Kurs Standardowy PR
Dowiedz się więcej
Kurs Standardowy PP
Dowiedz się więcej

Język polski... ojczysty, znany... ale czy łatwy do zdania?

Język polski jest przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym. Jest też jednym z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji na takie kierunki studiów jak: filologia polska, kulturoznawstwo, psychologia i szereg innych.
"Nowa matura": W maju 2015 roku pierwsi abiturienci liceów zmierzyli się ze zreformowanym egzaminem maturalnym z języka polskiego. Zamiast, jak dotychczas, przygotowywanej wcześniej prezentacji zdający odpowiadał na wybrane losowo pytania, sformułowane przez CKE. Głównym celem egzaminu maturalnego jest sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury – w formie monologowej i dialogowej.
Zmiany dotyczą także egzaminu pisemnego - w części pierwszej maturzysta może napotkać również polecenia sprawdzające wiedzę i umiejętności zdobywane w gimnazjum. W "nowej maturze" odchodzi się od pisania "pod klucz" na korzyść samodzielnej wypowiedzi na temat tekstów poznawanych na lekcji i własnych lektur.

Dlaczego warto przyjść na kurs z polskiego?

Czy chcemy uzyskać wysoki wynik z polskiego w rozszerzeniu, czy chcemy po prostu zdać maturę? A może zależy nam na przyzwoitej średniej z przedmiotów podstawowych, które często liczą się podczas rekrutacji na studia? Warto przygotować się do matury razem z nami. Na naszych kursach realizujemy materiał przygotowany i przekazywany specjalnie pod kątem wymagań maturalnych. Przygotowujemy Was tak, żebyście wiedzieli, gdzie i na czym można zawalczyć o każdy punkt.

Co będziemy realizować na zajęciach?

Na kursie powtórzymy i utrwalimy materiał przewidziany w w podstawie programowej dla III i IV etapu edukacyjnego , przy czym główny nacisk położymy na zagadnienia dotychczas pomijane. Na zajęciach najwięcej miejsca poświęcimy:

 • interpretacji dzieł kultury ze szczególnym uwzględnieniem literatury;
 • głównym wątkom i motywom pojawiającym się w literaturze różnych epok;
 • pojęciom związanym z komunikacją językową;
 • zagadnieniom z gramatyki;
 • konstruowaniu wypowiedzi pisemnej i ustnej na zadany temat;
 • interpretacji dzieł poetyckich z uwzględnieniem kontekstów (historycznych, biograficznych, literackich, filozoficznych i innych),
 • ćwiczeniom leksykalnym i redakcyjnym;
 • tekstom krytycznoliterackim, felietonom i esejom  - dla zdających na poziomie rozszerzonym.
Kurs Egzamin Ósmoklasisty PR
Dowiedz się więcej

Język polski... ojczysty, znany... ale czy łatwy do zdania?

Język polski jest przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym. Jest też jednym z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji na takie kierunki studiów jak: filologia polska, kulturoznawstwo, psychologia i szereg innych.
"Nowa matura": W maju 2015 roku pierwsi abiturienci liceów zmierzyli się ze zreformowanym egzaminem maturalnym z języka polskiego. Zamiast, jak dotychczas, przygotowywanej wcześniej prezentacji zdający odpowiadał na wybrane losowo pytania, sformułowane przez CKE. Głównym celem egzaminu maturalnego jest sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury – w formie monologowej i dialogowej.
Zmiany dotyczą także egzaminu pisemnego - w części pierwszej maturzysta może napotkać również polecenia sprawdzające wiedzę i umiejętności zdobywane w gimnazjum. W "nowej maturze" odchodzi się od pisania "pod klucz" na korzyść samodzielnej wypowiedzi na temat tekstów poznawanych na lekcji i własnych lektur.

Dlaczego warto przyjść na kurs z polskiego?

Czy chcemy uzyskać wysoki wynik z polskiego w rozszerzeniu, czy chcemy po prostu zdać maturę? A może zależy nam na przyzwoitej średniej z przedmiotów podstawowych, które często liczą się podczas rekrutacji na studia? Warto przygotować się do matury razem z nami. Na naszych kursach realizujemy materiał przygotowany i przekazywany specjalnie pod kątem wymagań maturalnych. Przygotowujemy Was tak, żebyście wiedzieli, gdzie i na czym można zawalczyć o każdy punkt.

Co będziemy realizować na zajęciach?

Na kursie powtórzymy i utrwalimy materiał przewidziany w w podstawie programowej dla III i IV etapu edukacyjnego , przy czym główny nacisk położymy na zagadnienia dotychczas pomijane. Na zajęciach najwięcej miejsca poświęcimy:

 • interpretacji dzieł kultury ze szczególnym uwzględnieniem literatury;
 • głównym wątkom i motywom pojawiającym się w literaturze różnych epok;
 • pojęciom związanym z komunikacją językową;
 • zagadnieniom z gramatyki;
 • konstruowaniu wypowiedzi pisemnej i ustnej na zadany temat;
 • interpretacji dzieł poetyckich z uwzględnieniem kontekstów (historycznych, biograficznych, literackich, filozoficznych i innych),
 • ćwiczeniom leksykalnym i redakcyjnym;
 • tekstom krytycznoliterackim, felietonom i esejom  - dla zdających na poziomie rozszerzonym.
Kurs Seminarium w ferie zimowe PR
Dowiedz się więcej
Kurs Seminarium w ferie zimowe PP
Dowiedz się więcej

Język polski... ojczysty, znany... ale czy łatwy do zdania?

Język polski jest przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym. Jest też jednym z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji na takie kierunki studiów jak: filologia polska, kulturoznawstwo, psychologia i szereg innych.
"Nowa matura": W maju 2015 roku pierwsi abiturienci liceów zmierzyli się ze zreformowanym egzaminem maturalnym z języka polskiego. Zamiast, jak dotychczas, przygotowywanej wcześniej prezentacji zdający odpowiadał na wybrane losowo pytania, sformułowane przez CKE. Głównym celem egzaminu maturalnego jest sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury – w formie monologowej i dialogowej.
Zmiany dotyczą także egzaminu pisemnego - w części pierwszej maturzysta może napotkać również polecenia sprawdzające wiedzę i umiejętności zdobywane w gimnazjum. W "nowej maturze" odchodzi się od pisania "pod klucz" na korzyść samodzielnej wypowiedzi na temat tekstów poznawanych na lekcji i własnych lektur.

Dlaczego warto przyjść na kurs z polskiego?

Czy chcemy uzyskać wysoki wynik z polskiego w rozszerzeniu, czy chcemy po prostu zdać maturę? A może zależy nam na przyzwoitej średniej z przedmiotów podstawowych, które często liczą się podczas rekrutacji na studia? Warto przygotować się do matury razem z nami. Na naszych kursach realizujemy materiał przygotowany i przekazywany specjalnie pod kątem wymagań maturalnych. Przygotowujemy Was tak, żebyście wiedzieli, gdzie i na czym można zawalczyć o każdy punkt.

Co będziemy realizować na zajęciach?

Na kursie powtórzymy i utrwalimy materiał przewidziany w w podstawie programowej dla III i IV etapu edukacyjnego , przy czym główny nacisk położymy na zagadnienia dotychczas pomijane. Na zajęciach najwięcej miejsca poświęcimy:

 • interpretacji dzieł kultury ze szczególnym uwzględnieniem literatury;
 • głównym wątkom i motywom pojawiającym się w literaturze różnych epok;
 • pojęciom związanym z komunikacją językową;
 • zagadnieniom z gramatyki;
 • konstruowaniu wypowiedzi pisemnej i ustnej na zadany temat;
 • interpretacji dzieł poetyckich z uwzględnieniem kontekstów (historycznych, biograficznych, literackich, filozoficznych i innych),
 • ćwiczeniom leksykalnym i redakcyjnym;
 • tekstom krytycznoliterackim, felietonom i esejom  - dla zdających na poziomie rozszerzonym.
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.