Chemia
Poznań
Dominika Hapka-Żmich
Chemia
Bydgoszcz, Poznań
Justyna Ławrynkowicz
Chemia
Bydgoszcz
Aleksander Kruczyński
Chemia
Bydgoszcz
Małgorzata Kamińska
Chemia
Bydgoszcz
Klaudia Konera
Chemia
Bydgoszcz, Toruń
Magdalena Gierszewska
Chemia
Bydgoszcz, Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.