Kurs XXL PR
Dowiedz się więcej
Kurs Standardowy PR
Dowiedz się więcej

W jaki sposób osiągnąć sukces maturalny z wos?

Wiedza o społeczeństwie to jeden z przedmiotów, wymaganych przy rekrutacji na takie kierunki studiów jak prawo czy politologia. Instytucje rządowe, ustroje państw, organizacje pozarządowe, Unia Europejska czy NATO - to tylko część wymagań egzaminacyjnych z zakresu Wiedzy o społeczeństwie.

WOS to przedmiot często lekceważony przez maturzystów, uważany za łatwy. Skąd takie myślenie? Spora część maturzystów uważa, że materiał z WOS-u jest mniej obszerny od pozostałych przedmiotów. Panuje także przekonanie, że „wystarczy orientować się w życiu politycznym i społecznym, a to zagwarantuje zdanie matury z tego przedmiotu”.

Niestety, jak pokazują statystyki, średnia wyników maturalnych z Wiedzy o Społeczeństwie jest bardzo niska. Zatem opinie o łatwej maturze z WOS-u są rozbieżne z rzeczywistością. Wiedza o Społeczeństwie to przedmiot wymagający ugruntowanej wiedzy z wielu ważnych dziedzin takich jak: Prawo, Socjologia, Ekonomia, Polityka, Geografia, Unia Europejska, Stosunki Międzynarodowe. Znajomość tych działów poparta wiedzą i ćwiczeniami maturalnymi daje sukces w postaci dobrego wyniku maturalnego. Do tego należy dodać dynamikę przedmiotu, polegającą na zmianie przepisów prawnych, sytuacji międzynarodowej – co wymaga nieustannego śledzenia, interesowania się wspomnianymi dziedzinami, może to być niezbędne zarówno w zadaniach otwartych i jak i zamkniętych występujących w arkuszu maturalnym.

Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z wos

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie zawiera wiedzę i umiejętności wymienione w podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego (liceum ogólnokształcącego i technikum), jednak zadania mogą obejmować również zagadnienia z III etapu edukacyjnego – gimnazjum. Warto pamiętać o powtórzeniu wiadomości dotyczących gospodarki, których nie przewiduje podstawa programowa liceum ogólnokształcącego.

Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie składa się z około 30 zadań i jest podzielony na test i wypracowanie. W części testowej egzaminu znajdują się materiały źródłowe, np. akty prawne, teksty naukowe i publicystyczne, wykresy i tabele, mapy, ilustracje, czasami druki urzędowe.
W części pisemnej znajdują się trzy tematy wypracowań. Należy wybrać jeden temat, do którego formułujemy wypracowanie, może ono dotyczyć różnych obszarów tematycznych: społeczeństwa, polityki, prawa, stosunków międzynarodowych.
Kurs dla Drugoklasistów PR
Dowiedz się więcej

W jaki sposób osiągnąć sukces maturalny z wos?

Wiedza o społeczeństwie to jeden z przedmiotów, wymaganych przy rekrutacji na takie kierunki studiów jak prawo czy politologia. Instytucje rządowe, ustroje państw, organizacje pozarządowe, Unia Europejska czy NATO - to tylko część wymagań egzaminacyjnych z zakresu Wiedzy o społeczeństwie.

WOS to przedmiot często lekceważony przez maturzystów, uważany za łatwy. Skąd takie myślenie? Spora część maturzystów uważa, że materiał z WOS-u jest mniej obszerny od pozostałych przedmiotów. Panuje także przekonanie, że „wystarczy orientować się w życiu politycznym i społecznym, a to zagwarantuje zdanie matury z tego przedmiotu”.

Niestety, jak pokazują statystyki, średnia wyników maturalnych z Wiedzy o Społeczeństwie jest bardzo niska. Zatem opinie o łatwej maturze z WOS-u są rozbieżne z rzeczywistością. Wiedza o Społeczeństwie to przedmiot wymagający ugruntowanej wiedzy z wielu ważnych dziedzin takich jak: Prawo, Socjologia, Ekonomia, Polityka, Geografia, Unia Europejska, Stosunki Międzynarodowe. Znajomość tych działów poparta wiedzą i ćwiczeniami maturalnymi daje sukces w postaci dobrego wyniku maturalnego. Do tego należy dodać dynamikę przedmiotu, polegającą na zmianie przepisów prawnych, sytuacji międzynarodowej – co wymaga nieustannego śledzenia, interesowania się wspomnianymi dziedzinami, może to być niezbędne zarówno w zadaniach otwartych i jak i zamkniętych występujących w arkuszu maturalnym.

Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z wos

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie zawiera wiedzę i umiejętności wymienione w podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego (liceum ogólnokształcącego i technikum), jednak zadania mogą obejmować również zagadnienia z III etapu edukacyjnego – gimnazjum. Warto pamiętać o powtórzeniu wiadomości dotyczących gospodarki, których nie przewiduje podstawa programowa liceum ogólnokształcącego.

Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie składa się z około 30 zadań i jest podzielony na test i wypracowanie. W części testowej egzaminu znajdują się materiały źródłowe, np. akty prawne, teksty naukowe i publicystyczne, wykresy i tabele, mapy, ilustracje, czasami druki urzędowe.
W części pisemnej znajdują się trzy tematy wypracowań. Należy wybrać jeden temat, do którego formułujemy wypracowanie, może ono dotyczyć różnych obszarów tematycznych: społeczeństwa, polityki, prawa, stosunków międzynarodowych.
Kurs Seminarium w ferie zimowe PR
Dowiedz się więcej

W jaki sposób osiągnąć sukces maturalny z wos?

Wiedza o społeczeństwie to jeden z przedmiotów, wymaganych przy rekrutacji na takie kierunki studiów jak prawo czy politologia. Instytucje rządowe, ustroje państw, organizacje pozarządowe, Unia Europejska czy NATO - to tylko część wymagań egzaminacyjnych z zakresu Wiedzy o społeczeństwie.

WOS to przedmiot często lekceważony przez maturzystów, uważany za łatwy. Skąd takie myślenie? Spora część maturzystów uważa, że materiał z WOS-u jest mniej obszerny od pozostałych przedmiotów. Panuje także przekonanie, że „wystarczy orientować się w życiu politycznym i społecznym, a to zagwarantuje zdanie matury z tego przedmiotu”.

Niestety, jak pokazują statystyki, średnia wyników maturalnych z Wiedzy o Społeczeństwie jest bardzo niska. Zatem opinie o łatwej maturze z WOS-u są rozbieżne z rzeczywistością. Wiedza o Społeczeństwie to przedmiot wymagający ugruntowanej wiedzy z wielu ważnych dziedzin takich jak: Prawo, Socjologia, Ekonomia, Polityka, Geografia, Unia Europejska, Stosunki Międzynarodowe. Znajomość tych działów poparta wiedzą i ćwiczeniami maturalnymi daje sukces w postaci dobrego wyniku maturalnego. Do tego należy dodać dynamikę przedmiotu, polegającą na zmianie przepisów prawnych, sytuacji międzynarodowej – co wymaga nieustannego śledzenia, interesowania się wspomnianymi dziedzinami, może to być niezbędne zarówno w zadaniach otwartych i jak i zamkniętych występujących w arkuszu maturalnym.

Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z wos

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie zawiera wiedzę i umiejętności wymienione w podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego (liceum ogólnokształcącego i technikum), jednak zadania mogą obejmować również zagadnienia z III etapu edukacyjnego – gimnazjum. Warto pamiętać o powtórzeniu wiadomości dotyczących gospodarki, których nie przewiduje podstawa programowa liceum ogólnokształcącego.

Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut. Arkusz maturalny z wiedzy o społeczeństwie składa się z około 30 zadań i jest podzielony na test i wypracowanie. W części testowej egzaminu znajdują się materiały źródłowe, np. akty prawne, teksty naukowe i publicystyczne, wykresy i tabele, mapy, ilustracje, czasami druki urzędowe.
W części pisemnej znajdują się trzy tematy wypracowań. Należy wybrać jeden temat, do którego formułujemy wypracowanie, może ono dotyczyć różnych obszarów tematycznych: społeczeństwa, polityki, prawa, stosunków międzynarodowych.
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.