Na naszych kursach gwarantujemy:

 • Zajęcia stacjonarne – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi nauczycielami, egzaminatorami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Spotkania w grupach do 18 osób – możesz czynnie brać udział w zajęciach, nauczyciel ma dla Ciebie czas.
 • Kontakt z nauczycielem również przez e-dziennik – pomożemy, jeżeli masz problem z zadaniem lub nie rozumiesz teorii.
 • Test wstępny, testy sprawdzające, wejściówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • Testy i warsztaty są omówione w dodatkowych materiałach filmowych - możesz wrócić do nich w dowolnym czasie.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do wykładów i warsztatów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów, indywidualne konto Rodzica i Ucznia.
 • Dogodny dojazd - zajęcia prowadzone w centrum miasta.
 • Przyjazna atmosfera!
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Uczniowie nas polecają.

Organizacja naszych kursów:

 • Zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu – systematyczna nauka, uporządkowanie wiedzy
 • Wykłady z bardzo dokładnym, obrazowym tłumaczeniem materiału i z przykładowymi zadaniami.
 • Po teorii przechodzimy do zadań, których rozwiązanie omawiamy krok po kroku. Zestawy zadań przygotowane są w logicznym ciągu, umożliwiającym jak najlepsze zrozumienie omawianego tematu.
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Historia dla Drugoklasistów

Harmonogram w modyfikacji pod nową formułę Kursu dla Drugoklasistów...

 • Spotkanie 1
  Test wstępny ( 40 minut) . Starożytność i Średniowiecze ( Historia Polski i Historia Powszechna.
  Starożytność – wybrane zagadnienia
 • Spotkanie 2
  Historia Powszechna – Średniowiecze . Polska Piastów – wybrane zagadnienia.
 • Spotkanie 3
  Czasy nowożytne . Wielkie Odkrycia Geograficzne, Przemiany religijne w Europie w XVI wieku, Wojna trzydziestoletnia, Rewolucja Angielska, Rewolucja Francuska.
 • Spotkanie 4
  Polska Andegawenów i Jagiellonów. Test kontrolny - Nowożytność
 • Spotkanie 5
  Rzeczpospolita w XVII wieku . Wojny, Kultura, Polityka wewnętrzna, Rządy magnaterii.
 • Spotkanie 6
  Rzeczpospolita w XVIII wieku . Czasy saskie, czasy rządów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Test kontrolny- RP w XVII i XVIII wieku.
 • Spotkanie 7
  Jak pisać pracę maturalną ? Techniki pisania, przykłady –analiza.
 • Spotkanie 8
  Epoka napoleońska w Polsce i w Europie .
 • Spotkanie 9
  Europa po Kongresie Wiedeńskim . Nowe prądy filozoficzne, ład wiedeński, Rewolucja lipcowa we Francji , Powstanie w Belgii, Wiosna Ludów, Wojna Krymska
 • Spotkanie 10
  Wybrane zagadnienia z historii powszechnej w  drugiej połowie XVIII wieku. Zjednoczenie Włoch i Niemiec, Wojna Secesyjna w USA, Kolonializm, Rewolucja Przemysłowa i Technologiczna.
 • Spotkanie  11
  Polska po Kongresie Wiedeńskim. Zmiany terytorialne, powstania narodowe, partie polityczne. Test kontrolny – Polska i Europa w XVIII wieku.
 • Spotkanie 12
  Polska i świat na początku XX wieku . I Wojna światowa 1914-1918. Sprawa polska w I wojnie światowej.
 • Spotkanie 13
  Traktat Wersalski. Walka o granice RP 1918-1921 . Kształtowanie się II RP – pierwsze lata.
 • Spotkanie 14
  Polityka wewnętrzna i zagraniczna II RP  w latach 1918- 39.
 • Spotkanie 15
  Europa i Świat w okresie międzywojennym.
 • Spotkanie 16
  II wojna światowa w Polsce i na świecie.
 • Spotkanie 16
  Świat po II wojnie światowej.
 • Spotkanie 17
  Wybrane konflikty zbrojne po II wojnie światowej.
 • Spotkanie 18
  Polska Rzeczpospolita Ludowa –wybrane zagadnienia.
 • Spotkanie 19
  Świat i Polska w latach 80-90. Droga transformacji. Test kontrolny- wybrane zagadnienia z XX wieku.
 • Spotkanie 20
  Analiza wybranych zagadnień. Tematy na życzenie. Ćwiczenia maturalne.
Wojciech Bartoszek
Historia
Bydgoszcz
Nel Powel
Historia
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.