FAQ

Na topie

Kursy stacjonarne w Maturicie rozpoczynamy zgodnie z planem. Ponieważ sytuacja może w każdej chwili ulec zmianie, musimy być przygotowani na czasowe lub całkowite przejście na zajęcia on-line. W przypadku wprowadzenia ograniczeń, nie chcemy czekać na ich zniesienie i opóźniać rozpoczęcia zajęć, ponieważ musimy zrealizować cały program kursu, nasi Uczniowie muszą rozpocząć planowo naukę. Jako Maturita jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Ostatnie kilka miesięcy poświęciliśmy na prace nad zdalnymi (on-line’owymi) wersjami naszych kursów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów, ponieważ nasza formuła kursów on-line (inna niż ta znana ze szkoły lub szkół językowych) w niczym nie odbiega jakością od kursów prowadzonych stacjonarnie, a nawet naszym zdaniem będzie bardziej efektywna! Do tego daje komfort nauki z dowolnego miejsca, bez dojazdów. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku w formie demo naszych zajęć on-line (link fb lub link YT).

Kurs Rozszerzony XXL on-line obejmuje 132 godziny zajęć, na które składa się:

 1.  28 tematów (spotkań) po 4 godziny lekcyjne (2 godziny filmu-wykładu + 2 godziny spotkania na zoomie)
 2.  4 warsztaty po 4 godziny lekcyjne
 3.  Autorska matura próbna (4 godziny lekcyjne)

Ad 1.: Program kursu podzielony jest na 28 tematów. Każdy temat realizowany jest w 4 godziny lekcyjne, podzielone na dwie części:

 • Wykład w formie filmu (2 godziny lekcyjne), który otrzymujecie tydzień przed spotkaniem na zoomie.
  Podczas wykładu bardzo dokładnie tłumaczymy Wam materiał, w oparciu o naszą prezentację z rycinami, zdjęciami, schematami. Film ten możecie oglądać w dowolnym czasie, dowolną ilość razy. Macie cały tydzień na zapoznanie się z materiałem, zrozumienie tematu, przećwiczenie zadań. Ten temat będzie kontynuowany na spotkaniu na zoomie.
 • Spotkanie na zoomie w grupie z nauczycielem (2 godziny lekcyjne).
  Spotkania na zoomie odbywają się co tydzień w wybranym dniu o określonej godzinie. Grupa liczy do 18 osób. Daną grupę prowadzi jeden wykładowca. Zajęcia zaczynamy 5-minutową wejściówką z teorii z wykładu. Następnie przypominamy najważniejsze zagadnienia i ćwiczymy wszystko na zadaniach. Spotkania na zoomie są nagrywane i nagranie jest udostępniane grupie w kolejnym dniu. Dzięki temu zawsze możecie wrócić nie tylko do teorii z filmu, ale również do zadań ze spotkania na żywo. Podczas zajęć włączenie kamerek jest obowiązkowe - zajęcia mają Was mobilizować do pracy, mają być interaktywne.

Ad. 2.: Warsztaty - czyli praca z arkuszami. Od stycznia co miesiąc będziemy udostępniać Wam nagrania, na których rozwiązujemy arkusze maturalne. Będziecie mogli rozwiązywać sami zadanie po zadaniu, a następnie sprawdzać metodę obliczeń, odpowiedzi, tok rozumowania z nauczycielem, który będzie na filmie każde zadanie "rozkładał na czynniki pierwsze". W ramach jednych warsztatów robimy zazwyczaj 2-3 skrócone arkusze maturalne lub szereg zadań z różnych arkuszy CKE.

Ad. 3.: Co roku Maturita publikuje autorskie arkusze maturalne. Oprócz udostępnianego publicznie arkusza i klucza nasi Uczniowie otrzymają klucz w formie filmu, na którym nauczyciel tłumaczy każde zadanie krok po kroku, nawiązując jeszcze to teorii, przypominając pewne zagadnienia, czyli dokładnie tak jak na warsztatach, ale z wykorzystaniem naszego autorskiego arkusza.

W ramach kursu przeprowadzone będą dodatkowo sprawdziany - jeden wstępny i 5 tematycznych. Sprawdziany będą ocenione przez wykładowcę i ich rozwiązanie będzie przedstawione na dodatkowych filmikach.

Kurs Standardowy on-line to kurs na poziomie rozszerzonym, który obejmuje 80 godzin zajęć.

Program kursu podzielony jest na 20 tematów. Każdy temat realizowany jest w 4 godziny lekcyjne, podzielone na dwie części:

 • Wykład w formie filmu (2 godziny lekcyjne), który otrzymujecie tydzień przed spotkaniem na zoomie.
  Podczas wykładu bardzo dokładnie tłumaczymy Wam materiał, w oparciu o naszą prezentację z rycinami, zdjęciami, schematami. Film ten możecie oglądać w dowolnym czasie, dowolną ilość razy. Macie cały tydzień na zapoznanie się z materiałem, zrozumienie tematu, przećwiczenie zadań. Ten temat będzie kontynuowany na spotkaniu na zoomie.
 • Spotkanie na zoomie w grupie z nauczycielem (2 godziny lekcyjne).
  Spotkania na zoomie odbywają się co tydzień w wybranym dniu o określonej godzinie. Grupa liczy do 18 osób. Daną grupę prowadzi jeden wykładowca. Zajęcia zaczynamy 5-minutową wejściówką z teorii z wykładu. Następnie przypominamy najważniejsze zagadnienia i ćwiczymy wszystko na zadaniach. Spotkania na zoomie są nagrywane i nagranie jest udostępniane grupie w kolejnym dniu. Dzięki temu zawsze możecie wrócić nie tylko do teorii z filmu, ale również do zadań ze spotkania na żywo. Podczas zajęć włączenie kamerek jest obowiązkowe - zajęcia mają Was mobilizować do pracy, mają być interaktywne.

W ramach kursu przeprowadzone będą dodatkowo sprawdziany - jeden wstępny i 5 tematycznych. Sprawdziany będą ocenione przez wykładowcę i ich rozwiązanie będzie przedstawione na dodatkowych filmikach.

UWAGA!

Kurs Standardowy dedykowany jest Uczniom, którzy chcą uzyskać wynik maturalny na poziomie maksymalnie 60-70%. Jest wiele kierunków, których progi wymagają napisania matury na 30-60% i Kurs Standardowy organizujemy dla Uczniów, którzy wybierają te właśnie kierunki. Jeżeli nie chcesz przerabiać wszystkich detali i wolisz zrobić tylko najważniejsze zagadnienia, które zawsze są na maturze, niekoniecznie rozszerzając wiedzę aż do 100%, możesz wybrać Kurs Standardowy.

Jeżeli jednak chcesz napisać maturę na 80-100%, do takiego wyniku przygotowujemy na Kursie XXL.Kurs Podstawowy on-line to kurs na poziomie podstawowym, który obejmuje 60 godzin zajęć.

Program kursu podzielony jest na 20 tematów. Każdy temat realizowany jest w 3 godziny lekcyjne, podzielone na dwie części:

 • Wykład w formie filmu (1 godzina lekcyjna), który otrzymujecie tydzień przed spotkaniem na zoomie.
  Podczas wykładu bardzo dokładnie tłumaczymy Wam materiał, w oparciu o naszą prezentację z rycinami, zdjęciami, schematami. Film ten możecie oglądać w dowolnym czasie, dowolną ilość razy. Macie cały tydzień na zapoznanie się z materiałem, zrozumienie tematu, przećwiczenie zadań. Ten temat będzie kontynuowany na spotkaniu na zoomie.
 • Spotkanie na zoomie w grupie z nauczycielem (2 godziny lekcyjne).
  Spotkania na zoomie odbywają się co tydzień w wybranym dniu o określonej godzinie. Grupa liczy do 18 osób. Daną grupę prowadzi jeden wykładowca. Przypominamy najważniejsze zagadnienia i ćwiczymy wszystko na zadaniach. Spotkania na zoomie są nagrywane i nagranie jest udostępniane grupie w kolejnym dniu. Dzięki temu zawsze możecie wrócić nie tylko do teorii z filmu, ale również do zadań ze spotkania na żywo. Podczas zajęć włączenie kamerek jest obowiązkowe - zajęcia mają Was mobilizować do pracy, mają być interaktywne.

W ramach kursu przeprowadzone będą dodatkowo 4 sprawdziany - jeden wstępny i 3 tematyczne. Sprawdziany będą ocenione przez wykładowcę i ich rozwiązanie będzie przedstawione na dodatkowych filmikach.

Wstępny grafik opublikujemy w pierwszym tygodniu września [PLAN]. Z doświadczenia ubiegłych lat wiemy jednak, że plany zajęć w szkołach mogą się jeszcze zmieniać, dlatego ostateczny grafik zajęć w Maturicie i podział na grupy planujemy na 10-20 września.
W pierwszej kolejności będziemy ustalać grafik dla kursów xxl (zajęcia stacjonarne i on-line). W następnej kolejności - 2 klasy i pozostałe kursy.
Około 10 września nasi Uczniowie dostaną zapytanie o preferowane dni zajęć SMS-em na podany do nas podczas zapisów numer telefonu. Na podstawie odpowiedzi podzielimy naszych Uczniów na grupy i prześlemy informacje dla grup xxl do ok. 15 września. 2 klasy i pozostałe kursy - ok. 20 września.

W podziale na grupy w miarę możliwości bierzemy także pod uwagę Wasze preferencje dotyczące wykładowcy.

Zajęcia planujemy rozpocząć w 4 tygodniu września / 1 tygodniu października (kursy XXL), 2-3 tydzień października (2 klasy oraz pozostałe kursy).

Kursy ON-line to regularne, cotygodniowe spotkania na wybranej platformie do nauki zdalnej, poprzedzone wysłanym tydzień wcześniej materiałem filmowym, w którym omawiamy część teoretyczną. Czyli tydzień przed spotkaniem na żywo z danego tematu otrzymujesz film z wykładem i przykładowymi zadaniami. Film ten możesz oglądać w dowolnym czasie, dowolną ilość razy. Po tygodniu odbywa się spotkanie na żywo, na którym szybko powtarzamy najważniejsze zagadnienia i robimy bardzo dużą liczbę zadań. Na zajęciach można o wszystko zapytać, poprosić o ponowne wytłumaczenie, dokładnie tak jak na zajęciach stacjonarnych. Każde spotkanie jest nagrywane i udostępniane grupie. Dzięki temu zawsze możesz wrócić do lekcji i przeanalizować ją jeszcze raz. Bezpośredni kontakt z nauczycielem masz nie tylko w czasie lekcji na żywo, ale zawsze możesz o wszystko zapytać przez e-dziennik.

Więcej o naszych kursach on-line znajdziesz tu: [KURSY ON-LINE]Kurs XXL to 132 godziny zajęć i jest przeznaczony dla Uczniów, którzy chcą osiągnąć na maturze naprawdę wysoki wynik (80-100%). Na kursie XXL realizowany jest cały materiał z zakresu rozszerzenia, z dokładnym tłumaczeniem i dużą ilością zadań.

Kurs Standardowy to 75 lub 80 godzin zajęć (stacjonarnie/On-line) i dedykowany jest Uczniom, którzy chcą uzyskać wynik maturalny na poziomie maksymalnie 60-70%. Jest wiele kierunków, których progi wymagają napisania matury na 30-60% i Kurs Standardowy organizujemy dla Uczniów, którzy wybierają te właśnie kierunki. Jeżeli nie chcesz przerabiać wszystkich detali i wolisz zrobić tylko najważniejsze zagadnienia, które zawsze są na maturze, niekoniecznie rozszerzając wiedzę aż do 100%, możesz wybrać Kurs Standardowy.

Jeżeli jednak chcesz napisać maturę na 80-100%, do takiego wyniku przygotowujemy na Kursie XXL.

Tak, od kilku lat prowadzimy także zajęcia przedpołudniowe, kierowane głównie do Uczniów, którzy poprawiają maturę. W tym roku zajęcia przedpołudniowe z biologii odbywać się będą w poniedziałki, z chemii we wtorki i czwartki (ilość miejsc ograniczona, prosimy o pilne zgłaszanie chęci dołączenia do grup) Jeżeli chciałbyś być w takiej grupie, zaznacz to przy zapisie (pole: informacje dodatkowe). Jednak większość naszych kursów odbywa się po południu i w soboty.

Koronawirus

Kursy stacjonarne w Maturicie rozpoczynamy zgodnie z planem. Ponieważ sytuacja może w każdej chwili ulec zmianie, musimy być przygotowani na czasowe lub całkowite przejście na zajęcia on-line. W przypadku wprowadzenia ograniczeń, nie chcemy czekać na ich zniesienie i opóźniać rozpoczęcia zajęć, ponieważ musimy zrealizować cały program kursu, nasi Uczniowie muszą rozpocząć planowo naukę. Jako Maturita jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Ostatnie kilka miesięcy poświęciliśmy na prace nad zdalnymi (on-line’owymi) wersjami naszych kursów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów, ponieważ nasza formuła kursów on-line (inna niż ta znana ze szkoły lub szkół językowych) w niczym nie odbiega jakością od kursów prowadzonych stacjonarnie, a nawet naszym zdaniem będzie bardziej efektywna! Do tego daje komfort nauki z dowolnego miejsca, bez dojazdów. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku w formie demo naszych zajęć on-line (link fb lub link YT).

Zapisy

 1. Wypełnij formularz w zakładce Zapisz się na kurs.
 2. Skontaktujemy się z Tobą (e-mail) w celu dopełnienia formalności.
 3. Umowę prześlemy na podany adres e-mail.
 4. Jeżeli masz wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 513 438 427.
 • Umowy z płatnością jednorazową - w ciągu pięciu dni roboczych od daty podpisania umowy.
 • Umowy z płatnością ratalną - pierwsza rata w ciągu pięciu dni roboczych od daty podpisania umowy, kolejne raty płatne do 15-go dnia każdego miesiąca (od października).
Oczywiście, można zmienić formę płatności. W przypadku zmiany płatności z ratalnej na jednorazową pierwsza rata jest zaliczana na poczet całej wpłaty. Zmiana z płatności jednorazowej na ratalną - zwracamy nadpłatę do wysokości jednej raty.
Tylko i wyłącznie jeżeli Uczeń jest pełnoletni i wybierze płatność jednorazową.
Nabór na nowy rok szkolny rozpoczynamy zawsze od maja.
Rekrutacja trwa od maja do września/października, zależnie od rodzaju kursu.
Można również dołączyć do grupy, która już rozpoczęła zajęcia, jeżeli są w niej wolne miejsca.
Jeżeli zależy Ci na konkretnym wykładowcy, możesz o tym napisać już w formularzu zgłoszeniowym (pole: informacje dodatkowe). Staramy się uwzględniać wszelkie Wasze życzenia dotyczące zarówno wykładowców, jak i terminu zajęć.
Zrezygnować z zajęć można w każdej chwili, jednak sposób rozliczenia za niezrealizowane zajęcia zależy od powodu rezygnacji. Zgodnie z Regulaminem, jeżeli rezygnacja jest spowodowana sytuacją losową (ciężka choroba, zmiana miejsca zamieszkania itp.), rozliczamy się proporcjonalnie do zrealizowanych zajęć. Każdy inny przypadek rozpatrujemy indywidualnie. Rezygnacja z kursu bez ważnych powodów nie zwalnia z konieczności poniesienia opłaty za kurs.
Prosimy wówczas o podanie konkretnych uwag i takie zgłoszenie rozpatrujemy jako reklamację. Dbając o wysoką jakość naszych kursów, do każdego takiego zgłoszenia podchodzimy z ogromną uwagą i troską.
W ramach wszystkich kursów, na pierwszych zajęciach jest przeprowadzany test wstępny, jednak nie determinuje on przydziału do grup. Program każdej grupy w ramach jednego kursu i przedmiotu jest zawsze taki sam i jest realizowany w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Testy przeprowadzane na zajęciach służą wyłącznie do kontroli postępów w nauce.

Nauka

Kurs Rozszerzony XXL on-line obejmuje 132 godziny zajęć, na które składa się:

 1.  28 tematów (spotkań) po 4 godziny lekcyjne (2 godziny filmu-wykładu + 2 godziny spotkania na zoomie)
 2.  4 warsztaty po 4 godziny lekcyjne
 3.  Autorska matura próbna (4 godziny lekcyjne)

Ad 1.: Program kursu podzielony jest na 28 tematów. Każdy temat realizowany jest w 4 godziny lekcyjne, podzielone na dwie części:

 • Wykład w formie filmu (2 godziny lekcyjne), który otrzymujecie tydzień przed spotkaniem na zoomie.
  Podczas wykładu bardzo dokładnie tłumaczymy Wam materiał, w oparciu o naszą prezentację z rycinami, zdjęciami, schematami. Film ten możecie oglądać w dowolnym czasie, dowolną ilość razy. Macie cały tydzień na zapoznanie się z materiałem, zrozumienie tematu, przećwiczenie zadań. Ten temat będzie kontynuowany na spotkaniu na zoomie.
 • Spotkanie na zoomie w grupie z nauczycielem (2 godziny lekcyjne).
  Spotkania na zoomie odbywają się co tydzień w wybranym dniu o określonej godzinie. Grupa liczy do 18 osób. Daną grupę prowadzi jeden wykładowca. Zajęcia zaczynamy 5-minutową wejściówką z teorii z wykładu. Następnie przypominamy najważniejsze zagadnienia i ćwiczymy wszystko na zadaniach. Spotkania na zoomie są nagrywane i nagranie jest udostępniane grupie w kolejnym dniu. Dzięki temu zawsze możecie wrócić nie tylko do teorii z filmu, ale również do zadań ze spotkania na żywo. Podczas zajęć włączenie kamerek jest obowiązkowe - zajęcia mają Was mobilizować do pracy, mają być interaktywne.

Ad. 2.: Warsztaty - czyli praca z arkuszami. Od stycznia co miesiąc będziemy udostępniać Wam nagrania, na których rozwiązujemy arkusze maturalne. Będziecie mogli rozwiązywać sami zadanie po zadaniu, a następnie sprawdzać metodę obliczeń, odpowiedzi, tok rozumowania z nauczycielem, który będzie na filmie każde zadanie "rozkładał na czynniki pierwsze". W ramach jednych warsztatów robimy zazwyczaj 2-3 skrócone arkusze maturalne lub szereg zadań z różnych arkuszy CKE.

Ad. 3.: Co roku Maturita publikuje autorskie arkusze maturalne. Oprócz udostępnianego publicznie arkusza i klucza nasi Uczniowie otrzymają klucz w formie filmu, na którym nauczyciel tłumaczy każde zadanie krok po kroku, nawiązując jeszcze to teorii, przypominając pewne zagadnienia, czyli dokładnie tak jak na warsztatach, ale z wykorzystaniem naszego autorskiego arkusza.

W ramach kursu przeprowadzone będą dodatkowo sprawdziany - jeden wstępny i 5 tematycznych. Sprawdziany będą ocenione przez wykładowcę i ich rozwiązanie będzie przedstawione na dodatkowych filmikach.


Kurs Standardowy on-line to kurs na poziomie rozszerzonym, który obejmuje 80 godzin zajęć.

Program kursu podzielony jest na 20 tematów. Każdy temat realizowany jest w 4 godziny lekcyjne, podzielone na dwie części:

 • Wykład w formie filmu (2 godziny lekcyjne), który otrzymujecie tydzień przed spotkaniem na zoomie.
  Podczas wykładu bardzo dokładnie tłumaczymy Wam materiał, w oparciu o naszą prezentację z rycinami, zdjęciami, schematami. Film ten możecie oglądać w dowolnym czasie, dowolną ilość razy. Macie cały tydzień na zapoznanie się z materiałem, zrozumienie tematu, przećwiczenie zadań. Ten temat będzie kontynuowany na spotkaniu na zoomie.
 • Spotkanie na zoomie w grupie z nauczycielem (2 godziny lekcyjne).
  Spotkania na zoomie odbywają się co tydzień w wybranym dniu o określonej godzinie. Grupa liczy do 18 osób. Daną grupę prowadzi jeden wykładowca. Zajęcia zaczynamy 5-minutową wejściówką z teorii z wykładu. Następnie przypominamy najważniejsze zagadnienia i ćwiczymy wszystko na zadaniach. Spotkania na zoomie są nagrywane i nagranie jest udostępniane grupie w kolejnym dniu. Dzięki temu zawsze możecie wrócić nie tylko do teorii z filmu, ale również do zadań ze spotkania na żywo. Podczas zajęć włączenie kamerek jest obowiązkowe - zajęcia mają Was mobilizować do pracy, mają być interaktywne.

W ramach kursu przeprowadzone będą dodatkowo sprawdziany - jeden wstępny i 5 tematycznych. Sprawdziany będą ocenione przez wykładowcę i ich rozwiązanie będzie przedstawione na dodatkowych filmikach.

UWAGA!

Kurs Standardowy dedykowany jest Uczniom, którzy chcą uzyskać wynik maturalny na poziomie maksymalnie 60-70%. Jest wiele kierunków, których progi wymagają napisania matury na 30-60% i Kurs Standardowy organizujemy dla Uczniów, którzy wybierają te właśnie kierunki. Jeżeli nie chcesz przerabiać wszystkich detali i wolisz zrobić tylko najważniejsze zagadnienia, które zawsze są na maturze, niekoniecznie rozszerzając wiedzę aż do 100%, możesz wybrać Kurs Standardowy.

Jeżeli jednak chcesz napisać maturę na 80-100%, do takiego wyniku przygotowujemy na Kursie XXL.Kurs Podstawowy on-line to kurs na poziomie podstawowym, który obejmuje 60 godzin zajęć.

Program kursu podzielony jest na 20 tematów. Każdy temat realizowany jest w 3 godziny lekcyjne, podzielone na dwie części:

 • Wykład w formie filmu (1 godzina lekcyjna), który otrzymujecie tydzień przed spotkaniem na zoomie.
  Podczas wykładu bardzo dokładnie tłumaczymy Wam materiał, w oparciu o naszą prezentację z rycinami, zdjęciami, schematami. Film ten możecie oglądać w dowolnym czasie, dowolną ilość razy. Macie cały tydzień na zapoznanie się z materiałem, zrozumienie tematu, przećwiczenie zadań. Ten temat będzie kontynuowany na spotkaniu na zoomie.
 • Spotkanie na zoomie w grupie z nauczycielem (2 godziny lekcyjne).
  Spotkania na zoomie odbywają się co tydzień w wybranym dniu o określonej godzinie. Grupa liczy do 18 osób. Daną grupę prowadzi jeden wykładowca. Przypominamy najważniejsze zagadnienia i ćwiczymy wszystko na zadaniach. Spotkania na zoomie są nagrywane i nagranie jest udostępniane grupie w kolejnym dniu. Dzięki temu zawsze możecie wrócić nie tylko do teorii z filmu, ale również do zadań ze spotkania na żywo. Podczas zajęć włączenie kamerek jest obowiązkowe - zajęcia mają Was mobilizować do pracy, mają być interaktywne.

W ramach kursu przeprowadzone będą dodatkowo 4 sprawdziany - jeden wstępny i 3 tematyczne. Sprawdziany będą ocenione przez wykładowcę i ich rozwiązanie będzie przedstawione na dodatkowych filmikach.

Centrum Edukacyjne Maturita istnieje od 10 lat. Nasi nauczyciele mają wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do matur i egzaminów, które nabyli podczas pracy w szkołach a także na korepetycjach. Od początku istnienia Maturita przygotowała do egzaminów ponad 5 000 uczniów. Rocznie realizujemy ponad 3 500 godzin zajęć. Opnie o naszych kursach to niezmiennie od lat 5,0! 

Wstępny grafik opublikujemy w pierwszym tygodniu września [PLAN]. Z doświadczenia ubiegłych lat wiemy jednak, że plany zajęć w szkołach mogą się jeszcze zmieniać, dlatego ostateczny grafik zajęć w Maturicie i podział na grupy planujemy na 10-20 września.
W pierwszej kolejności będziemy ustalać grafik dla kursów xxl (zajęcia stacjonarne i on-line). W następnej kolejności - 2 klasy i pozostałe kursy.
Około 10 września nasi Uczniowie dostaną zapytanie o preferowane dni zajęć SMS-em na podany do nas podczas zapisów numer telefonu. Na podstawie odpowiedzi podzielimy naszych Uczniów na grupy i prześlemy informacje dla grup xxl do ok. 15 września. 2 klasy i pozostałe kursy - ok. 20 września.

W podziale na grupy w miarę możliwości bierzemy także pod uwagę Wasze preferencje dotyczące wykładowcy.

Jeżeli zależy Ci na konkretnym terminie zajęć (np. soboty), możesz o tym napisać już w formularzu zgłoszeniowym (pole: informacje dodatkowe). Około 10 września, po ustaleniu planu zajęć w szkołach, wszyscy Uczniowie otrzymają sms z zapytaniem o preferowany dzień zajęć. Podziału na grupy dokonujemy w oparciu o informacje otrzymane od Was, staramy się uwzględniać wszelkie Wasze życzenia dotyczące terminu zajęć a także wykładowców.
Oczywiście, prosimy tylko o podanie takiej informacji przy zgłoszeniu lub podczas podziału na grupy.
Zgodnie z Regulaminem kursów w grupie jest maksymalnie 18 osób. Dzięki temu każdy może czynnie uczestniczyć w zajęciach i nauczyciel ma kontakt z każdym Uczniem.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu.
Zajęcia odbywają się co tydzień, zgodnie z harmonogramem, ustalanym na początku kursu. W dni ustawowo wolne od pracy zajęć nie ma.
Harmonogram kursu dostępny jest w e-dzienniku. Każdy Uczeń i Rodzic mają dostęp do e-dziennika po zalogowaniu do systemu.
Zajęcia planujemy rozpocząć w 4 tygodniu września / 1 tygodniu października (kursy XXL), 2-3 tydzień października (2 klasy oraz pozostałe kursy).
 • Kursy dla Ósmoklasistów kończą się na przełomie marca i kwietnia.
 • Kursy dla Maturzystów kończą się na koniec kwietnia.
 • Kursy dla Drugoklasistów kończą się na przełomie kwietnia i maja.
Jeżeli w innej grupie z danego przedmiotu nie był jeszcze realizowany temat, który chcesz odrobić i są w tej grupie wolne miejsca, po uprzednim ustaleniu tego z nami możesz odrobić zajęcia. Wystarczy przesłać zapytanie w e-dzienniku, wskażemy odpowiednią grupę.
Oczywiście, pod warunkiem, że w wybranej przez Ciebie grupie są wolne miejsca.

Po latach doświadczeń w prowadzeniu zarówno kursów jak i korepetycji odpowiadamy jednoznacznie: Tak, kurs JEST o wiele lepszy od korepetycji! Kursy pod wieloma względami biją na głowę indywidualne lekcje.

 • Praca w grupie - grupa motywuje, zmusza do regularnej pracy, wspiera, pomaga, ale też wprowadza pewną pozytywną rywalizację, która wpływa mobilizująco.
 • Dobry plan, którego trzeba się trzymać - kurs narzuca harmonogram, prawidłowe rozplanowanie pracy. Nie ma zostawiania czegoś na później. Dobre kursy maturalne zatrudniają najlepszych wykładowców, którzy potrafią wytłumaczyć, zmobilizować i doprowadzić do sukcesu niezależnie od liczby osób, z którymi pracują. Nie ma znaczenia, czy nauczyciel uczy nas indywidualnie, czy jesteśmy w grupie. Rozumiemy wszystko za pierwszym razem, jeśli zajęcia prowadzi dobry wykładowca.
 • Kursy mobilizują również do pracy własnej, która niezbędna do uzyskania wysokiego wyniku. Na kursie są sprawdziany i testy, na korepetycjach nie zawsze jest na to czas.
 • W Maturicie mamy e-dziennik i widzisz swoje postępy :)
 • W przypadku przedmiotów, w których bardzo ważny jest klucz - najlepsza praca z kluczem to praca w grupie, gdzie na jedno pytanie uczniowie odpowiadają na tysiąc sposobów a nauczyciel od razu koryguje odpowiedzi i podaje, które zostałyby zaliczone, które nie i dlaczego.
 • Ilość godzin zajęć - korepetycje to zazwyczaj 2 godziny w tygodniu. Czyli w roku szkolnym to ok. 50 godzin zajęć. Kurs daje nam przynajmniej dwukrotnie więcej czasu.

Czyli podsumowując, kursy to same plusy ;) Zapraszamy także do przeczytania artykułu, porównującego korepetycje i kursy Przygotowanie do matury - lepsze korepetycje czy kursy?

Kursy ON-line to regularne, cotygodniowe spotkania na wybranej platformie do nauki zdalnej, poprzedzone wysłanym tydzień wcześniej materiałem filmowym, w którym omawiamy część teoretyczną. Czyli tydzień przed spotkaniem na żywo z danego tematu otrzymujesz film z wykładem i przykładowymi zadaniami. Film ten możesz oglądać w dowolnym czasie, dowolną ilość razy. Po tygodniu odbywa się spotkanie na żywo, na którym szybko powtarzamy najważniejsze zagadnienia i robimy bardzo dużą liczbę zadań. Na zajęciach można o wszystko zapytać, poprosić o ponowne wytłumaczenie, dokładnie tak jak na zajęciach stacjonarnych. Każde spotkanie jest nagrywane i udostępniane grupie. Dzięki temu zawsze możesz wrócić do lekcji i przeanalizować ją jeszcze raz. Bezpośredni kontakt z nauczycielem masz nie tylko w czasie lekcji na żywo, ale zawsze możesz o wszystko zapytać przez e-dziennik.

Więcej o naszych kursach on-line znajdziesz tu: [KURSY ON-LINE]Oczywiście, jednak nie robimy na zajęciach pełnych arkuszy od A do Z (pełne arkusze robimy na warsztatach i próbnych egzaminach).
Na kursie materiał realizujemy stopniowo, działami ułożonymi w logicznej kolejności, dlatego robienie pełnych arkuszy ma sens dopiero po omówieniu i przećwiczeniu większości materiału.

Natomiast zadania, które przerabiamy i liczymy na zajęciach są to zadania pochodzące z wielu źródeł, także z arkuszy maturalnych CKE, OKE oraz różnych dobrych wydawnictw.

Czyli tak, robimy arkusze, ale podzielone tematycznie :)

Oczywiście. Teoria jest bardzo ważna - aby nie zaskoczyło Cię żadne zadanie maturalne, musisz dane zagadnienie po prostu rozumieć.

W Maturicie kładziemy bardzo duży nacisk na dobre, obrazowe tłumaczenie. Nie ma mowy o robieniu zadań bez uprzedniego wytłumaczenia teorii. Kurs bez teorii byłby tylko zwykłym “trzaskaniem zadań”. A na kursie w Maturicie zaczniesz rozumieć, wszystko zacznie układać się w logiczną całość.

Gdy zrozumiesz co i dlaczego robisz, mając dobre zbiory zadań, możesz sam “trzaskać” ich setki, nawet te najbardziej podchwytliwe :) Na naszych kursach zaczynamy od teorii, ale nie bójcie się, absolutnie nie ma u nas czytania podręczników ;)

Teoria przedstawiana jest w bardzo przystępny, obrazowy, łatwy do zrozumienia i zapamiętania sposób. Po omówieniu danego zagadnienia teoretycznie przechodzimy do zadań, które zaplanowane są w taki sposób, abyś jeszcze ugruntował i utrwalił świeżo zdobytą wiedzę.

Na pierwszych zajęciach Uczniowie piszą wstępny test diagnozujący. Oprócz testu wstępnego, zależnie od rodzaju kursu, Uczniowie piszą 3-6 testów cząstkowych. Testy są sprawdzane, oceniane i omawiane przez wykładowców. Na kursach XXL i kursach dla Drugoklasistów każde zajęcia rozpoczynają się także 5-minutową wejściówką. Niezależnie od testów, na zajęciach mogą pojawić się niezapowiedziane kartkówki ;)

Materiały i zadania na każde spotkanie planowane są z pewnym “nadmiarem”. Zadania, których nie zrobimy na zajęciach, stanowią zadanie domowe.

Należy jednak pamiętać, że aby uzyskać dobry wynik na egzaminie, Uczniowie poza zajęciami na kursie muszą pracować samodzielnie w domu i robić naprawdę dużo zadań ze zbiorów czy arkuszy i to one tak naprawdę stanowią rzeczywiste “zadanie domowe”.

Tak, zdecydowana większość naszych wykładowców to egzaminatorzy OKE, którzy nie tylko posiadają uprawnienia egzaminatora, ale co roku rzeczywiście sprawdzają arkusze egzaminacyjne, biorą udział w corocznych szkoleniach i są na bieżąco z ewoluującymi wymaganiami egzaminacyjnymi.

Poza uprawnieniami egzaminatora OKE - jeszcze ważniejszy jest fakt, że nasi wykładowcy mają wieloletnie doświadczenie i wiele sukcesów w przygotowaniu do matury czy egzaminu Ósmoklasisty. To nie są studenci czy nauczyciele

Zajęcia stacjonarne prowadzone są przez jednego nauczyciela. Jeżeli chciałbyś mieć zajęcia z wybranym nauczycielem - napisz to w zgłoszeniu. Jeżeli będzie taka możliwość, zapiszemy Cię do grupy wybranego wykładowcy. 

Zajęcia online: wykłady (filmy) mogą być prowadzone różnych nauczycieli. Natomiast spotkania na żywo (zoom) odbywają się już w grupach prowadzonych przez jednego wykładowcę.

Warsztaty i egzaminy próbne prowadzone są (nagrane filmy) przez różnych nauczycieli.

Tak, w tym celu stworzyliśmy e-dziennik, w którym Rodzic może sprawdzać frekwencję, oceny ze sprawdzianów, postępy w nauce i ma bezpośredni kontakt z nami i nauczycielami.
Po zajęciach Uczeń i Rodzic mają do dyspozycji nasz e-dziennik, w którym w każdej chwili mogą skontaktować się z wybranym nauczycielem.
Przed rozpoczęciem kursu Uczniowie otrzymują szczegółowy program zajęć, dzięki któremu mogą dobrze rozplanować naukę i przygotowywać się regularnie do każdego spotkania. Na zajęciach pracujemy na materiałach, zadaniach, arkuszach z wielu źródeł, które Uczniowie otrzymują tydzień przed spotkaniem z danego przedmiotu w formie pdf w e-dzienniku. Zależnie od przedmiotu i tematu zajęć, Uczniowie mogą także otrzymywać dodatkowe materiały teoretyczne, ułatwiające naukę.

Na kursach realizujemy podstawę programową z danego przedmiotu, dlatego do pracy w domu wystarczą Ci podręczniki szkolne i dobre zbiory zadań, ewentualnie warto zakupić wartościowe vademecum. Jeżeli jednak nie masz podręcznika (matura po latach, zdajesz dodatkowy przedmiot, którego nie masz w szkole), doradzimy Ci, które podręczniki czy zbiory zadań warto kupić.

W przypadku biologii i chemii opisaliśmy to na naszym blogu::

Na pierwszych zajęciach nasi wykładowcy podpowiedzą, jakie zbiory zadań lub kompendia warto kupić.

W przypadku biologii i chemii opisaliśmy to na naszym blogu::

Jeżeli będziesz się uczył - nauczysz się więcej niż na korepetycjach. I mówimy to z pewnością popartą wieloma latami doświadczeń w prowadzeniu i korepetycji i kursów. Kurs, jeżeli jest prowadzony przez dobrego nauczyciela, a w Maturicie mamy naprawdę doskonałych Wykładowców, daje Ci dużo więcej niż indywidualne lekcje. Nauczyciel tłumaczy dokładnie tak samo jednej osobie jak i całej grupie. Zadania robi się w ten sam sposób.
Na naszych kursach są Uczniowie, którzy mają już duży zasób wiedzy, jest im oczywiście łatwiej, ale są również Uczniowie mający duże zaległości lub zupełnie nie mający wiedzy z danego przedmiotu. Jeżeli w szkole średniej masz zajęcia z danego przedmiotu - na pewno posiadasz choćby minimum wiedzy, ale my oczywiście wszystko powtarzamy od początku. jeżeli zdecydowałeś się na przedmiot, którego nie masz w szkole - czeka Cię więcej pracy, ale nie bój się, pomożemy Ci we wszystkim, zajęcia są prowadzone tak, aby każdy wszystko zrozumiał, masz harmonogram zajęć, dzięki któremu możesz przygotować się do każdej lekcji, zawsze możesz o wszystko zapytać. Co roku mamy wiele przypadków, gdzie Uczniowie zaczynają naukę od zera. Ci którzy przykładają się do nauki osiągają jedne z wyższych wyników! Dlaczego tak jest? Naszym zdaniem nauka od podstaw w Maturicie powoduje, że układasz swoją wiedzę i umiejętności w logicznej kolejności. Jedno wynika z drugiego i nagle wszystko co do tej pory było trudne
Wszystko zależy od Twojego zaangażowania i czasu jaki poświęcisz nauce. Co roku mamy wielu Uczniów, którzy zaczynają naukę od zera. Ważne tylko, aby przygotowywać się do zajęć i na bieżąco ćwiczyć zadania, aby nie narobić sobie zaległości. Nie obawiaj się, że będziesz na początku najsłabszy w grupie, ponieważ na początku prawie wszyscy mają ogromne zaległości, o czym wiemy na podstawie wyników testów wstępnych. Nawet najlepszy Uczeń czegoś nie wie i musi uczyć się tego od zera. Jeżeli Ty nie wiesz nic - musisz po prostu po kolei realizować krok po kroku materiał. A zajęcia w Maturicie słyną z bardzo dokładnego, obrazowego i przystępnego tłumaczenia, więc zobaczysz, że powoli wszystko stanie się jasne i wszystko opanujesz doskonale!
W Maturicie prowadzimy kursy z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii i wos.
W Maturicie prowadzimy kursy dla Ósmoklasistów oraz dla Maturzystów i Uczniów klas przedmaturalnych (2 klas LO i 3 klas techników - po gimnazjum).
Kursy dla Uczniów szkół średnich po szkole podstawowej (nowa podstawa programowa) rozpoczniemy od roku szkolnego 2021/2022. Będą to kursy dla 3 klas LO i 4 klas techników (klasy przedmaturalne).
Jeżeli potrzebujesz pomocy z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy) na poziomie podstawowym

Kurs XXL to 132 godziny zajęć i jest przeznaczony dla Uczniów, którzy chcą osiągnąć na maturze naprawdę wysoki wynik (80-100%). Na kursie XXL realizowany jest cały materiał z zakresu rozszerzenia, z dokładnym tłumaczeniem i dużą ilością zadań.

Kurs Standardowy to 75 lub 80 godzin zajęć (stacjonarnie/On-line) i dedykowany jest Uczniom, którzy chcą uzyskać wynik maturalny na poziomie maksymalnie 60-70%. Jest wiele kierunków, których progi wymagają napisania matury na 30-60% i Kurs Standardowy organizujemy dla Uczniów, którzy wybierają te właśnie kierunki. Jeżeli nie chcesz przerabiać wszystkich detali i wolisz zrobić tylko najważniejsze zagadnienia, które zawsze są na maturze, niekoniecznie rozszerzając wiedzę aż do 100%, możesz wybrać Kurs Standardowy.

Jeżeli jednak chcesz napisać maturę na 80-100%, do takiego wyniku przygotowujemy na Kursie XXL.


Kurs Standardowy obejmuje najważniejsze i zawsze obecne w arkuszu maturalnym zagadnienia z rozszerzenia. Przeznaczony jest dla Uczniów, którzy w procesie rekrutacji na uczelnię muszą uzyskać nie więcej niż 60% punktów z egzaminu. Jeżeli więc masz duże zaległości a aby dostać się na Twój wybrany kierunek wystarczy 40-60%, nie potrzebujesz czy nie chcesz przerabiać wszystkich detali i wolisz zrobić tylko najważniejsze zagadnienia, które zawsze są na maturze, ale z bardzo dokładnym tłumaczeniem - do tego jest właśnie Kurs Standardowy. Jeżeli natomiast potrzebujesz wysokiego wyniku (80-100%) - na pewno wybierz kurs XXL
Zanim podejmiesz decyzję, z jakich przedmiotów dodatkowych (poziom rozszerzony) chcesz zdawać maturę (przedmioty podstawowe są obowiązkowe), musisz zrobić dwie bardzo ważne rzeczy: 1. wybrać kierunek, który chciałbyś studiować (budownictwo/medycyna/psychologia/prawo itp.) 2. sprawdzić, jakie są zasady rekrutacji na wybrany kierunek na różnych uczelniach, ponieważ każda uczelnia ma swoje własne uchwały rekrutacyjne. Warto dowiedzieć się również o progi punktowe z ubiegłych lat. Taka wiedza pozwoli Ci dobrze rozplanować maturę, przygotować się do procesu rekrutacji i zmotywuje do uzyskania jak najwyższego wyniku.
Nie, nie musisz, wystarczy że podejdziesz do egzaminu z jednego przedmiotu w rozszerzeniu i nie musi on być nawet Twoim przedmiotem profilowym w szkole średniej. Tak jest w przypadku szkół średnich po gimnazjum. Od 2023 roku dla szkół średnich po szkole podstawowej planowane są zmiany: na maturze obowiązkowo trzeba będzie zdawać jeden z przedmiotów profilowych i uzyskać wynik minimum 30%. Pozostałe przedmioty dodatkowe możesz wybrać dowolnie i uzyskany wynik nie ma wpływu na zdanie matury.
Absolutnie nie musisz, ale pamiętaj, że matura jest tylko kluczem do osiągnięcia celu. Dlatego najpierw spróbuj określić swoje cele, zastanowić się, co naprawdę chcesz w życiu robić i jakie studia musisz skończyć, aby to zrealizować. Wtedy należy sprawdzić wymagania i progi rekrutacyjne na danym kierunku i wówczas możesz dobrze zaplanować swoją maturę. Może się bowiem okazać, że na Twój wymarzony kierunek studiów najłatwiej dostać się z wysokimi wynikami z egzaminów w podstawie, wtedy warto skupić się na przedmiotach podstawowych i napisać je na 80-100%. Planowałaś/eś napisać dwa rozszerzenia, a może okazać się, że Twój wymarzony kierunek wymaga tylko jednego, ale napisanego na wysoki procent - wówczas warto postawić na jeden przedmiot. Dlatego nie myśl:
Oczywiście że tak, szczególnie jeśli planujesz studia na obleganym kierunku i musisz uzyskać na maturze naprawdę wysoki wynik. Rozłożenie pracy na dwa lata to bardzo dobry zabieg taktyczny, który zaoszczędzi Ci nerwów, stresu i realnie przybliży Cię do sukcesu, czyli dostania się na wymarzoną uczelnię za pierwszym razem. Wielu Uczniów poprawia swój wynik maturalny, robi rok przerwy, aby poświęcić się tylko nauce do matury. Wielu potrzebuje tego dodatkowego roku na przygotowanie. Ty możesz rozegrać to lepiej - zaczynając przygotowania rok wcześniej, czyli w drugiej klasie. Znamy wyniki maturalne naszych Uczniów i naprawdę dużo wyższe należą do tych, którzy uczyli się z nami przez dwa lata :)
Egzamin Ósmoklasisty jest przepustką do dobrej szkoły średniej. Jak ważny jest wybór dobrego liceum czy technikum oraz wybór właściwego profilu wiedzą Maturzyści. Jeżeli chcemy iść na studia, gdzie progi punktowe wynoszą 70-90% - dobra szkoła średnia to podstawa. Aby się do niej dostać i to na wybrany profil - masz jedno podejście, jedną szansę - dobrze zdany egzamin Ósmoklasisty. Nie możesz go poprawić, nie możesz podejść do niego za rok jeszcze raz. Masz tylko jedną próbę i dlatego egzamin ten jest nawet ważniejszy od matury. Pisaliśmy o tym w artykule http://kursy-maturalne-maturita.blogspot.com/2018/08/egzamin-osmoklasisty-dlaczego.html

Tak, od kilku lat prowadzimy także zajęcia przedpołudniowe, kierowane głównie do Uczniów, którzy poprawiają maturę. W tym roku zajęcia przedpołudniowe z biologii odbywać się będą w poniedziałki, z chemii we wtorki i czwartki (ilość miejsc ograniczona, prosimy o pilne zgłaszanie chęci dołączenia do grup) Jeżeli chciałbyś być w takiej grupie, zaznacz to przy zapisie (pole: informacje dodatkowe). Jednak większość naszych kursów odbywa się po południu i w soboty.

Oczywiście, oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ?rozszerzonym można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ?przedmiotów dodatkowych.

Poprawa matury lub zdawanie dodatkowego przedmiotu

Nie. Do sesji poprawkowej możesz przystąpić tylko wtedy, gdy nie zdałeś tylko jednego egzaminu.

Tak, jeżeli przystąpiłeś do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych.

Masz na to 5 lat. Pamiętaj, że aby zdać maturę (formuła do 2022 włącznie) wystarczy, że przystąpisz do egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Nie ma progu zdawalności, więc nawet jeśli oddasz pusty arkusz - jest zaliczone ;)

Tak, pod warunkiem, że wcześniej nie zdawałeś niemieckiego jako egzaminu dodatkowego w części ustnej.

Tak, jednak wówczas musisz zdawać egzamin maturalny w całym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępujesz do egzaminu maturalnego.

Tak, mając zdaną maturę możesz zdawać ponownie egzaminy zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i DOWOLNYCH dodatkowych. Nie ma tu limitu czasu, możesz podchodzić do matury i poprawiać wyniki co roku przez całe życie :) Pamiętaj tylko, że zdajesz wówczas egzamin zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępujesz do matury.

Na świadectwie pozostaje ocena wyższa, czyli ta z poprzedniego egzaminu. Zawsze liczy się lepszy wynik :)

Nie, aneks będzie zawierał tylko przedmioty z podwyższonym wynikiem. Jeżeli część przedmiotów zdałeś z wynikiem gorszym niż ten, który masz na świadectwie maturalnym, na aneksie nie będą one uwzględniane.

Tak, mając zdaną maturę możesz przystąpić do egzaminu z dowolnego dodatkowego przedmiotu, niezależnie czy zdawałeś go za pierwszym razem, czy nie, czy miałeś go w szkole w rozszerzeniu, czy też nigdy niemiałaś z nim nic do czynienia :) Nie ma również limitu czasu - możesz podchodzić do matury z dowolnych przedmiotów co roku przez całe życie :) Pamiętaj tylko, że zdajesz wówczas egzamin zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępujesz do matury.

Tak, mając zdaną maturę możesz przystąpić do egzaminu z dowolnego dodatkowego przedmiotu, niezależnie czy miałeś go w szkole w rozszerzeniu, czy też nigdy nie miałeś z nim nic do czynienia :) 

Ogólne zasady nie uległy zmianie, jedynie zmieniły się terminy oraz nie poprawiamy egzaminów ustnych, ponieważ w 2020 roku nie odbyły się. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące procedur zdawania i poprawy matury 2020 znajdziesz tu: INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 Są one na bieżąco aktualizowane.

Poprawa egzaminu maturalnego lub egzaminy z dodatkowych przedmiotów odbywa się w szkole, której jesteś absolwentem. Jeżeli chcesz zdawać lub poprawiać maturę, a w międzyczasie szkoła została zlikwidowana bądź przekształcona, miejsce egzaminu jest wyznaczane przez OKE.

W wyjątkowych sytuacjach OKE może wyrazić zgodę na pisanie matury w innej placówce niż Twoja macierzysta. Na przykład gdy mieszkasz już w innym mieście. Trzeba napisać pismo do OKE o umożliwienie pisania matury w innym miejscu niż twoja szkoła macierzysta. Pamiętaj, że musisz dobrze umotywować prośbę. Jak umotywować? Cóż.... obecnie nie ma obowiązku meldunkowego ;)

Tak, wszystko dostępne jest na stronach CKE, również ten jasny i przejrzysty schemat postępowania: INFORMATOR


Jeżeli nie zdałeś tylko jednego egzaminu - możesz go poprawić w terminie sierpniowym (matura 2020 - termin ten z powodu Covid-19 został przeniesiony na wrzesień). Jeżeli jednak nie uda Ci się zdać tego egzaminu, masz pięć lat na poprawkę. Po pięciu latach musisz przystąpić do matury od nowa, czyli zdać wszystkie egzaminy maturalne od zera. Jeżeli nie zdałeś więcej niż jednego egzaminu - poprawiasz całą maturę. Do matury możesz podchodzić co roku, dowolną ilość razy :)
Nie ma limitu czasu poprawy przedmiotów dodatkowych, do matury z przedmiotów dodatkowych możesz podchodzić co roku, nie muszą być to Twoje przedmioty profilowe, a jeżeli otrzymasz mniej punktów niż uzyskałeś ostatnim razem, na świadectwie maturalnym zawsze jest ten wyższy wynik :)
Oczywiście, wiele osób jednocześnie przygotowuje się do matury i studiuje lub pracuje. Wszystko zależy od Twojej determinacji, chęci i czasu poświęconego na naukę. Jeżeli jednak musisz zdać maturę na wysoki procent (80% i więcej) i masz taką możliwość - zawsze radzimy, aby jednak zrobić rok przerwy i poświęcić się tylko nauce do matury. Co roku w samej Bydgoszczy mamy na kursach 50-80 osób, które poprawiają maturę, głównie biologię i chemię - aby dostać się na medycynę. Ta grupa uczniów zawsze uzyskuje najwyższe wyniki maturalne, jednak widzimy, że najlepiej z nich maturę zdają ci uczniowie, którzy poświęcili rok tylko na naukę, czyli zrobili tzw. gap year. Nie zawsze sytuacja życiowa daje taką możliwość. Ale jeżeli Ty ją masz - nie trać czasu na coś, czego tak naprawdę nie chcesz w życiu robić. Nie rozpoczynaj
Pamiętajcie, że to Maturzysta składa odwołanie i to on powinien samodzielnie uzasadnić swoje stanowisko w oparciu o podręczniki podstawy programowej i SWOJĄ wiedzę. Dlatego absolutnie nie piszemy za Was odwołań, ale zawsze podpowiadamy, jak się do tego zabrać, na co zwrócić uwagę, pod jakim kątem najlepiej
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.