W cenie kursu nasi Maturzyści otrzymują:

 • dużą liczbę godzin zajęć (83 godziny)
  teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe (25 spotkań po 3 godziny)
 • bezpłatne uczestnictwo w Seminarium Maturalnym w ferie zimowe (8 godzin)
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • sprawdziany podsumowujące (forma arkusza maturalnego) - z omówieniem wyników, 
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach


Dla kogo Kurs Standardowy?

Kurs Standardowy to kurs zarówno dla uczniów, którzy uczyli się systematycznie przez całą szkołę średnią i chcą raz jeszcze wszystko powtórzyć, aby utrwalić swoją wiedzę, ale także dla tych, którzy wszystko już zapomnieli (my rozumiemy, jak to jest) i potrzebują wytłumaczenia całego materiału od podstaw.

Drodzy Maturzyści, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.
Kurs trwa 7 miesięcy, więc bez stresu i pośpiechu zrealizujemy cały materiał, będziecie sprawdzać swoje postępy pisząc testy, próbne matury, rozwiązując zadania domowe.

Ponadto w ramach kursu będziecie uczestniczyć w feryjnym Seminarium Maturalnym, czyli w przedmaturalnej burzy mózgów na arkuszach maturalnych.

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz
z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Proporcję części teoretycznej do ćwiczeń możemy dopasować indywidualnie do życzenia każdej grupy.

Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Biologia Standardowy

 • Spotkanie 1
  Test wstępny (30 min)Związki organiczne, pierwiastki, enzymy; zadania doświadczalne: hipoteza, wniosek, wynik, wykres, schemat
 • Spotkanie 2
  Metabolizm: Fotosynteza, chemosynteza, oddychanie tlenowe i beztlenowe
 • Spotkanie 3
  Komórka - jej organelle i podziały komórkowe
 • Spotkanie 4
  Test cząstkowy: związki, metabolizm, komórka (30 min)
  Bakterie i wirusy
 • Spotkanie 5
  Grzyby i Protista
 • Spotkanie 6
  Królestwo Rośliny, przegląd mszaków, paprotników, nasiennych (cykle rozwojowe)
 • Spotkanie 7
  Procesy fizjologiczne roślin - doświadczenia
 • Spotkanie 8
  Test cząstkowy: bakterie, wirusy, grzyby, Protista, Rośliny (30 min)
  Tkanki zwierzęce, królestwo Zwierzęta - Gąbki i Jamochłony
 • Spotkanie 9
  Płazińce i obleńce
 • Spotkanie 10
  Pierścienice, stawonogi, mięczaki, szkarłupnie
 • Spotkanie 11
  Strunowce, ryby, płazy
 • Spotkanie 12
  Gady, ptaki, ssaki
 • Spotkanie 13
  Test cząstkowy: Zwierzęta (30 min)
  Człowiek - układ pokarmowy, enzymy, witaminy
 • Spotkanie 14
  Układ oddechowy i wydalniczy
 • Spotkanie 15
  Układ krwionośny i odpornościowy
 • Spotkanie 16
  Układ nerwowy i zmysły
 • Spotkanie 17
  Układ  hormonalny 
 • Spotkanie 18
  Układ rozrodczy
 • Spotkanie 19
  Układ Kostno-szkieletowy i skóra
 • Spotkanie 20
  Test cząstkowy: układy narządowe (30 min)
  Genetyka molekularna
 • Spotkanie 21
  Genetyka mendlowska
 • Spotkanie 22
  Ewolucjonizm
 • Spotkanie 23
  Genetyka II mutacje i choroby
 • Spotkanie 24
  Test cząstkowy: genetyka (30 min)
  Ekologia
 • Spotkanie 25
  Ochrona środowiska; zadania doświadczalne: hipoteza, wniosek, wynik, wykres, schemat
Danuta Madziar
Biologia
Bydgoszcz
Magdalena Czerwińska
Biologia
Bydgoszcz
Piotr Terlecki
Biologia
Bydgoszcz, Toruń
Katarzyna Kachel
Biologia
Bydgoszcz
Danuta Matczak
Biologia
Bydgoszcz
Marek Grzywna
Biologia
Bydgoszcz, Toruń
Beata Biernacka
Biologia
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.