Kurs przeznaczony jest dla Uczniów drugich klas, którzy mają sprecyzowane plany dotyczące kierunku studiów i dążą do uzyskania jak najwyższego wyniku maturalnego. To kurs dla tych, którzy zdają sobie sprawę z ogromu pracy, jaka czeka Maturzystów, pragnących dostać się na oblegane kierunki studiów.

Celem Kursu dla Drugoklasistów jest zrealizowanie najważniejszych zagadnień poziomu rozszerzonego z danego przedmiotu, kluczowych dla zrozumienia i opanowania całości materiału. Rozłożenie przygotowań na dwa lata pozwoli osiągnąć trwałą, głęboką wiedzę, zbudowaną na rzetelnych, logicznie i jasno wytłumaczonych podstawach. W drugiej klasie Uczeń zdobędzie wiedzę, która zaprocentuje w przyszłym roku na kursie XXL lub Standardowym, a ostatecznie - na świadectwie maturalnym.


W cenie kursu nasi Uczniowie otrzymują:

 • 75 godzin zajęć (teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe),
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach


Drodzy Uczniowie, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Zapraszamy serdecznie!
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Chemia dla Drugoklasistów


 • Spotkanie 1
  Test wstępny (40 min.)
  Budowa atomu. Izotopy. Obliczanie masy atomowej.
 • Spotkanie 2
  Konfiguracja elektronowa atomów i jonów.
 • Spotkanie 3
  Jonizacja, elektroujemność, wiązania chemiczne.
 • Spotkanie 4
  Test cząstkowy: 1-3 (20 min.)
  Wiązania chemiczne, wzory elektronowe, oddziaływania międzycząsteczkowe.
 • Spotkanie 5
  Hybrydyzacja, kształt cząsteczki.
 • Spotkanie 6
  ZADANIA UTRWALAJĄCE WIADOMOŚCI: 1-5
 • Spotkanie 7
  Test cząstkowy: 1-5 (40 min.)
  Systematyka: wodorki, tlenki.
 • Spotkanie 8
  Systematyka: wodorotlenki, zasady, kwasy.
 • Spotkanie 9
   Sole. ZADANIA 7-9
 • Spotkanie 10
  Test cząstkowy: 7-9 (30 min.)
  Mol. Stężenie molowe. Stężenie %.
 • Spotkanie 11
  Stechiometria – zadania.
 • Spotkanie 12
  Rozpuszczalność. Zadania nieobliczeniowe i obliczeniowe.
 • Spotkanie 13
  ZADANIA UTRWALAJĄCE WIADOMOŚCI: 7-12
 • Spotkanie 14
  Test cząstkowy: 10-12 (40 min.)
  Kinetyka – teoria zderzeń aktywnych, szybkość reakcji (podstawy).
 • Spotkanie 15
  Reakcje nieodwracalne/odwracalne. Procesy równowagowe
 • Spotkanie 16
  Test cząstkowy: 14-15 (20 min) (kinetyka, równowaga)
  ZADANIA UTRWALAJĄCE WIADOMOŚCI: całość materiału
 • Spotkanie 17
  Elektrolity, dysocjacja jonowa.
 • Spotkanie 18
  Moc elektrolitów, stała i stopień dysocjacji.
 • Spotkanie 19
  Zadania obliczeniowe: stała, stopień dysocjacji .
 • Spotkanie 20
  Wprowadzenie: reakcje w roztworach wodnych: zapisy reakcji, reakcje strąceniowe, reakcje zobojętnienia, tworzenie słabego elektrolitu.
 • Spotkanie 21
  ZADANIA UTRWALAJĄCE WIADOMOŚCI: 17-20
 • Spotkanie 22
  Test cząstkowy: 17-20 (40 min.)
  Iloczyn jonowy wody, podstawy pH.
 • Spotkanie 23
  Obliczenia pH.
 • Spotkanie 24
  Wskaźniki kwasowo-zasadowe. Reakcje zobojętnienia.
 • Spotkanie 25
  POWTÓRKA - ZADANIA
Nina Kaczorowska
Chemia
Poznań
Tomasz Sokolnicki
Chemia
Poznań
Dominika Hapka-Żmich
Chemia
Bydgoszcz, Poznań
Justyna Ławrynkowicz
Chemia
Bydgoszcz
Aleksander Kruczyński
Chemia
Bydgoszcz
Małgorzata Kamińska
Chemia
Bydgoszcz
Klaudia Konera
Chemia
Bydgoszcz, Toruń
Magdalena Gierszewska
Chemia
Bydgoszcz, Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.