W cenie kursu nasi Maturzyści otrzymują:

 • bardzo dużą liczbę godzin zajęć (130 godzin!)
  teoria, tłumaczenia, rozwiązywanie zadań i arkuszy, dyskusje problemowe (29 spotkań po 4 godziny)
 • bezpłatne uczestnictwo w Seminarium Maturalnym w ferie zimowe (8 godzin),
 • próbną maturę - arkusze autorskie wykładowców CE MATURITA (6 godzin)
 • doświadczoną, sprawdzoną i lubianą Kadrę dydaktyczną,
 • niezbędne materiały dydaktyczne: opracowania, tematyczne zestawy zadań, testy, arkusze,
 • obowiązkowe prace domowe oraz materiały do pracy samodzielnej w domu,
 • szereg testów sprawdzających bieżący materiał - z omówieniem wyników,
 • sprawdziany podsumowujące (forma arkusza maturalnego) - z omówieniem wyników oraz matura próbna,
 • regularne raporty o wynikach i postępach w nauce,
 • opiekę dydaktyczną, motywację, możliwość konsultacji przed lub po zajęciach.

Dla kogo Kurs XXL?

Kurs XXL organizujemy dla tych, którzy zdają sobie sprawę z ogromu pracy, jaka czeka Maturzystów, pragnących dostać się na oblegane kierunki studiów. Dla tych, którzy chcą gruntownie i bardzo intensywnie przygotować się do matury z chemii lub biologii - pod kątem medycyny, z przedmiotów ścisłych - matematyki, fizyki, geografii - pod kątem kierunków technicznych, ekonomii, architektury, z historii i wos - pod kątem prawa. To kurs zarówno dla uczniów, którzy uczyli się systematycznie przez całą szkołę średnią i chcą raz jeszcze wszystko powtórzyć, aby utrwalić swoją wiedzę, ale także dla tych, którzy wszystko już zapomnieli (my rozumiemy, jak to jest) i potrzebują wytłumaczenia całego materiału od podstaw. To kurs dla wszystkich, którzy potrzebują systematycznej pracy i kontroli swoich postępów a także chcą podczas kursu zrealizować naprawdę dużą ilość arkuszy i zadań maturalnych.

Zakres materiału jest identyczny z zakresem Kursu Standardowego (83 godziny), jednak znacznie większa ilość godzin pozwala na bardziej szczegółowe tłumaczenie, powtarzanie niezrozumiałych zagadnień i przede wszystkim pozwala na bardziej obszerne ćwiczenie arkuszy – pod okiem wykładowcy, z natychmiastową korektą błędów, wytłumaczeniem sprawiających trudność zadań.

Drodzy Maturzyści, nie bójcie się przyznać, jeśli nic nie umiecie, nie bójcie się przyjść do nas z pustą głową! Nasi Wykładowcy tłumaczą cierpliwie i ze zrozumieniem cały materiał od początku.
Kurs trwa 7 miesięcy, więc bez stresu i pośpiechu zrealizujemy cały materiał, będziecie sprawdzać swoje postępy pisząc testy, próbne matury, rozwiązując zadania domowe.

Ponadto w ramach kursu będziecie uczestniczyć w feryjnym Seminarium Maturalnym, czyli w przedmaturalnej burzy mózgów na arkuszach maturalnych a także w maturze próbnej.

Po zajęciach dostajecie do zrobienia w domu  zestaw zadań, co mobilizuje, utrwala wiedzę i pozwala jeszcze wyłapać ewentualne braki. W ramach kursu zagwarantowane jest także uczestnictwo w Seminarium Maturalnym, które odbywa się w okresie ferii zimowych (2 dni intensywnej pracy na arkuszach).

Materiał nie jest podawany w formie regułek, lecz bardzo dobrze wyjaśniony, co jest podstawową wizytówką CE Maturita. Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz z ćwiczeń – rozwiązujemy zadania, testy, arkusze maturalne – wszystko pod okiem naszego wykładowcy oraz
z jego tłumaczeniem.

Po zakończeniu każdego działu piszemy test sprawdzający, który da obraz Waszych postępów zarówno Wam, jak i prowadzącemu zajęcia i pozwoli na wyłapanie ewentualnych dziur w głowie i na ponowne zapełnienie ich wiedzą.

Proporcję części teoretycznej do ćwiczeń możemy dopasować indywidualnie do życzenia każdej grupy.

Zapraszamy serdecznie!
Biologia XXL
130 godz.
1380 zł

Harmonogram kursu z Matematyka XXL

 • Spotkanie 1
  Test wstępny (30min). Liczby rzeczywiste.
  Zbiory i przedziały liczbowe.
  Wartość bezwzględna.
 • Spotkanie 2
  Pojęcie i ogólne wlasności funkcji.
  Obliczanie dziedziny funkcji, odczytywanie własności funcji z wykresu.
  Przesunięcie wzdłuż osi i przekształcanie funkcji przez symetrie.
 • Spotkanie 3
  Wykres i własności funkcji liniowej.
  Równania liniowe, liniowe z wartościa bezwzględną, liniowe z parametrem.
 • Spotkanie 4
  Układy równań linowych.
  Układy równań linowych z wartościa bezwzględną.
  Układy równań linowych z  parametrem.
 • Spotkanie 5
  Trzy postacie funkcji kwadratowej.
  Równania i nierówności kwadratowe.
  Równania i nierówności kwadratowe z wartościa bezwzględną.
 • Spotkanie 6
  Wzory Viete'a.
  Równania i nierówności kwadratowe z parametrem.
  Układy równań i nierówności kwadratowych.
 • Spotkanie 7
  Pojęcie wielomianu. Działania na wielomianach.
  Rozkład wielomianu na czynniki.Twierdzenie Bezouta.
  Pierwiastki całkowite i wymierne wielomianu.
 • Spotkanie 8
  Równania i nierówności wielomianowe.
 • Spotkanie 9
  Proporcjonalność odwrotna. Funkcja homograficzna.
  Równania i nierówności wymierne.
  Równania i nierówności wymierne z wartością bezwzględną.
 • Spotkanie 10
  Pojęcie ciągu. Ciągi monotoniczne. Ciągi określone rekurencyjnie.
  Ciąg arytmetyczny.
  Ciąg geometryczny.
 • Spotkanie 11
  Zastosowanie ciągów do rozwiązywania  zadań tekstowych.
 • Spotkanie 12
  Pojęcie granicy ciągu. Granica niewłaściwa.
  Obliczanie granic ciągów. Szereg geometryczny.
 • Spotkanie 13
  Funkcje trygonometryczne kąta ostrego.
  Funkcje trygonometryczne kąta dowolnego.
  Miara łukowa i stopniowa.
  Wykresy funkcji trygonometrycznych.
 • Spotkanie 14
  Wzory trygonometryczne, wzory redukcyjne.
  Tożsamości trygonometryczne.
  Równania i nierówności trygonometryczne.
 • Spotkanie 15
  Potęga o wykładniku rzeczywistym.
  Funkcja wykładnicza.
  Pojęcie logarytmu, działania na logarytmach.
  Funkcja logarytmiczna.
 • Spotkanie 16
  Równanie prostej w postaci kierunkowej i ogólnej.
  Wyznaczanie równania prostej równoległej lub prostopadłej do danej prostej.
  Odległość dwóch punktów, odległość punktu od prostej.
  Wektory na płaszczyźnie.
 • Spotkanie 17
  Równanie okręgu, wzajemne położenie dwóch okręgów,  wzajemne położenie okręgu i prostej.
 • Spotkanie 18
  Granice funkcji w punkcie, jednostronne, niewłaściwe. Granica w nieskończoności.
  Pochodna funkcji. Funkcja pochodna. Dzialania na pochodnych.
 • Spotkanie 19
  Funkcje rosnące i malejące. Ekstrema funkcji.
  Zagadnienia optymalizacyjne.
 • Spotkanie 20
  Szkicowanie wykresu funkcji.
 • Spotkanie 21
  Twierdzenie Talesa.
  Jednokładność. Twierdzenie o odcinkach siecznej i stycznej.
 • Spotkanie 22
  Kąt wpisany i środkowy, twierdzenia o kątach w kole.
  Okrąg opisany na trójkącie. Okrąg wpisany w trójkąt.
  Okrąg opisany na czworokącie. Okrąg wpisany w czworokąt.
  Symetria osiowa i srodkowa, przesunięcie równoległe.
 • Spotkanie 23
  Twirdzenie sinusów.
  Twierdzenie cosinusów
 • Spotkanie 24
  Prosta i płaszczyzna.
  Przekroje płaskie brył.
  Graniastosłupy i ostrosłupy.
 • Spotkanie 25
  Bryły obrotowe.
  Wielościany foremne.
 • Spotkanie 26
  Kombinatoryka: permutacje, kombinacje, wariacja bez i z powtórzeniami.
  Doświadczenie losowe.
  Prawdopodobieństwo klasyczne. Metoda drzew.
 • Spotkanie 27
  Prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń.
  Prawdopodobieństwo całkowite.
 • Spotkanie 28
  Elementy statystyki opisowej.
 • Spotkanie 29
  Dowody w algebrze.
  Dowody w geometrii.
Arkadiusz Czapiewski
Matematyka
Bydgoszcz
Grzegorz Jurek
Matematyka
Bydgoszcz
Agata Podgórska - Falaszek
Matematyka
Bydgoszcz
Agnieszka Michalska
Matematyka
Bydgoszcz
Bartosz Pałucki
Matematyka
Toruń
© 2017 Centrum Edukacyjne MATURITA s.c.