Cennik

PROMOCJA LAST MINUTE - do wyczerpania miejsc

 1. Promocja trwa do wyczerpania miejsc.
 2. Zniżka to 40-50% od ceny wyjściowej:
  - Kurs XXL: 2400 zł   
  1440 zł
  - Kurs Podstawowy PP: 1200 zł   600 zł
  - Kurs Standardowy PR: 1500 zł   750 zł
  - Kurs dla Trzecioklasistów: 1500 zł   750 zł
  - Kurs dla Ósmoklasistów: 
  1200 zł   600 zł
 3. Promocja dotyczy wyłącznie wolnych miejsc w grupach 18-osobowych. 
 4. Dodatkowa zniżka na drugi kurs (i kolejne): -100 zł!

Kurs Rozszerzony XXL PR online
(grupa 18 osób)
Cena (jednorazowo): 2400 zł 1400 zł
Cena (ratalnie): 2400 zł (6 x 400 zł)
 • 140 godzin lekcyjnych, w tym:
 • 30 wykładów z teorią - łącznie 60 godzin filmów z tłumaczeniem
 • 30 spotkań na żywo, po 2 godziny - łącznie 60 godzin zajęć na żywo z nauczycielem
 • 20 godzin warsztatów - filmy ćwiczeniowe, matura próbna
 • 18 osób w grupie
 • 3 duże testy sprawdzane przez nauczyciela
 • Sprawdziany z każdego działu
 • 30 wejściówek
 • Materiały (wykłady + zadania + testy)

Przedmioty do wyboru:
(poziom rozszerzony)

Matematyka
Biologia
Chemia
Fizyka


Dowiedz się więcej

Zapisz się

Kurs Rozszerzony XXL PR Webinarowy
(grupa bez limitu osób)
Cena (jednorazowo): 980 zł
 • 90 godzin lekcyjnych, w tym:
 • 30 wykładów z teorią - łącznie 60 godzin filmów z tłumaczeniem
 • 15 spotkań na żywo, po 2 godziny - łącznie 30 godzin zajęć na żywo z nauczycielem
 • Webinar - bez limitu osób
 • Sprawdziany z każdego działu
 • Materiały (wykłady + zadania + testy)

Przedmioty do wyboru:
(poziom rozszerzony)


Dowiedz się więcej

Zapisz się

Kurs Standardowy PR online
(grupa 18 osób)
Cena (jednorazowo): 1500 zł 750 zł
Cena (ratalnie): 1500 zł (6 x 250 zł)
 • 80 godzin lekcyjnych, w tym:
 • 20 wykładów z teorią - łącznie 40 godzin filmów z tłumaczeniem
 • 20 spotkań na żywo, po 2 godziny - łącznie 40 godzin zajęć na żywo z nauczycielem
 • 18 osób w grupie
 • 3 duże testy sprawdzane przez nauczyciela
 • Sprawdziany z każdego działu
 • 20 wejściówek
 • Materiały (wykłady + zadania + testy)

Przedmioty do wyboru:
(poziom rozszerzony)

J. angielski
J. polski


Dowiedz się więcej

Zapisz się

Kurs Standardowy Webinarowy PR
(grupa bez limitu osób)
Cena (jednorazowo): 780 zł
 • 60 godzin lekcyjnych, w tym:
 • 20 wykładów z teorią - łącznie 40 godzin filmów z tłumaczeniem
 • 10 spotkań na żywo, po 2 godziny - łącznie 20 godzin zajęć na żywo z nauczycielem
 • Webinar - bez limitu osób
 • Sprawdziany z każdego działu
 • Materiały (wykłady + zadania + testy)

Przedmioty do wyboru:
(poziom rozszerzony)


Dowiedz się więcej

Zapisz się

Kurs Podstawowy PP online
(grupa 18 osób)
Cena (jednorazowo): 1200 zł 600 zł
Cena (ratalnie): 1200 zł (6 x 200 zł)
 • 60 godzin lekcyjnych, w tym:
 • 20 wykładów z teorią - łącznie 20 godzin filmów z tłumaczeniem
 • 20 spotkań na żywo, po 2 godziny - łącznie 40 godzin zajęć na żywo z nauczycielem
 • 18 osób w grupie
 • 3 duże testy sprawdzane przez nauczyciela
 • Sprawdziany z każdego działu
 • 20 wejściówek
 • Materiały (wykłady + zadania + testy)

Przedmioty do wyboru:
(poziom rozszerzony)

J. angielski
J. polski
Matematyka


Dowiedz się więcej

Zapisz się

Kurs Podstawowy Webinarowy PP
(grupa bez limitu osób)
Cena (jednorazowo): 680 zł
 • 40 godzin lekcyjnych, w tym:
 • 20 wykładów z teorią - łącznie 20 godzin filmów z tłumaczeniem
 • 10 spotkań na żywo, po 2 godziny - łącznie 20 godzin zajęć na żywo z nauczycielem
 • Webinar - bez limitu osób
 • Sprawdziany z każdego działu
 • Materiały (wykłady + zadania + testy)

Przedmioty do wyboru:
(poziom rozszerzony)


Dowiedz się więcej

Zapisz się

Kurs dla Trzecioklasistów PR online
(grupa 18 osób)
Cena (jednorazowo): 1500 zł 750 zł
Cena (ratalnie): 1500 zł (6 x 250 zł)
 • 80 godzin lekcyjnych, w tym:
 • 20 wykładów z teorią - łącznie 40 godzin filmów z tłumaczeniem
 • 20 spotkań na żywo, po 2 godziny - łącznie 40 godzin zajęć na żywo z nauczycielem
 • 18 osób w grupie
 • 3 duże testy sprawdzane przez nauczyciela
 • Sprawdziany z każdego działu
 • 20 wejściówek
 • Materiały (wykłady + zadania + testy)

Przedmioty do wyboru:
(poziom rozszerzony)

Matematyka
Biologia
Chemia
Fizyka


Dowiedz się więcej

Zapisz się

Kurs Egzamin Ósmoklasisty online
(grupa 18 osób)
Cena (jednorazowo): 1200 zł 600 zł
Cena (ratalnie): 1200 zł (6 x 200 zł)
 • 65 godzin lekcyjnych, w tym:
 • 20 wykładów z teorią - łącznie 20 godzin filmów z tłumaczeniem
 • 20 spotkań na żywo, po 2 godziny - łącznie 40 godzin zajęć na żywo z nauczycielem
 • 5 godzin warsztatów - filmy ćwiczeniowe
 • 18 osób w grupie
 • 3 duże testy sprawdzane przez nauczyciela
 • Sprawdziany z każdego działu
 • 20 wejściówek
 • Materiały (wykłady + zadania + testy)

Przedmioty do wyboru:
(poziom rozszerzony)

J. angielski
J. polski
Matematyka


Dowiedz się więcej

Zapisz się

Kurs Webinarowy 8 klasa
(grupa bez limitu osób)
Cena (jednorazowo): 680 zł
 • 40 godzin lekcyjnych, w tym:
 • 20 wykładów z teorią - łącznie 20 godzin filmów z tłumaczeniem
 • 10 spotkań na żywo, po 2 godziny - łącznie 20 godzin zajęć na żywo z nauczycielem
 • Webinar - bez limitu osób
 • Sprawdziany z każdego działu
 • Materiały (wykłady + zadania + testy)

Przedmioty do wyboru:
(poziom rozszerzony)


Dowiedz się więcej

Zapisz się

MATURA 2024
poziom rozszerzony
Rozszerzony XXL PR online Standardowy PR online
grupa 18 osób grupa 18 osób
Cena (jednorazowo) 2400 zł 1400 zł 1500 zł 750 zł
Cena (ratalnie) 2400 zł
(6 x 400 zł)
1500 zł
(6 x 250 zł)
Liczba godzin łącznie 140 h 80 h
Teoria - nagrania 60 h 40 h
Zajęcia z nauczycielem 30 spotkań (60 h) 20 spotkań (40 h)
Liczba osób w grupie 18 osób 18 osób
Warsztaty - nagrania 20 h x
Przedmioty do wyboru:


Dowiedz się więcej

Zapisz się

Dowiedz się więcej

Zapisz się
MATURA 2024
poziom podstawowy
Podstawowy PP online
grupa 18 osób
Cena (jednorazowo) 1200 zł 600 zł
Cena (ratalnie) 1200 zł
(6 x 200 zł)
Liczba godzin łącznie 60 h
Teoria - nagrania 20 h
Zajęcia z nauczycielem 20 spotkań (40 h)
Liczba osób w grupie 18 osób
Warsztaty - nagrania 20 h
Przedmioty do wyboru:


Dowiedz się więcej

Zapisz się
MATURA 2025
poziom rozszerzony
dla Trzecioklasistów PR online
grupa 18 osób
Cena (jednorazowo) 1500 zł 750 zł
Cena (ratalnie) 1500 zł
(6 x 250 zł)
Liczba godzin łącznie 80 h
Teoria - nagrania 40 h
Zajęcia z nauczycielem 20 spotkań (40 h)
Liczba osób w grupie 18 osób
Warsztaty - nagrania 20 h
Przedmioty do wyboru:


Dowiedz się więcej

Zapisz się
MATURA Egzamin Ósmoklasisty 2024
poziom podstawowy
Egzamin Ósmoklasisty online
grupa 18 osób
Cena (jednorazowo) 1200 zł 600 zł
Cena (ratalnie) 1200 zł
(6 x 200 zł)
Liczba godzin łącznie 65 h
Teoria - nagrania 20 h
Zajęcia z nauczycielem 20 spotkań (40 h)
Liczba osób w grupie 18 osób
Warsztaty - nagrania 5 h
Przedmioty do wyboru:


Dowiedz się więcej

Zapisz się

Regulamin uczestnictwa w Kursach maturalnych i Kursach dla Ósmoklasistów

 1. Definicje
  1. Organizator -  Centrum Edukacyjne Maturita s.c. Dominika Hapka-Żmich, Michał Żmich, NIP 967-135-89-63;
  2. Uczestnik Kursu – osoba wskazana w Umowie z Organizatorem przez Opiekuna jako Uczestnik Kursu, która osobiście w nim uczestniczy;
  3. Opiekun – rodzic lub opiekun prawny uczestnika, strona Umowy zawartej z Organizatorem;
  4. Umowa – umowa o przeprowadzenie Kursu Maturalnego lub Kursu dla Ósmoklasistów, zawarta pomiędzy Organizatorem a Opiekunem, której załącznikiem jest przedmiotowy Regulamin;
  5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
 1. Rekrutacja
  1. Wstępna rezerwacja dokonywana jest poprzez rejestrację elektroniczną na stronie www.maturita.pl.
  2. Ostateczne zapisy na poszczególne Kursy odbywają się według kolejności podpisywania umów i wniesienia opłaty za kurs. Termin wstępnej rejestracji nie ma znaczenia przy ustalaniu kolejności ostatecznych zapisów.
  3. W przypadku zamknięcia zapisów do danej grupy z uwagi na osiągnięcie maksymalnej liczby Uczestników, wstępna rezerwacja przestaje obowiązywać. Organizator w miarę możliwości zaproponuje Opiekunowi zapis do innej grupy lub przeniesienie Uczestnika na listę rezerwową.
  4. Istnieje możliwość przyłączenia się przez Uczestnika do grupy w trakcie trwania Kursu, pod warunkiem, że są w niej wolne miejsca. 
 1. Uczestnictwo w Kursach.
  1. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia w przewidzianej Umową liczbie godzin edukacyjnych.
  2. Uczestnik może rozpocząć zajęcia po podpisaniu Umowy i dokonaniu opłaty przez Opiekuna.
  3. Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 odbywają się w terminie od września/października 2023 do marca/maja 2024, zależnie od rodzaju kursu. Szczegółowy terminarz zajęć zostanie udostępniony przez Organizatora najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 
  4. W przypadku gdy termin zajęć zostanie ustalony na inne dni tygodnia niż zadeklarowane przez Uczestnika, Opiekunowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Organizator zwróci Opiekunowi uiszczone opłaty w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
  5. Organizator gwarantuje dostęp do kursów on-line, wykładów i materiałów dydaktycznych w czasie trwania kursów i po zakończeniu kursów do 30 czerwca 2024.
  6. W przypadku zmiany terminu (dnia tygodnia) prowadzenia Kursu, Opiekunowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w terminie 3 dni od otrzymania informacji o zmianie. 
  7. Organizator może zmienić wykładowcę z ważnych przyczyn, zapewniając ten sam poziom merytoryczny zajęć. 
  8. Liczebność grup zajęciowych nie przekracza 18 osób, poza kursami „webinarowymi” (grupy bez ograniczenia liczby Uczestników). Grupa może w wyjątkowych przypadkach liczyć więcej osób, ale tylko przejściowo (szczególnie na początkowych zajęciach).
  9. Zmiana grupy przez Uczestnika jest możliwa za zgodą Organizatora i Opiekuna, pod warunkiem wolnych miejsc w grupie.
  10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez Opiekuna (Rezygnacja z udziału Uczestnika w Kursie) musi zostać złożone przez Opiekuna w formie pisemnej lub e-mailowej pod rygorem nieważności. 
  11. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika z powodów innych niż powody losowe, Opiekun zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi wynagrodzenie za dotychczasowe uczestnictwo w Kursie, ponieść koszt wydatków poczynionych przez Organizatora w celu należytego wykonania Umowy, a ponadto naprawić szkodę poniesioną przez Organizatora. Kwota ta jest równa pełnej cenie kursu zgodnie z Umową.
  12. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Opiekuna z powodów losowych Opiekun zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi wynagrodzenie za dotychczasowe uczestnictwo w Kursie, proporcjonalnie do zrealizowanych godzin kursu. Zrealizowane godziny kursu to godziny zajęć przeprowadzonych na żywo oraz godziny udostępnionych materiałów (wykłady, warsztaty). Organizator przedstawi Opiekunowi stosowne rozliczenie. Do powodów losowych nie należą m.in.: brak czasu (Uczestnik zapisując się na kurs wiedział, że uczestnictwo w kursie wymaga poświęcenia czasu), rezygnacja ze zdawania egzaminu z przedmiotu Kursu, brak podstawowej wiedzy z przedmiotu Kursu (program Kursu jest znany i zgodny z podstawą programową).
  13. Organizator uprawniony jest wypowiedzieć Opiekunowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów (w szczególności rażącego naruszenia przez Uczestnika obowiązków określonych Regulaminem, w przypadku wielokrotnego utrudniania pracy innym Uczestnikom i wykładowcy mimo udzielenia stosownego pouczenia i wezwania do zaprzestania takich działań, braku płatności rat w terminach mimo wezwania do uregulowania zaległości). 
  14. Prawo do odstąpienia od umowy – Opiekun, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od podpisania Umowy. Zapis ten nie dotyczy przypadku, gdy dostęp do usługi został uruchomiony (np. udostępnienie materiałów, rozpoczęcie zajęć).
  15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu i wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej do rozpoczęcia Kursu liczby Uczestników - 8 osób). 
  16. W wypadku wypowiedzenia umowy przez Organizatora, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Uczestnika pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mailową oraz do zwrotu wniesionych przez Opiekuna opłat w terminie 14 dni. Organizator pomniejszy zwracaną opłatę o koszty zajęć odbytych do dnia wygaśnięcia Umowy. 
  17. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z kursów on-line:
   1. komputer z dostępem do sieci internetowej, wyposażony w mikrofon i kamerkę internetową,
   2. zainstalowana przeglądarka internetowa (np.: FF, IE, Ch) z obsługą ciasteczek (cookies), włączona obsługa JavaScript,
   3. aktywny adres poczty elektronicznej,
   4. oprogramowanie wybranej platformy do prowadzenia zajęć on-line (Zoom).
  18. W trakcie uczestnictwa w kursie Uczestnik zobowiązany jest do:
   1. sumiennego wykonywania wszystkich prac pisemnych i ustnych, zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia;
   2. regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia zgodnie z Harmonogramem;
   3. przyswojenia we własnym zakresie materiału zajęć, w których nie uczestniczył, a które się odbyły, w szczególności w przypadku przystąpienia do grupy w trakcie trwania Kursu;
   4. przestrzegania zakazu picia alkoholu, palenia papierosów i e-papierosów podczas zajęć oraz zakazu uczestniczenia w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu i narkotyków;
   5. wyciszania podczas zajęć telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócać przebieg zajęć.
  19. W rażących przypadkach, gdy Uczestnik nagminnie:
   • nie przygotowuje się do zajęć,
   • nie reaguje na pytania lub polecenia nauczyciela,
   • rażąco narusza Regulamin zajęć i zasady współżycia społecznego
   prowadzący zajęcia ma prawo usunąć Uczestnika ze spotkania, ponieważ takie zachowania utrudniają prowadzenie zajęć, jest to strata czasu innych, przygotowanych i uczestniczących w zajęciach Uczniów. W takim przypadku usunięty ze spotkania Uczestnik będzie miał dostęp do nagrania z tego spotkania i będzie miał możliwość i obowiązek przeanalizowania zrealizowanych zadań na filmie. 
  20. Podczas zajęć na żywo uczniowie mogą zadawać pytania dotyczące rozwiązywanych na spotkaniu zadań – w dowolnym momencie spotkania, ale tak, aby nie zakłócać przebiegu zajęc i nie utrudniać uczestnictwa w zajęciach innym uczniom. W przypadku kursów „webinarowych” sposób zadawania pytań będzie dostosowany do liczebności grupy (mikrofon lub czat).
  21. Zajęcia na żywo są nagrywane i nagrania są udostępniane wyłącznie grupie Uczniów CE Maturita.
  22. Uczeń, biorąc udział w zajęciach, wyraża zgodę na nagrywanie zajęć i udostępnianie nagrań grupie Uczniów CE Maturita. 
  23. Wszystkie materiały udostępniane podczas kursu (wykłady, nagrania zajęć Zoom) są własnością CE Maturita i są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i udostępniania.
 1. Płatności
  1. Opłaty za Kurs można dokonać jednorazowo lub w ratach, zgodnie z treścią Umowy, na konto podane w Umowie.
  2. Płatności za kurs należy dokonać w ciągu pięciu dni roboczych od daty Umowy (całość opłaty dla płatności jednorazowej lub pierwszej raty dla płatności ratalnej).
  3. W przypadku płatności w ratach terminy kolejnych rat zawarte są w Umowie.
  4. Przedmiotem umowy jest Kurs jako całość, dlatego płatność ratalna nie jest opłatą za część Kursu (np. za miesiąc zajęć).
© 2023 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.