Na naszych kursach gwarantujemy:

 • Zajęcia stacjonarne – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi nauczycielami, egzaminatorami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Spotkania w grupach do 18 osób – możesz czynnie brać udział w zajęciach, nauczyciel ma dla Ciebie czas.
 • Kontakt z nauczycielem również przez e-dziennik – pomożemy, jeżeli masz problem z zadaniem lub nie rozumiesz teorii.
 • Test wstępny, testy sprawdzające – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • Testy i warsztaty są omówione w dodatkowych materiałach filmowych - możesz wrócić do nich w dowolnym czasie.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do wykładów i warsztatów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów, indywidualne konto Rodzica i Ucznia.
 • Dogodny dojazd - zajęcia prowadzone w centrum miasta.
 • Przyjazna atmosfera!
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Uczniowie nas polecają.

Organizacja naszych kursów:

 • Zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu – systematyczna nauka, uporządkowanie wiedzy
 • Wykłady z bardzo dokładnym, obrazowym tłumaczeniem materiału i z przykładowymi zadaniami.
 • Po teorii przechodzimy do zadań, których rozwiązanie omawiamy krok po kroku. Zestawy zadań przygotowane są w logicznym ciągu, umożliwiającym jak najlepsze zrozumienie omawianego tematu.
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z J. angielski Standardowy

 • Spotkanie 1
  Test wstępny sprawdzający poziom zaawansowania językowego (30 minut)
  Część tematyczna: Człowiek
  Gramatyka: Czasy teraźniejsze (Present Simple/ Present Continuous; rzeczowniki
  policzalne, niepoliczalne, określniki ilości)
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podst. ilustracji
 • Spotkanie 2
  Część tematyczna: Dom
  Gramatyka: Czasy teraźniejsze (cd. Present Simple/ Present Continuous; przedimki;
  zaimki nieokreślone )
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu(test wielokrotnego wyboru)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji
 • Spotkanie 3
  Część tematyczna: Edukacja
  Gramatyka: Czasy przeszłe (Past Simple/ Past Continuous/ konstrukcja: used to)
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu(test  typu prawda-fałsz)/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie/ rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: opis osoby
 • Spotkanie 4
  Część tematyczna: Praca
  Gramatyka: Czasy przeszłe (cd. Past Simple/ Past Continuous/ konstrukcja: used to/; Past
  Perfect, Past Perfect Continuous )     
  Przymiotniki: stopniowanie
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu (dobieranie)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji
 • Spotkanie 5
  Część tematyczna: Edukacja, Praca, Dom
  Gramatyka: Składnia czasowników / Zdania przydawkowe: Relative clauses
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu(dobieranie)/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji / Wypowiedź pisemna: opowiadanie
 • Spotkanie 6
  Powtórzenie wiadomości o czasach teraźniejszych oraz przeszłych.
  Wykonywanie zadań z zakresu poznanych do tej pory czasów.
  Powtórzenie słownictwa z zakresu: człowiek, dom, edukacja, praca. (Powtórka w formie ćwiczeń na mówienie oraz słuchanie)
 • Spotkanie 7
  Test obejmujący materiał ze spotkań 1-6 ( 45 minut)
  Część tematyczna: Życie rodzinne i towarzyskie
  Gramatyka: Czasy perfektywne: Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu ( dobieranie)
 • Spotkanie 8
  Część tematyczna: Żywienie
  Gramatyka: Czasy przeszłe (Czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous- ćwiczenia utrwalające)/ Przysłówki
  Egzamin: Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji
 • Spotkanie 9
  Część tematyczna: Zakupy i usługi
  Gramatyka: Czasy przyszłe (Future Simple, Future Continuous, konstrukcja: „be
  going to”, Present Continuous i Present Simple- do wyrażania przyszłości, Future Perfect,
  Future Perfect Continuous)
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie/ rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: rozprawka
 • Spotkanie 10
  Część tematyczna: Podróżowanie i turystyka
  Gramatyka: Zdania warunkowe (typu 0,I,II,III oraz mieszane)
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu / Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji , rozmowa na podstawie ilustracji/ Wypowiedź pisemna: opowiadanie
 • Spotkanie 11
  Część tematyczna: Kultura
  Gramatyka: Zdania warunkowe (cd.); spójniki
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu / Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, relacjonowanie wydarzeń/ Wypowiedź pisemna: recenzja
 • Spotkanie 12
  Część tematyczna: Around the world in English: America, Australia Quiz
  Gramatyka: Powtórzenie wiadomości o zdaniach warunkowych oraz czasach
  przyszłych
  Egzamin: Mówienie: relacjonowanie wydarzeń
 • Spotkanie 13
  Test leksykalno-gramatyczny: 6-11 ( 30 minut)
  Część tematyczna: Sport
  Gramatyka: Strona bierna
  Egzamin: Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, relacjonowanie wydarzeń
  Wypowiedź pisemna: opis  
 • Spotkanie 14
  Część tematyczna: Zdrowie
  Gramatyka: Czasowniki modalne
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: uzyskiwanie i udzielanie informacji
 • Spotkanie 15
  Część tematyczna: Zdrowie, zakupy i usługi, żywienie
  Gramatyka: Przymiotniki czasu i miejsca; przyimki po czasownikach i
  przymiotnikach
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji, uzyskiwanie i udzielanie informacji
 • Spotkanie 16
  Część tematyczna: Nauka i technika
  Gramatyka: Przymiotniki w funkcji dzierżawczej i zaimki dzierżawcze
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: rozprawka
 • Spotkanie 17
  Część tematyczna: Around the world in English: South Africa, India
  Gramatyka: Powtórzenie materiału: Zdania warunkowe, strona bierna, czasowniki
  modalne
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu ( zadania typu: prawda-fałsz)
 • Spotkanie 18
  Część tematyczna: Świat przyrody
  Gramatyka: Mowa zależna i pytania pośrednie
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: rozmowa na podstawie ilustracji / Wypowiedź pisemna: powtórzenie wiadomości o dłuższych tekstach użytkowych
 • Spotkanie 19
  Część tematyczna: Państwo i społeczeństwo
  Gramatyka: Zdania przydawkowe
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji
 • Spotkanie 20
  Test leksykalno-gramatyczny z zakresu: 14-19
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji
 • Spotkanie 21
  Część tematyczna: Praca, Człowiek, Podróżowanie i turystyka
  Gramatyka: Czasy teraźniejsze (powtórzenie wszystkich czasów teraźniejszych)
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji
 • Spotkanie 22
  Część tematyczna: Praca, Człowiek, Podróżowanie i turystyka
  Gramatyka: Powtórzenie wszystkich zaimków; konstrukcje: there is/ it is; formy
  dzierżawcze
  Egzamin: Rozumienie ze słuchu/ Czytanie/ Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji /Wypowiedź pisemna: recenzja
 • Spotkanie 23
  Część tematyczna: Państwo i społeczeństwo, świat przyrody
  Gramatyka: Czasy przeszłe (powtórzenie wszystkich czasów przeszłych)
  Egzamin: Mówienie: negocjowanie, udzielanie informacji, rozmowa na podstawie ilustracji
 • Spotkanie 24
  Gramatyka: Czasy przyszłe (powtórzenie czasów przyszłych oraz konstrukcji
  wyrażających przyszłość) / Powtórzenie strony biernej oraz mowy zależnej
  Egzamin: Rozwiązywanie przykładowego arkusza maturalnego
 • Spotkanie 25
  Gramatyka: Zadania powtórkowe z całego zakresu gramatycznego
  Egzamin: Rozwiązywanie przykładowego arkusza egzaminacyjnego
  Powtórzenie słownictwa ze wszystkich działów.
  Rozmowy na podstawie materiału stymulującego
Rafał Schaffrath
J. angielski
Bydgoszcz
Dorota Dytrych
J. angielski
Bydgoszcz
Sławomir Wandycz
J. angielski
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.