W cenie kursu nasi Maturzyści otrzymują:

 • 83 godziny zajęć (25 spotkań po 3 h)
  (teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe),
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • bezpłatne uczestnictwo w Seminarium Maturalnym w ferie zimowe,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • sprawdziany podsumowujące (forma arkusza maturalnego) - z omówieniem wyników, 
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach


Dla kogo Kurs Standardowy?

Kurs Standardowy to kurs zarówno dla uczniów, którzy uczyli się systematycznie przez całą szkołę średnią i chcą raz jeszcze wszystko powtórzyć, aby utrwalić swoją wiedzę, ale także dla tych, którzy wszystko już zapomnieli (my rozumiemy, jak to jest) i potrzebują wytłumaczenia całego materiału od podstaw.

Drodzy Maturzyści, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.
Kurs trwa 7 miesięcy, więc bez stresu i pośpiechu zrealizujemy cały materiał, będziecie sprawdzać swoje postępy pisząc testy, próbne matury, rozwiązując zadania domowe.

Ponadto w ramach kursu będziecie uczestniczyć w feryjnym Seminarium Maturalnym, czyli w przedmaturalnej burzy mózgów na arkuszach maturalnych.

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz
z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Proporcję części teoretycznej do ćwiczeń możemy dopasować indywidualnie do życzenia każdej grupy.

Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Geografia Standardowy

 • Spotkanie 1
  Test wstępny, ćwiczenia z mapą, przekształcanie skali
 • Spotkanie 2
  Ćwiczenia z mapą; obliczanie czasu; ruchy kuli ziemskiej
 • Spotkanie 3
  Ruchy kuli ziemskiej; atmosfera; przyczyny zróżnicowania temperatury powietrza na Ziemi
 • Spotkanie 4
  Ciśnienie atmosferyczne i krążenie powietrza na Ziemi; opady atmosferyczne
 • Spotkanie 5
  Klimat na Ziemi, wody morskie i oceaniczne; obieg wody w przyrodzie
 • Spotkanie 6
  Rzeki; lodowce i lądolody; budowa wnętrza Ziemi
 • Spotkanie 7
  Minerały i skały; ruchy skorupy ziemskiej; skamieniałości; zegar geologiczny
 • Spotkanie 8
  Zegar geologiczny; skamieniałości; ukształtowanie pionowe i poziome świata i Polski
 • Spotkanie 9
  Rzeźba powierzchni Ziemi; rodzaje wietrzeń
 • Spotkanie 10
  Biosfera: zróżnicowanej świata zwierzęcego i roślinnego na Ziemi
 • Spotkanie 11
  Człowieka w środowisku przyrodniczym; zróżnicowanie ludności świata; demografia
 • Spotkanie 12
  Ludność: rozmieszczenie ludności, prac i bezrobocie
 • Spotkanie 13
  Miasta na świecie: funkcjonowanie, urbanizacja; problemy wielkich miast; typy rolnictwa
 • Spotkanie 14
  Rolnictwo w Polsce i na świecie; rozmieszczenie przemysłu
 • Spotkanie 15
  Surowce mineralne; przemysł energetyczny; rozwój przemysłu w Polsce; regiony i okręgi przemysłowe
 • Spotkanie 16
  Komunikacja: klasyfikacje; transport kolejowy
 • Spotkanie 17
  Transport samochodowy; gospodarka morska
 • Spotkanie 18
  Warunki życia ludności: klasyfikacja usług, nierównomierny rozwój społeczno-ekonomiczny świata; poziom życia ludności Polski
 • Spotkanie 19
  Turystyka i wypoczynek: klasyfikacja walorów turystycznych; przemiany gospodarcze i polityczne na świecie
 • Spotkanie 20
  Przemiany gospodarcze i polityczne w Polsce, partie polityczne; Unia Europejska; choroby, konflikty
 • Spotkanie 21
  Człowieka a środowisko: wpływ rolnictwa, przemysłu, transportu na środowisko przyrodnicze
 • Spotkanie 22
  Człowieka a środowisko: zmiany w atmosferze, hydrosferze i litosferze spowodowane działalnością człowieka
 • Spotkanie 23
  Ochrona przyrody; racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego
 • Spotkanie 24
  Powtórka: geografia fizyczna; arkusze
 • Spotkanie 25
  Powtórka: geografia społeczno-ekonomiczna; arkusze
Andrzej Płoński
Geografia
Bydgoszcz
Magdalena Śliwińska
Geografia
Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.