Kurs przeznaczony jest dla Uczniów pierwszych klas, którzy zdają sobie sprawę z ilości pracy czekającej Maturzystów, pragnących dostać się na oblegane kierunki studiów.

Pytania maturalne obejmują wiadomości z całej podstawy programowej gimnazjum - liceum. Z tego powodu celem Kursu dla Pierwszoklasistów jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości
z gimnazjum oraz gruntowne zrealizowanie  wszystkich zagadnień z danego przedmiotu na poziomie podstawowym.Obowiązujący w pierwszej klasie poziom podstawowy często realizowany jest przez szkoły zbyt szybko. Uczniowie uczą się na pamięć, często bez zrozumienia, a taka wiedza jest nietrwała. Zaplanowana na Kursie dla Pierwszoklasistów powtórka z gimnazjum oraz gruntowne, jasne wytłumaczenie zagadnień z zakresu podstawowego zaprocentuje jako dobra podstawa w kolejnych latach nauki a także bezpośrednio wpłynie na wynik maturalny.


W cenie kursu nasi Uczniowie otrzymują:

 • 60 godzin zajęć (teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe),
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach

Zapraszamy serdecznie!
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Biologia dla Pierwszoklasistów

 • Spotkanie 1
  Badania biologiczne
 • Spotkanie 2
  Komórka – organelle
 • Spotkanie 3
  Czynności życiowe organizmów
 • Spotkanie 4
  Wirusy i bakterie
 • Spotkanie 5
  Protista
 • Spotkanie 6
  Grzyby
 • Spotkanie 7
  Tkanki i organy roślinne
 • Spotkanie 8
  Rośliny - przegląd
 • Spotkanie 9
  Tkanki zwierzęce. Gąbki i parzydełkowce
 • Spotkanie 10
  Bezkręgowce - przegląd
 • Spotkanie 11
  Kręgowce - przegląd
 • Spotkanie 12
  Aparat ruchu człowieka. Skóra.
 • Spotkanie 13
  Układ pokarmowy. Składniki pokarmowe.
 • Spotkanie 14
  Układ oddechowy i wydalniczy.
 • Spotkanie 15
  Układ krwionośny i odpornościowy
 • Spotkanie 16
  Układ nerwowy i narządy zmysłów oraz układ hormonalny.
 • Spotkanie 17
  Rozmnażanie i rozwój człowieka
 • Spotkanie 18
  Ekologia i ochrona środowiska
 • Spotkanie 19
  Dziedziczenie cech
 • Spotkanie 20
  Biotechnologia
Danuta Madziar
Biologia
Bydgoszcz
Magdalena Czerwińska
Biologia
Bydgoszcz
Piotr Terlecki
Biologia
Bydgoszcz, Toruń
Katarzyna Kachel
Biologia
Bydgoszcz
Danuta Matczak
Biologia
Bydgoszcz
Marek Grzywna
Biologia
Bydgoszcz, Toruń
Beata Biernacka
Biologia
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.