Kurs XXL PR
Dowiedz się więcej
Kurs Standardowy PR
Dowiedz się więcej
Kurs Seminarium w ferie zimowe PR
Dowiedz się więcej

W jaki sposób osiągnąć sukces maturalny z historii?

Historia to jeden z trudniejszych przedmiotów maturalnych.  Opanowanie tego przedmiotu wymaga obszernej wiedzy z wielu dziedzin. Historia to nie tylko daty, traktaty pokojowe, układy, konferencje, wojny, to także sztuka, kultura, nauka, filozofia, archeologia. Wszystkie te dziedziny wymagają zainteresowania, jeżeli chce osiągnąć sukces maturalny.

W przygotowaniu do matury z historii potrzebna jest systematyczność przyswajania wiedzy, najlepiej zacząć jak najwcześniej, ale przy odpowiednim przygotowaniu można osiągnąć sukces w krótszym czasie.
Spora część maturzystów uważa, że historii może nauczyć się każdy. Przecież to wszystko można „wkuć”. To mylne przekonanie. Faktycznie przyswojenie wiedzy jest istotnym kluczem do sukcesu, ale nie zrobimy tego bez rozumienia zjawisk, logicznego myślenia oraz tak ważnego w historii ciągu przyczynowo-skutkowego, którego rozumienie jest podstawą rozwiązania każdego arkusza maturalnego.

Dlatego warto przygotować się do matury z historii na kursach organizowanych przez Maturitę, tego wszystkiego uczymy właśnie  naszych zajęciach. Po pierwsze uporządkowanie wiedzy, czasami nawet wyłożenie jej na nowo. Po drugie- sztuka logicznego myślenia, analizy faktów i zjawisk w praktycznym rozwiązywaniu arkuszy maturalnych. To  klucz do sukcesu, dzięki któremu staniecie się studentami prawa, politologii, socjologii, a nawet psychologii, pedagogiki,  reżyserii, bo studenci takich kierunków również przygotowywali  się  na kursach prowadzonych przez Maturitę.

Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z historii

Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Arkusz egzaminacyjny składa się z ok. 25 zadań. Większość z nich tworzy część testową. Ostatnie z zadań w arkuszu jest zadaniem rozszerzonej odpowiedzi, czyli wypracowaniem.
Zadania dotyczą wszystkich obszarów historii przewidzianych podstawą programową liceum ogólnokształcącego na poziomie rozszerzonym. W arkuszu znajdują się zadania dotyczące wszystkich epok historycznych od starożytności do współczesności. Występują zadania jedno i wielopunktowe.
W części testowej maturzysta rozwiązuje zadania na podstawie tekstów źródłowych, materiału ilustracyjnego, map historycznych, danych statystycznych, tablic genealogicznych.

Wypracowanie, które znajduje się na końcu arkusza wymaga wybrania jednego tematu z pięciu podanych. Każdy z nich dotyczy jednej z wielkich epok historycznych – starożytności, średniowiecza, dziejów nowożytnych, wieku XIX oraz historii wieku XX. Dwa z pięciu tematów wyposażone są w teksty źródłowe, które stanowią pomoc w napisaniu pracy, to nowość wprowadzona od 2015 roku.
Kurs dla Drugoklasistów PR
Dowiedz się więcej

W jaki sposób osiągnąć sukces maturalny z historii?

Historia to jeden z trudniejszych przedmiotów maturalnych.  Opanowanie tego przedmiotu wymaga obszernej wiedzy z wielu dziedzin. Historia to nie tylko daty, traktaty pokojowe, układy, konferencje, wojny, to także sztuka, kultura, nauka, filozofia, archeologia. Wszystkie te dziedziny wymagają zainteresowania, jeżeli chce osiągnąć sukces maturalny.

W przygotowaniu do matury z historii potrzebna jest systematyczność przyswajania wiedzy, najlepiej zacząć jak najwcześniej, ale przy odpowiednim przygotowaniu można osiągnąć sukces w krótszym czasie.
Spora część maturzystów uważa, że historii może nauczyć się każdy. Przecież to wszystko można „wkuć”. To mylne przekonanie. Faktycznie przyswojenie wiedzy jest istotnym kluczem do sukcesu, ale nie zrobimy tego bez rozumienia zjawisk, logicznego myślenia oraz tak ważnego w historii ciągu przyczynowo-skutkowego, którego rozumienie jest podstawą rozwiązania każdego arkusza maturalnego.

Dlatego warto przygotować się do matury z historii na kursach organizowanych przez Maturitę, tego wszystkiego uczymy właśnie  naszych zajęciach. Po pierwsze uporządkowanie wiedzy, czasami nawet wyłożenie jej na nowo. Po drugie- sztuka logicznego myślenia, analizy faktów i zjawisk w praktycznym rozwiązywaniu arkuszy maturalnych. To  klucz do sukcesu, dzięki któremu staniecie się studentami prawa, politologii, socjologii, a nawet psychologii, pedagogiki,  reżyserii, bo studenci takich kierunków również przygotowywali  się  na kursach prowadzonych przez Maturitę.

Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z historii

Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Arkusz egzaminacyjny składa się z ok. 25 zadań. Większość z nich tworzy część testową. Ostatnie z zadań w arkuszu jest zadaniem rozszerzonej odpowiedzi, czyli wypracowaniem.
Zadania dotyczą wszystkich obszarów historii przewidzianych podstawą programową liceum ogólnokształcącego na poziomie rozszerzonym. W arkuszu znajdują się zadania dotyczące wszystkich epok historycznych od starożytności do współczesności. Występują zadania jedno i wielopunktowe.
W części testowej maturzysta rozwiązuje zadania na podstawie tekstów źródłowych, materiału ilustracyjnego, map historycznych, danych statystycznych, tablic genealogicznych.

Wypracowanie, które znajduje się na końcu arkusza wymaga wybrania jednego tematu z pięciu podanych. Każdy z nich dotyczy jednej z wielkich epok historycznych – starożytności, średniowiecza, dziejów nowożytnych, wieku XIX oraz historii wieku XX. Dwa z pięciu tematów wyposażone są w teksty źródłowe, które stanowią pomoc w napisaniu pracy, to nowość wprowadzona od 2015 roku.
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.