Kurs XXL PR
Dowiedz się więcej
Kurs Standardowy PR
Dowiedz się więcej
Kurs Seminarium w ferie zimowe PR
Dowiedz się więcej

W jaki sposób osiągnąć sukces maturalny z geografii?

Geografia - to nie tylko wiedza pamięciowa, ale także umiejętność korzystania z map, odczytywania i analizowania danych z wykresów, procesy egzo-i endogeniczne, geografia ekonomiczna, kultura, ogólna wiedza o świecie. Maturzyści twierdzą, że geografię bardzo łatwo jest zdać. Ale żeby zdać poziom rozszerzony na powyżej 80% – trzeba mieć dużą i ugruntowaną wiedzę.

Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z geografii

Podczas egzaminu maturalnego z geografii sprawdza się wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego (wymagania) dla IV etapu edukacyjnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Pytania mogą odnosić się także do wymagań obowiązujących w gimnazjum (III etap edukacyjny). Zadania przede wszystkim mają sprawdzać umiejętności złożone, w tym np. analizowanie współzależności elementów lub procesów w środowisku geograficznym oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych. Będą wymagały – ze względu na interdyscyplinarność geografii – wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin nauk głównie przyrodniczych. Będą w większym stopniu niż dotychczas odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np.: map tematycznych, wykresów, zdjęć….itd.
Kurs dla Drugoklasistów PR
Dowiedz się więcej

W jaki sposób osiągnąć sukces maturalny z geografii?

Geografia - to nie tylko wiedza pamięciowa, ale także umiejętność korzystania z map, odczytywania i analizowania danych z wykresów, procesy egzo-i endogeniczne, geografia ekonomiczna, kultura, ogólna wiedza o świecie. Maturzyści twierdzą, że geografię bardzo łatwo jest zdać. Ale żeby zdać poziom rozszerzony na powyżej 80% – trzeba mieć dużą i ugruntowaną wiedzę.

Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z geografii

Podczas egzaminu maturalnego z geografii sprawdza się wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego (wymagania) dla IV etapu edukacyjnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Pytania mogą odnosić się także do wymagań obowiązujących w gimnazjum (III etap edukacyjny). Zadania przede wszystkim mają sprawdzać umiejętności złożone, w tym np. analizowanie współzależności elementów lub procesów w środowisku geograficznym oraz związków przyczynowo-skutkowych i funkcjonalnych. Będą wymagały – ze względu na interdyscyplinarność geografii – wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin nauk głównie przyrodniczych. Będą w większym stopniu niż dotychczas odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np.: map tematycznych, wykresów, zdjęć….itd.
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.