Na naszych kursach gwarantujemy:

 • Zajęcia stacjonarne – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi nauczycielami, egzaminatorami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Spotkania w grupach do 18 osób – możesz czynnie brać udział w zajęciach, nauczyciel ma dla Ciebie czas.
 • Kontakt z nauczycielem również przez e-dziennik – pomożemy, jeżeli masz problem z zadaniem lub nie rozumiesz teorii.
 • Test wstępny, testy sprawdzające, wejściówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • Testy i warsztaty są omówione w dodatkowych materiałach filmowych - możesz wrócić do nich w dowolnym czasie.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do wykładów i warsztatów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów, indywidualne konto Rodzica i Ucznia.
 • Dogodny dojazd - zajęcia prowadzone w centrum miasta.
 • Przyjazna atmosfera!
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Uczniowie nas polecają.

Organizacja naszych kursów:

 • Zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu – systematyczna nauka, uporządkowanie wiedzy
 • Wykłady z bardzo dokładnym, obrazowym tłumaczeniem materiału i z przykładowymi zadaniami.
 • Po teorii przechodzimy do zadań, których rozwiązanie omawiamy krok po kroku. Zestawy zadań przygotowane są w logicznym ciągu, umożliwiającym jak najlepsze zrozumienie omawianego tematu.
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Geografia Standardowy

 • Spotkanie 1
  Test wstępny, ćwiczenia z mapą, przekształcanie skali
 • Spotkanie 2
  Ćwiczenia z mapą; obliczanie czasu; ruchy kuli ziemskiej
 • Spotkanie 3
  Ruchy kuli ziemskiej; atmosfera; przyczyny zróżnicowania temperatury powietrza na Ziemi
 • Spotkanie 4
  Ciśnienie atmosferyczne i krążenie powietrza na Ziemi; opady atmosferyczne
 • Spotkanie 5
  Klimat na Ziemi, wody morskie i oceaniczne; obieg wody w przyrodzie
 • Spotkanie 6
  Rzeki; lodowce i lądolody; budowa wnętrza Ziemi
 • Spotkanie 7
  Minerały i skały; ruchy skorupy ziemskiej; skamieniałości; zegar geologiczny
 • Spotkanie 8
  Zegar geologiczny; skamieniałości; ukształtowanie pionowe i poziome świata i Polski
 • Spotkanie 9
  Rzeźba powierzchni Ziemi; rodzaje wietrzeń
 • Spotkanie 10
  Biosfera: zróżnicowanej świata zwierzęcego i roślinnego na Ziemi
 • Spotkanie 11
  Człowieka w środowisku przyrodniczym; zróżnicowanie ludności świata; demografia
 • Spotkanie 12
  Ludność: rozmieszczenie ludności, prac i bezrobocie
 • Spotkanie 13
  Miasta na świecie: funkcjonowanie, urbanizacja; problemy wielkich miast; typy rolnictwa
 • Spotkanie 14
  Rolnictwo w Polsce i na świecie; rozmieszczenie przemysłu
 • Spotkanie 15
  Surowce mineralne; przemysł energetyczny; rozwój przemysłu w Polsce; regiony i okręgi przemysłowe
 • Spotkanie 16
  Komunikacja: klasyfikacje; transport kolejowy
 • Spotkanie 17
  Transport samochodowy; gospodarka morska
 • Spotkanie 18
  Warunki życia ludności: klasyfikacja usług, nierównomierny rozwój społeczno-ekonomiczny świata; poziom życia ludności Polski
 • Spotkanie 19
  Turystyka i wypoczynek: klasyfikacja walorów turystycznych; przemiany gospodarcze i polityczne na świecie
 • Spotkanie 20
  Przemiany gospodarcze i polityczne w Polsce, partie polityczne; Unia Europejska; choroby, konflikty
 • Spotkanie 21
  Człowieka a środowisko: wpływ rolnictwa, przemysłu, transportu na środowisko przyrodnicze
 • Spotkanie 22
  Człowieka a środowisko: zmiany w atmosferze, hydrosferze i litosferze spowodowane działalnością człowieka
 • Spotkanie 23
  Ochrona przyrody; racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego
 • Spotkanie 24
  Powtórka: geografia fizyczna; arkusze
 • Spotkanie 25
  Powtórka: geografia społeczno-ekonomiczna; arkusze
Andrzej Płoński
Geografia
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.