Na naszych kursach gwarantujemy:

 • Zajęcia stacjonarne – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi nauczycielami, egzaminatorami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Spotkania w grupach do 18 osób – możesz czynnie brać udział w zajęciach, nauczyciel ma dla Ciebie czas.
 • Kontakt z nauczycielem również przez e-dziennik – pomożemy, jeżeli masz problem z zadaniem lub nie rozumiesz teorii.
 • Test wstępny, testy sprawdzające – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • Testy i warsztaty są omówione w dodatkowych materiałach filmowych - możesz wrócić do nich w dowolnym czasie.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do wykładów i warsztatów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów, indywidualne konto Rodzica i Ucznia.
 • Dogodny dojazd - zajęcia prowadzone w centrum miasta.
 • Przyjazna atmosfera!
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Uczniowie nas polecają.

Organizacja naszych kursów:

 • Zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu – systematyczna nauka, uporządkowanie wiedzy
 • Wykłady z bardzo dokładnym, obrazowym tłumaczeniem materiału i z przykładowymi zadaniami.
 • Po teorii przechodzimy do zadań, których rozwiązanie omawiamy krok po kroku. Zestawy zadań przygotowane są w logicznym ciągu, umożliwiającym jak najlepsze zrozumienie omawianego tematu.
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z J. angielski Podstawowy

Harmonogram w modyfikacji pod nową formułę Kursu Podstawowego...


 • Spotkanie 1
  Test diagnozujący, sprawdzający poziom zaawansowania językowego
  Część tematyczna: Człowiek
  Gramatyka: Czasy teraźniejsze
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: zasady oceniania wypowiedzi pisemnej, krótki tekst użytkowy – pocztówka,
  Mówienie: zasady oceniania części ustnej, rozmowa wstępna
 • Spotkanie 2
  Część tematyczna: Dom
  Gramatyka: Czasy przeszłe
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: krótki tekst użytkowy – ogłoszenie o zgubie,
  Mówienie: rozmowa wstępna, rozmowa z odgrywaniem roli
 • Spotkanie 3
  Część tematyczna: Szkoła
  Gramatyka: Czasy perfect
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: krótki tekst użytkowy – ogłoszenie o wydarzeniu,
  Mówienie: rozmowa wstępna, opis ilustracji
 • Spotkanie 4
  Część tematyczna: Człowiek, Dom, Szkoła – utrwalenie wiadomości.
  Gramatyka: Czasy przyszłe
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: krótki tekst użytkowy – zaproszenie,
  Mówienie: rozmowa wstępna, trzy pytania na temat zdjęcia
 • Spotkanie 5
  Część tematyczna: Praca
  Gramatyka: Utrwalenie wiadomości o czasach gramatycznych.
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: krótki tekst użytkowy – notatka/ e-mail/wiadomość,
  Mówienie: rozmowa wstępna, materiał stymulujący
 • Spotkanie 6
  Część tematyczna: Życie rodzinne i towarzyskie
  Gramatyka: Test – czasy gramatyczne
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: dłuższy tekst użytkowy – list nieformalny,
  Mówienie: rozmowa wstępna, pytania do zadania 3
 • Spotkanie 7
  Część tematyczna: Żywienie
  Gramatyka: Czasowniki modalne
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: dłuższy tekst użytkowy – list z prośbą o informacje,
  Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 8
  Część tematyczna: Praca, Życie rodzinne i towarzyskie, Żywienie – utrwalenie wiadomości.
  Gramatyka: Zdania warunkowe
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: dłuższy tekst użytkowy – list z zażaleniem (reklamacja),
  Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 9
  Część tematyczna: Zakupy i usługi
  Gramatyka: Przyimki, spójniki
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: dłuższy tekst użytkowy – list formalny: podanie o pracę,
  Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 10
  Część tematyczna: Podróżowanie i turystyka
  Gramatyka: Utrwalenie wiadomości: czasowniki modalne, zdania warunkowe, przyimki, spójniki
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: dłuższy tekst użytkowy – list do redakcji, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 11
  Część tematyczna: Kultura
  Gramatyka: Test - czasowniki modalne, zdania warunkowe, przyimki, spójniki
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: krótki tekst użytkowy – ankieta, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 12
  Część tematyczna: Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura – utrwalenie wiadomości.
  Gramatyka: Strona bierna
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie,
  Pisanie: krótki tekst użytkowy – ćwiczenia utrwalające,
  Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 13
  Część tematyczna: Sport
  Gramatyka: Zdania przydawkowe, przymiotniki
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie: dłuższy tekst użytkowy – ćwiczenia utrwalające ,
  Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 14
  Część tematyczna: Zdrowie
  Gramatyka: Formy dzierżawcze, zaimki nieokreślone
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 15
  Część tematyczna: Nauka i technika
  Gramatyka: Utrwalenie wiadomości: strona bierna, zdania przydawkowe, przymiotniki, formy dzierżawcze, zaimki nieokreślone
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 16
  Część tematyczna: Sport, Zdrowie, Nauka i technika – utrwalenie wiadomości.
  Gramatyka: Test gramatyczny - strona bierna, zdania przydawkowe, przymiotniki, formy dzierżawcze, zaimki nieokreślone
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 17
  Część tematyczna: Świat przyrody
  Gramatyka: Mowa zależna
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 18
  Część tematyczna: Państwo i społeczeństwo
  Gramatyka: Konstrukcje there is/it is, przedimki
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 19
  Część tematyczna: Świat przyrody, Państwo i społeczeństwo – utrwalenie wiadomości.
  Gramatyka: Składnia czasowników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 20
  Część tematyczna: Test leksykalny obejmujący wszystkie obszary tematyczne
  Gramatyka: Utrwalenie wiadomości: mowa zależna, konstrukcje There is/it is, przedimki, składnia czasowników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 21
  Gramatyka: Test gramatyczny - mowa zależna, konstrukcje There is/it is, przedimki, składnia czasowników, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie: pełny zestaw egzaminacyjny
 • Spotkanie 22
  Utrwalenie wiadomości – słownictwo i gramatyka ze spotkań 1-21
  Egzamin: Słuchanie, Czytanie, Pisanie, Mówienie
 • Spotkanie 23
  Ćwiczenia utrwalające słownictwo i gramatykę
  Egzamin: arkusz maturalny
 • Spotkanie 24
  Egzamin: arkusz maturalny, zestaw egzaminacyjny (matura ustna)
 • Spotkanie 25
  Egzamin: arkusz maturalny, zestaw egzaminacyjny (matura ustna)
Rafał Schaffrath
J. angielski
Bydgoszcz
Dorota Dytrych
J. angielski
Bydgoszcz
Sławomir Wandycz
J. angielski
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.