Plan zajęć

Kursy maturalne  |  Egzamin Ósmoklasisty

Uwaga! Nowe grupy - kursy od stycznia!


Przedmiot Kurs Dzień Rozpoczęcie
zajęć
Wolne
miejsca
Biologia XXL ON-line
(132 h) B31
wt. 17:00 - 18:30
sob. 8:30 - 10:00
19 I
brak
Chemia XXL ON-line
(132 h) C31
pon. 17:00 - 18:30
śr. 17:00 - 18:30
18 I
brak
Język angielski P Podstawowy ON-line
(60 h) A31
sobota
8:30-10:00
9 I
brak
Język polski P Podstawowy ON-line
(60 h) P31
sobota.
10:30-12:00
9 I
brak
Matematyka P Podstawowy ON-line
(60 h) M31
sobota
12:30-14:00
9 I
brak
Język polski Egzamin 8 kl ON-line
(65 h) 8P31
sobota.
8:30-10:00
16 I
brak
Matematyka Egzamin 8 kl ON-line
(65 h) 8M31
sobota
10:30-12:00
16 I
brakPrzedmiot Kurs
Dzień*
Rozp.
zajęć
Wolne
miejsca
Biologia
Biologia XXL ON-line
(132 h) B1
pon.
8:15-9:45
12 X
brak
Biologia XXL ON-line
(132 h) B2
pon.
10:00-11:30
12 X
brak
Biologia XXL ON-line
(132 h) B3
pon.
17:00-18:30
12 X
brak
Biologia XXL ON-line
(132 h) B4
środa
16:30-18:00
14 X
brak
Biologia XXL ON-line
(132 h) B5
środa
17:00 - 18:30
14 X
brak
Biologia XXL ON-line
(132 h) B6
czwartek
16:15 - 17:45
15 X
brak
Biologia XXL ON-line
(132 h) B8
czwartek
17:00 - 18:30
22 X brak
Biologia XXL ON-line
(132 h) B7
sobota
8:30-10:00
17 X
brak
Biologia XXL ON-line
(132 h) B9
sobota
8:30-10:00
17 X
brak
Biologia XXL ON-line
(132 h) B10
sobota
8:30-10:00
24 X brak
Biologia XXL ON-line
(132 h) B11
sobota
10:30 - 12:00
17 X
brak
Biologia XXL ON-line
(132 h) B12
sobota
10:30 - 12:00
24 X brak
Biologia 2 kl ON-line
(80 h) B21
czwartek
18:05-19:35
22 X
brak
Biologia 2 kl ON-line
(80 h) B22
sobota
10:30-12:00
24 X
brak
Biologia 2 kl ON-line
(80 h) B23
sobota
12:30-14:00
24 X
brak
Chemia
Chemia XXL ON-line
(132 h) C1
wtorek
16:30-18:00
13 X
brak
Chemia XXL ON-line
(132 h) C2
wtorek
17:00 -18:30
13 X
brak
Chemia XXL ON-line
(132 h) C3
środa
17:00 - 18:30
14 X
brak
Chemia XXL ON-line
(132 h) C4
czwartek
8:30 - 10:00
15 Xbrak
Chemia XXL ON-line
(132 h) C5
czwartek
9:30 - 11:00
22 X brak
Chemia XXL ON-line
(132 h) C6
czwartek
10:30 - 12:00
15 X
brak
Chemia XXL ON-line
(132 h) C7
czwartek
18:00-19:30
22 X
brak
Chemia XXL ON-line
(132 h) C8
sobota
8:30-10:00
17 X
brak
Chemia XXL ON-line
(132 h) C9
sobota
8:30-10:00
17 X
brak
Chemia XXL ON-line
(132 h) C10
sobota
10:30-12:00
17 X brak
Chemia XXL ON-line
(132 h) C11
sobota
10:30-12:00
17 X
brak
Chemia XXL ON-line
(132 h) C12
sobota
10:30-12:00
17 X
brak
Chemia 2 kl ON-line
(80 h) C21
środa
18:00-19:30
21 X
brak
Chemia 2 kl ON-line
(80 h) C22
sobota
8:30-10:00
24 X
brak
Chemia 2 kl ON-line
(80 h) C23
sobota
8:30-10:00
24 X brak
Matematyka
Matematyka R XXL ON-line
(132 h) M1
sobota
8:30-10:00
24 X
brak
Matematyka R XXL ON-line
(132 h) M2
sobota
10:30-12:00
24 X brak
Matematyka P Podstawowy ON-line
(60 h) M3
poniedziałek
17:15-18:45
26 X brak
Matematyka P Podstawowy ON-line
(60 h) M4
sobota
12:30 - 14:00
24 X
brak
Język polski
Język polski R
Standardowy ON-line
(80 lub 75 h) P1
sobota
8:30-10:00
24 X
brak
Język polski P
Podstawowy ON-line
(60 h) P2
środa
17:00-18:30
28 X brak
Język polski P
Podstawowy ON-line
(60 h) P3
sobota
10:30-12:00
24 X
brak
Język angielski
Język angielski R Standardowy ON-line
(80 h) A1
sobota
10:30-12:00
31 X
brak
Język angielski P Podstawowy ON-line
(60 h) A2
sobota
12.30-14:00
31 X
brak
Fizyka
Fizyka
XXL ON-line
(132 h) F1
sobota
8:30-10:00
24 X
brak


Przedmiot Kurs Dzień Rozpoczęcie
zajęć
Wolne
miejsca
Matematyka Egzamin 8 kl ON-line
(65 h) 8M1
sobota
8:30-10:00
31 X
brak
Matematyka Egzamin 8 kl ON-line
(65 h) 8M2
sobota
10:30-12:00
31 X
brak
Język polski Egzamin 8 kl ON-line
(65 h) 8P1
sobota.
10:30-12:00
31 X
brak
Język polski Egzamin 8 kl ON-line
(65 h) 8P2
sobota
12:30-14:00
31 Xbrak
Język angielski Egzamin 8 kl ON-line
(65 h) 8A1
sobota
8:30-10:00
31 X
brak
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.