Kurs Standardowy PR
Dowiedz się więcej
Kurs Standardowy PP
Dowiedz się więcej

Sukces maturalny z języka niemieckiego

Egzamin maturalny z języka niemieckiego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części pisemnej na poziomie podstawowym. Część ustna egzaminu nie posiada określonego poziomu.
Jeżeli uczeń wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny (który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy!), przystępuje do egzaminu na poziomie rozszerzonym jedynie w części pisemnej.

Jak wygląda egzamin ustny?
Struktura egzaminu ustnego:
 • Rozmowa wstępna (2 minuty): stanowi nowość na egzaminie maturalnym, jest ona wyłącznie rozgrzewką językową przed zadaniami właściwymi. Rozmowa ta nie jest punktowana!
 • Zadanie 1 (4 minuty): rozmowa z odgrywaniem roli (tylko 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem!)
 • Zadanie 2 (3 minuty): opis ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania
 • Zadanie 3 (5 minut): wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania. (ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem oraz materiałami)

Czym różni się część pisemna na poziomie podstawowym od poziomu rozszerzonego?

Struktura egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym:
Czas trwania egzaminu: 120 minut
 1. Rozumienie ze słuchu: 3-4 zadania (czas: około 20 minut)
 2. Rozumienie tekstów pisanych: 3-4 zadania (czas: około 100 minut, w tym znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna)
 3. Znajomość środków językowych: 2-3 zadania zamknięte
 4. Wypowiedź pisemna: 1 zadanie (80 – 130 słów) – tekst użytkowy np. list prywatny, e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym
Struktura egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym:
Czas trwania egzaminu: 150 minut (1 arkusz)
 1. Rozumienie ze słuchu: 3-4 zadania (czas: około 25 minut)
 2. Rozumienie tekstów pisanych: 3-4 zadania (czas: około 125 minut, w tym znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna)
 3. Znajomość środków językowych: 2-3 zadania (zamknięte i otwarte)
 4. Wypowiedź pisemna: wybór jednego z dwóch tematów (200-250 słów) – tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.

Co będziemy realizować na zajęciach?

Nasi wykładowcy kładą nacisk na ćwiczenia dotyczące tekstów czytanych, wybierając do tego najaktualniejsze pozycje z mediów. Powtarzają oraz rozwijają zasób słownictwa, stosując zróżnicowane zadania, związane z sytuacjami normalnego, codziennego życia - to przydaje się zarówno do części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu. Wykorzystują urozmaicone nagrania, aby rozumienie tekstów słuchanych doprowadzić do perfekcji. Wszystko to odbywa się równolegle z powtórką gramatyczną, która jest konieczna przy prawie każdym zadaniu.
Główny nacisk położymy na te dziedziny, które sprawiają Wam najwięcej kłopotu oraz te, które zawsze powtarzają się na maturze. Nauczymy się specyfiki rozwiązywania arkuszy maturalnych.
W szczególności położymy nacisk na następujące zagadnienia:
 • rozumienie ze słuchu,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • znajomość środków językowych,
 • wypowiedź pisemna (różne formy w zależności od poziomu),
 • rozmowa z odgrywaniem roli,
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania,
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania.
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.