Kurs przeznaczony jest dla Uczniów drugich klas, którzy mają sprecyzowane plany dotyczące kierunku studiów i dążą do uzyskania jak najwyższego wyniku maturalnego. To kurs dla tych, którzy zdają sobie sprawę z ogromu pracy, jaka czeka Maturzystów, pragnących dostać się na oblegane kierunki studiów.

Celem Kursu dla Drugoklasistów jest zrealizowanie najważniejszych zagadnień poziomu rozszerzonego z danego przedmiotu, kluczowych dla zrozumienia i opanowania całości materiału. Rozłożenie przygotowań na dwa lata pozwoli osiągnąć trwałą, głęboką wiedzę, zbudowaną na rzetelnych, logicznie i jasno wytłumaczonych podstawach. W drugiej klasie Uczeń zdobędzie wiedzę, która zaprocentuje w przyszłym roku na kursie XXL lub Standardowym, a ostatecznie - na świadectwie maturalnym.


W cenie kursu nasi Uczniowie otrzymują:

 • 75 godzin zajęć (teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe),
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze.
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach


Drodzy Uczniowie, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Zapraszamy serdecznie!
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Historia dla Drugoklasistów

Od 2018 roku kurs dla Drugoklasistów będzie obejmował 75 godzin zajęć (25 spotkań). Harmonogram zostanie uaktualniony wkrótce.

 • Spotkanie 1
  Test wstępny ( 40 minut) . Starożytność i Średniowiecze ( Historia Polski i Historia Powszechna.
  Starożytność – wybrane zagadnienia
 • Spotkanie 2
  Historia Powszechna – Średniowiecze . Polska Piastów – wybrane zagadnienia.
 • Spotkanie 3
  Czasy nowożytne . Wielkie Odkrycia Geograficzne, Przemiany religijne w Europie w XVI wieku, Wojna trzydziestoletnia, Rewolucja Angielska, Rewolucja Francuska.
 • Spotkanie 4
  Polska Andegawenów i Jagiellonów. Test kontrolny - Nowożytność
 • Spotkanie 5
  Rzeczpospolita w XVII wieku . Wojny, Kultura, Polityka wewnętrzna, Rządy magnaterii.
 • Spotkanie 6
  Rzeczpospolita w XVIII wieku . Czasy saskie, czasy rządów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Test kontrolny- RP w XVII i XVIII wieku.
 • Spotkanie 7
  Jak pisać pracę maturalną ? Techniki pisania, przykłady –analiza.
 • Spotkanie 8
  Epoka napoleońska w Polsce i w Europie .
 • Spotkanie 9
  Europa po Kongresie Wiedeńskim . Nowe prądy filozoficzne, ład wiedeński, Rewolucja lipcowa we Francji , Powstanie w Belgii, Wiosna Ludów, Wojna Krymska
 • Spotkanie 10
  Wybrane zagadnienia z historii powszechnej w  drugiej połowie XVIII wieku. Zjednoczenie Włoch i Niemiec, Wojna Secesyjna w USA, Kolonializm, Rewolucja Przemysłowa i Technologiczna.
 • Spotkanie  11
  Polska po Kongresie Wiedeńskim. Zmiany terytorialne, powstania narodowe, partie polityczne. Test kontrolny – Polska i Europa w XVIII wieku.
 • Spotkanie 12
  Polska i świat na początku XX wieku . I Wojna światowa 1914-1918. Sprawa polska w I wojnie światowej.
 • Spotkanie 13
  Traktat Wersalski. Walka o granice RP 1918-1921 . Kształtowanie się II RP – pierwsze lata.
 • Spotkanie 14
  Polityka wewnętrzna i zagraniczna II RP  w latach 1918- 39.
 • Spotkanie 15
  Europa i Świat w okresie międzywojennym.
 • Spotkanie 16
  II wojna światowa w Polsce i na świecie.
 • Spotkanie 16
  Świat po II wojnie światowej.
 • Spotkanie 17
  Wybrane konflikty zbrojne po II wojnie światowej.
 • Spotkanie 18
  Polska Rzeczpospolita Ludowa –wybrane zagadnienia.
 • Spotkanie 19
  Świat i Polska w latach 80-90. Droga transformacji. Test kontrolny- wybrane zagadnienia z XX wieku.
 • Spotkanie 20
  Analiza wybranych zagadnień. Tematy na życzenie. Ćwiczenia maturalne.
Wojciech Bartoszek
Historia
Bydgoszcz
Nel Powel
Historia
Bydgoszcz
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.