06
06
2023-06-06
2023

Matura z fizyki - jakich zadań można się spodziewać?


Wszystko wokół nas podlega prawom fizyki, od ruchu ciał po działanie elektryczności czy właściwości światła. Matura z fizyki stanowi wyjątkową okazję, aby zgłębić te tajemnice i sprawdzić swoją wiedzę oraz umiejętności. Fizykę jako przedmiot rozszerzony na egzaminie dojrzałości wybierają uczniowie, którzy myślą o studiach mechatronicznych, informatycznych lub matematycznych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące rodzaju zadań oraz obszarów tematycznych, które będą obejmować egzamin maturalny z fizyki.

Matura z fizyki - najważniejsze informacje

Matura z fizyki trwa 180 minut. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 25 do 35 zadań. Całkowita liczba punktów, jakie można zdobyć za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań, wynosi 60. W arkuszu egzaminacyjnym pojawią się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których zdający musi wybrać odpowiedź spośród podanych. Wśród tego typu zadań znajdować się będą między innymi zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Odpowiedzi na te zadania będą wymagały dokładnego przeczytania treści zadania i umiejętnego analizowania dostępnych opcji. Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród tego typu zadań będą się znajdować zadania z luką, które wymagają uzupełnienia zdania lub zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wzorami fizycznymi. Zadania te mogą również wymagać wykonania lub uzupełnienia rysunku, diagramu, tabeli, wykresu, zależności między wielkościami czy też równania. Ponadto matura z fizyki może zawierać zadania krótkiej odpowiedzi, które wymagają przeprowadzenia obliczeń, wyprowadzenia zależności między wielkościami fizycznymi, ustalania i uzasadniania prawidłowych stwierdzeń dotyczących zjawisk fizycznych oraz opisywania doświadczeń czy formułowania hipotez.

Matura z fizyki “pewniaki”

Zadania egzaminacyjne z fizyki będą dotyczyć różnych obszarów tematycznych. Wśród nich znajdą się mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej, grawitacja i elementy astronomii, drgania, fale i optyka, elektryczność i magnetyzm, własności materii, termodynamika, hydrostatyka i aerostatyka oraz elementy fizyki atomowej i jądrowej. Jednak "pewniakami" na egzaminie są zadania z kinematyki, dynamiki oraz bryły sztywnej. Zrozumienie i dobra znajomość tych dziedzin są często podstawą do rozwiązywania zadań z innych obszarów tematycznych. Matura z fizyki wcale nie musi być taka trudna! Przygotowanie do egzaminu maturalnego z fizyki wymaga systematycznego i starannego studiowania materiału oraz rozwiązywania różnorodnych zadań. Zrozumienie podstawowych zależności i umiejętność ich zastosowania w praktyce będą kluczowe podczas egzaminu. Dlatego warto korzystać z podręczników, materiałów online, a także uczestniczyć w dodatkowych zajęciach lub kursach, które pomogą w utrwaleniu wiedzy i nabraniu pewności przed egzaminem maturalnym z fizyki. W Maturicie oferujemy kurs online matura z fizyki 2024. Czeka na Ciebie aż 140 godzin lekcyjnych, a w tym 30 wykładów z teorią, 30 spotkań na żywo, a także 20 godzin warsztatów.

Matura z fizyki to nie tylko test wiedzy, ale także sprawdzian umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Dlatego warto podchodzić do egzaminu dobrze przygotowanym, a także skoncentrowanym. Dołącz do grona kursantów Maturity już dziś i przygotuj się z nami do tego egzaminu dojrzałości na 100%!


Przygotowanie do matury 2025 - nowy nabór:


Przygotowanie do matury 2026 - nowy nabór:


Przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty 2025 - nowy nabór:Odwiedź nasze kanały w mediach społecznościowych
Odwiedź nasz profil na Facebooku   Odwiedź nasz profil na Instagramie   Odwiedź nasz profil na YouTube   Odwiedź nasz profil na TikToku


© 2023 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.