mgr Elżbieta Fisz
Wykładowcy Fizyka
Bartosz Pałucki
Fizyka
Toruń

  • Nauczyciel dyplomowany
  • Nauczyciel fizyki w V LO w Toruniu
  • Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku
  • współautorka kompendium „Opracowania tematów z fizyki”
  • Wykładowca fizyki w Centrum Edukacyjnym Maturita


Drodzy Uczniowie!

Jestem nauczycielem fizyki, biofizyki i informatyki w V Liceum Ogólnokształcącym
w Toruniu. Od wielu lat przygotowuję uczniów i studentów do różnych form egzaminów i konkursów, zarówno w ramach zajęć grupowych, indywidualnych,
jak i w formie e-learningu.

Fizyka to nie tylko wzory, definicje i zadania, ale przede wszystkim to nauka przyrodnicza wyjaśniająca zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie. Staram się przedstawić ten przedmiot jako bardzo logiczną naukę, tłumaczącą zjawiska przyrodnicze i mającą zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, i w technice. Fizyka to bardzo ciekawy przedmiot.

Zapraszam do wspólnej pracy!

© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.