W cenie kursu nasi Maturzyści otrzymują:

 • bardzo dużą liczbę godzin zajęć (130 godzin!)
  teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe (29 spotkań po 4 godziny)
 • bezpłatne uczestnictwo w Seminarium Maturalnym w ferie zimowe (8 godzin),
 • próbną maturę - arkusze autorskie wykładowców CE MATURITA (6 godzin)
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze,
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • sprawdziany podsumowujące (forma arkusza maturalnego) - z omówieniem wyników oraz matura próbna,
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach.

Dla kogo Kurs XXL?

Kurs XXL organizujemy dla tych, którzy zdają sobie sprawę z ogromu pracy, jaka czeka Maturzystów, pragnących dostać się na oblegane kierunki studiów. Dla tych, którzy chcą gruntownie i bardzo intensywnie przygotować się do matury z chemii lub biologii - pod kątem medycyny, z przedmiotów ścisłych - matematyki, fizyki, geografii - pod kątem kierunków technicznych, ekonomii, architektury, z historii i wos - pod kątem prawa. To kurs zarówno dla uczniów, którzy uczyli się systematycznie przez całą szkołę średnią i chcą raz jeszcze wszystko powtórzyć, aby utrwalić swoją wiedzę, ale także dla tych, którzy wszystko już zapomnieli (my rozumiemy, jak to jest) i potrzebują wytłumaczenia całego materiału od podstaw. To kurs dla wszystkich, którzy potrzebują systematycznej pracy i kontroli swoich postępów a także chcą podczas kursu zrealizować naprawdę dużą ilość arkuszy i zadań maturalnych.

Zakres materiału jest identyczny z zakresem Kursu Standardowego (83 godziny), jednak znacznie większa ilość godzin pozwala na bardziej szczegółowe tłumaczenie, powtarzanie niezrozumiałych zagadnień i przede wszystkim pozwala na bardziej obszerne ćwiczenie arkuszy – pod okiem wykładowcy, z natychmiastową korektą błędów, wytłumaczeniem sprawiających trudność zadań.

Drodzy Maturzyści, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.
Kurs trwa 7 miesięcy, więc bez stresu i pośpiechu zrealizujemy cały materiał, będziecie sprawdzać swoje postępy pisząc testy, próbne matury, rozwiązując zadania domowe.

Ponadto w ramach kursu będziecie uczestniczyć w feryjnym Seminarium Maturalnym, czyli w przedmaturalnej burzy mózgów na arkuszach maturalnych a także w maturze próbnej.

Po zajęciach dostajecie do zrobienia w domu  zestaw zadań, co mobilizuje, utrwala wiedzę i pozwala jeszcze wyłapać ewentualne braki. W ramach kursu zagwarantowane jest także uczestnictwo w Seminarium Maturalnym, które odbywa się w okresie ferii zimowych (2 dni intensywnej pracy na arkuszach).

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz
z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Proporcję części teoretycznej do ćwiczeń możemy dopasować indywidualnie do życzenia każdej grupy.

Zapraszamy serdecznie!
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Historia XXL

 • Spotkanie 1
  Test wstępny (45minut)
  Starożytność: Państwa Bliskiego Wschodu, Starożytna Grecja
 • Spotkanie 2
  Starożytność: Grecja cd., Rzym
 • Spotkanie 3
  Test kontrolny – Starożytność (45 minut)
  Średniowiecze: Wczesne Średniowiecze (Historia Powszechna)
 • Spotkanie 4
  Średniowiecze – Rozkwit Średniowiecza, Kultura, Nauka, Filozofia
 • Spotkanie 5
  Polska Piastów. Polska pierwszych Piastów . Podstawy ustrojowe
 • Spotkanie 6
  Rozbicie dzielnicowe. Rządy Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego
 • Spotkanie 7
  Test kontrolny – Historia Powszechna Średniowiecza, Polska Piastów (45 minut)
 • Spotkanie 8
  Czasy nowożytne od 1492 roku do 1795 roku – Historia powszechna
 • Spotkanie 9
  Czasy nowożytne od 1492 roku do 1795 roku – Historia powszechna cd.
 • Spotkanie 10
  Polska Andegawenów  i pierwszych Jagiellonów
 • Spotkanie 11
  Rządy Jagiellonów w XVI wieku.
 • Spotkanie 12
  Test kontrolny –  Nowożytność (45 minut)
 • Spotkanie 13
  Pierwsi Królowie Elekcyjni
 • Spotkanie 14
  Polityka wewnętrzna i zagraniczna Rzeczypospolitej w XVII wieku
 • Spotkanie 15
  Test kontrolny – Jagiellonowie. Polska w XVIII wieku
 • Spotkanie  16
  Okres napoleoński w Polsce i Europie
 • Spotkanie 17
  Europa po Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku
 • Spotkanie 18
  Test kontrolny –  Królowie Elekcyjni (45min)
  Europa po Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku cd.
 • Spotkanie 19
  Polska po  Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku
 • Spotkanie 20
  Polska po Kongresie Wiedeńskim do końca XIX wieku cd.
 • Spotkanie 21
  Początek XX wieku w Polsce i na świecie, I wojna światowa 1914-1918
 • Spotkanie 22
  Test kontrolny-Świat i Polska w XIX wieku (50 minut)
 • Spotkanie 23
  Europa i Świat w 1918-1939
 • Spotkanie 24
  Polska w latach 1918-1939
 • Spotkanie 25
  II wojna światowa (Polska i Świat)
 • Spotkanie 26
  Przemiany na świecie po 1945 roku do czasów współczesnych
 • Spotkanie 27
  Pierwsza lata Polski Ludowej. Okres zdobywania władzy. 1945-1948
 • Spotkanie 28
  PRL w latach 1948 -1989 z uwzględnieniem okresu transformacji po 1989 roku
 • Spotkanie 29
  Test kontrolny – XX wiek (45minut)
  Powtórzenie materiału, powtórki, wnioski, analizy

Wojciech Bartoszek
Historia
Bydgoszcz
Nel Powel
Historia
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.